Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Awacs en bomenkap

11 november 2011

De actiegroep GroenFront! gaat net als 6 jaar geleden de bossen bij Schinveld weer bezetten als Defensie daar opnieuw bomen wil kappen.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Mooi geluidsscherm

11 november 2011

De geluidsschermen langs de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn zijn genomineerd voor de Betonprijs 2011.
Zie bron: DHV

Woningsplitsing gestopt

10 november 2011

De Utrecht gaat de splitsing van woningen stoppen o.a. omdat de geluidisolatie tekort schiet.
Bron: RTV Utrecht 

Scooteroverlast

03 november 2011

De gemeente Hoorn spreekt de landelijke politiek aan om de overlast veroorzaakt door scooters aan te pakken.
Zie bron: vandaag 

Slijpen helpt

01 november 2011

Door de rails te slijpen en de wielen aan te passen is het geluid van passerende trams in Rotterdam verminderd.
Zie bron: Rotterdam

Handreiking: meten en rekenen

31 oktober 2011

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld die aandachtspunten beschrijft bij onderzoek naar geluidshinder, de interpretatie van hindercijfers en de invloed van leeftijd en andere persoonlijke en contextuele factoren. De handreiking vloeit voort uit een vraag van de GGD-en naar de oorzaak van het verschil tussen berekende en gemeten geluidshinder.
Zie bron: RIVM 

Knelpunten in beeld

27 oktober 2011

De gemeente Breda geeft uitvoering van de Europese Richtlijn  Omgevingsgeluid en brengt knelpunten in beeld. Geluidskaarten tonen ze. Het gaat dan om verkeer (o.a. scooters), bedrijven (o.a. horeca) en spoorwegen. Later worden actieplannen opgesteld.
Zie bron: Bredavandaag 

Kroegen beboet

27 oktober 2011

Zeven kroegen in Helmond produceren te veel geluid en hebben afgelopen maand een dwangsom van 3500 euro opgelegd gekregen. Als bij een volgende meting opnieuw een overtreding van de geluidsnormen wordt vastgesteld, moeten ze dit bedrag betalen.
Zie bron: Eindhovens dagblad

Berekeningen gewantrouwd

26 oktober 2011

De bewoners van de Stoofdijk in Steenbergen hebben het gevoel dat de geluidsberekeningen voor de aanleg van de A4 en een superrotonde bij hun huizen een som is waarvan de uitkomst vooraf vaststaat.
Zie bron: BNdeStem

Kinderen mogen lawaai maken

26 oktober 2011

Zie bron: HLN.be

Max. 103 dB(A) in disco's

25 oktober 2011

Tijdens concerten mag het aantal decibels bij een meting van een kwartier niet hoger zijn dan 103. Hierover hebben de brancheverenigingen van evenementen, festivals en poppodia in samenspraak met de Nationale Hoorstichting een akkoord bereikt.
Zie bron: AD

Speciaal uitvliegen helpt

25 oktober 2011

Met een speciale maatregel CROS Pilot 3b+ is de geluidhinder voor omwonenden van Schiphol afgenomen. De uitvliegroute Spijkerboor vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt geconcentreerd gebruikt. Dat blijkt uit een evaluatie die deze week naar de Kamer is gestuurd.
Zie bron: VROM Totaal

Opklapbaar geluidsscherm

24 oktober 2011

Een van de inzendingen van een prijsvraag voor innoverende ontwerpen betreft een geluidsscherm dat zich opricht als het nodig is, zoals langs een spoorweg
Zie bron: De ingenieurs

Compensatie voor bouwlawaai

24 oktober 2011

Bij de renovatie van een flatgebouw in Zeist overweegt de verhuurder de bewoners financieel tegemoet te komen i.v.m. de herrie die optreedt.
Zie bron: RTV Utrecht

Disco's sterven uit

24 oktober 2011

Steeds minder jongeren gaan naar een disco. In 10 jaar tijd sloten 150 discotheken de deuren.
Zie bron: endandit 

Aanpak horeca

21 oktober 2011

In Valkenburg moet een horeca-bedrijf een geluidslimiter hebben.
Zie bron: deweekkrant.nl

Ontevreden over geluidsscherm

19 oktober 2011

Een aantal bewoners in Elburg is teleurgesteld over het effect van een vorig jaar aangelegd geluidsscherm van circa 750 meter lang lngs de A28. Verschillende bewoners ervaren onvoldoende geluidsreductie en vragen de gemeente om dit te onderzoeken.
zie bron: De Stentor

Strijd om verkeerslawaai snelweg

18 oktober 2011

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder wil niets doen voor bewoners die heel veel last hebben van verkeerslawaai van de A6. Bewoners van de wijk De Zuidert in Emmeloord zetten de strijd voort.
Zie bron: De Stentor en nogmaals De Stentor

Samen saneren

17 oktober 2011

De provincie Zuid-Holland gaat samen met de gemeenten in Haaglanden de krachten bundelen rond geluidsanering en stelt daarvoor 3 miljoen euro beschikbaar.
Zie bron: verkeerskunde

RIVM: expertisecentrum geluid

17 oktober 2011

Het RIVM gaat rijksbrede ondersteuning geven op het gebied van geluid, geluidshinder en gezondheid. Het centrum verzamelt en ontwikkelt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en 'impact' onderzoek.
Zie bron: RIVM

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >