Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Bootjesmuziek verbieden

29 augustus 2011

Het spelen van versterkte muziek op bootjes op de Amsterdamse grachten moet verboden worden. Dat wil het Amsterdamse stadsdeel Centrum. Het hoopt dat zo’n verbod volgende zomer een feit is.
Zie bron: Spits 

TNO: HSL te luidruchtig

25 augustus 2011

Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn veroorzaakt ondanks eerdere uitlatingen van het vroegere ministerie van V&W te veel lawaai bij omwonenden in de gemeente Lansingerland. Dat blijkt uit metingen die minister Schultz van Haegen heeft laten doen door TNO.
bron: NOS en NU.nl

Overlast? Huurders sneller huis uit

23 augustus 2011

Rechters besluiten vaker dat huurders het huis uit moeten als ze ernstige overlast geven. En dat heeft een pro-actieve werking: overlastgevers passen meer op als ze worden aangesproken door verhuurder, politie of de gemeente.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Strijd om voetbalkooi

23 augustus 2011

Een familie heeft hinder van een door de gemeente Culemborg geplaatste voetbalkooi. Er zijn enkele maatregelen getroffen, maar dat is niet voldoende.
Zie bron: CulemborgseCourant 

Gemeente moet sportkantine aanpakken

21 augustus 2011

De gemeente Breda moet in actie komen tegen de geluidsoverlast vanuit een kantine bij een sporthal. Dat heeft de Raad van State bepaald. De gemeente weigerde tot nu toe op te treden, omdat ze zelf eigenaar is van het gebouw.
Zie bron: Binnenlands bestuur

Subsidie E-scooter

19 augustus 2011

In navolging van Amsterdam wil de provincie Gelderland de aanschaf van een elektrische scooter gaan subsidieren.
Zie bron: Binnenlands Bestuur 

TV-programma gaat vooral over burenlawaai

18 augustus 2011

Het nieuwe seizoen van Bonje met de Buren dreigt wat eentonig te worden. Volgens RTL draaien een groot aantal afleveringen om geluidsoverlast. “Het is niet voor niets de nummer één veroorzaker van burenruzies in Nederland“, aldus een zegsman van RTL woensdag.
Zie bron: UPC

Geluidsgrenzen horeca afgeschaft

17 augustus 2011

In Dordrecht behoeft de horeca tijdens carnaval, koninginnedag en oud en nieuw zich niet te houden aan de reguliere geluidgrenzen in het kader van het Activiteitenbesluit.
Zie bron: Gemeente Dordrecht 

Wassende weg stiller

17 augustus 2011

In Rotterdam zijn proeven gedaan met een wegbedekking die de lucht schoner moet maken. Het blijkt dat het wegdek 4 dB(A) reductie geeft t.o.v. van glad asfalt.
Zie bron: Rotterdam 

Festival belooft beterschap

15 augustus 2011

De gemeente Oosterhout onderneemt geen juridische stappen tegen de organisatie van het Parkfeest naar aanleiding van de geluidsoverschrijding van Kane tijdens het festival.
Zie bron: BNdeStem

Straatmuzikanten

15 augustus 2011

Maatregelen moeten hinder door straatmuzikanten tegengaan. De gemeente Voorst heeft al een instrument ontwikkeld om overlast aan te kunnen pakken. De gemeente Deventer werkt nog aan verdere aanscherping van de regels.
Zie bron: De Stentor

Noodkreet aan Kamer

15 augustus 2011

De politieke groepering Leefbaar 3B in de gemeente Lansingerland heeft een brief gestuurd aan fracties van de PVV, SP, SGP en PVDD van de Tweede Kamer om hun ongenoegen kenbaar te maken over de aanpak van de geluidsoverlast van de HSL.
Zie bron: deweekkrant

Boete wordt café fataal

20 juli 2011

Het Oosterhoutse StadsCafé heeft een rechtzaak over een openstaande boete wegens geluidsoverlast verloren. De gemeente zal het bedrag van 12.000 euro actief gaan vorderen.
Zie bron: BNdeStem

Betuwelijn geen verlaging WOZ-waarde

19 juli 2011

Het Gerechtshof in Arnhem heeft in hoger beroep geoordeeld dat de aanwezigheid van de Betuwelijn geen zodanige geluidshinder veroorzaakt die noopt tot het in aanmerking nemen van een waardedrukkende factor voor de WOZ.
Zie bron: Accountancynieuws

'Piepend booggeluid tram aanpakken'

19 juli 2011

De gemeente Leidschendam-Voorburg eist van de HTM dat het snerpende geluid van trams wordt aangepakt door de rails in bogen elke dag te smeren.
Zie bron: Leidschendam-Voorburg 

Duitsland stimuleert geluidsarme goederentreinen

18 juli 2011

Vanaf eind 2012 zullen transportondernemingen ongeveer 2 tot 3% meer moeten betalen voor het gebruik van de Duitse spoorinfrastructuur. Geluidsarme treinen zullen evenwel van een bonus kunnen genieten.
Zie bron: Nieuwsblad Transport

Geen luide TV-reclame meer

18 juli 2011

De SPOT-zenders introduceren per 1 september aanstaande in samenwerking met BVA en VEA de oplossing voor het probleem van te luide reclameblokken. De oplossing hiervoor is de invoering van luidheidnormalisatie. De methodiek is gebaseerd op aanbevelingen van de EBU, in vaktermen bekend als richtlijn R128.
Zie bron: SPOT

Verbod anti-hagelkanon

15 juli 2011

Omdat de fruitteler de geluidsnormen overschrijdt mag hij zijn anti-hagelkanon ook overdag niet meer gebruiken van de gemeente Tholen. In Vlaanderen probeert men e.e.a. te reguleren o.a. door de kanonnen niet te dicht bij woonhuizen te plaatsen.
Zie bronnen: PZC  en VILT

Film over geluidlandschap in de maak

15 juli 2011

De bioscoop en TV-film "Hoe luidt het land" wordt een verhaal over het Nederlandse geluidslandschap. Hoe klinkt Nederland en wat betekent dat voor ons. Het is de bedoeling om mensen bewust te maken van het geluid om hen heen. De producent is op zoek naar mensen die ze mag filmen over geluidsoverlast. Irene Amelie Stenvers is uitvoerend producent bij The Light Fantastic. Haar telefoonnummer is: 06-42465912. Mailen kan ook: irene@thelightfantastic.nl

' Kamer onvolledig geïnformeerd over HSL'

15 juli 2011

Minister Schultz-van Haegen heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over het feit dat geluidsnormen voor de HSL in Lansingerland niet worden overschreden. Dit stelt de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in een verklaring naar aanleiding van een recente brief van de minister aan de Tweede Kamer.
Zie bron:  De Heraut 

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >