Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geen snelheidsverhoging bij steden.

14 december 2011

Rotterdam en Utrecht vrezen dat een hogere maximumsnelheid funest is voor de gezondheid van hun inwoners.
Zie bron:  Trouw

Luistervinken op straat

09 december 2011

In de gemeente Os hangen microfoons langs straten in het centrum. Ze meten decibellen. De bewoners kunnen aangeven wat hen het meest stoort. Zo onstaat een beeld van de overlast.
Zie bron: De Pers

Boetes cafe's

09 december 2011

In Helmond moeten twee cafe's forse boetes betalen, omdat ze bij voortduring te veel geluid de straten in sturen.
Zie bron: Eindhovens Dagblad 

Minder vlieglawaai

08 december 2011

De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord heeft zijn eerste succes binnen in de strijd tegen het vliegtuiglawaai in Leimuiden. Schiphol is bereid een proef te doen met een vaste route waardoor opstijgende vliegtuigen het dorp op grotere afstand passeren.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Besluit uitbreiding vliegveld Lelystad vernietigd

07 december 2011

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het besluit van de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM vernietigd dat de verdere ontwikkeling van luchthaven Lelystad mogelijk moet maken.
Zie bron: Raad van State

Brom in Groningen

05 december 2011

In de gemeente Zuidhorn evaren sommige mensen een brommend geluid in huis. Ze verdenken de installaties van de NAM ervan. Die ontkent op basis van onderzoek. Dat zou evenwel niet goed zijn uitgevoerd.
Zie bron: Hart van Nederland 

130 km/u

29 november 2011

De maximum snelheid van 130 kilometer per uur geldt per september 2012 voor 60 procent van de Nederlandse snelwegen. Dat is per brief aan de Kamer medegedeeld door minister Schultz van Haegen.
Zie bron: NRC

Meten van hinder

29 november 2011

In Oss zijn microfoons op straat opgehangen die dB's registreren. Omwonenden krijgen een vragenlijst. De uitkomsten worden met elkaar vergeleken. Op deze wijze wordt een beeld verkregen tussen dB's en overlast. Het is min of meer een herhaling van het onderzoek dat de basis vormt voor de grenswaarden in de Wet geluidhinder.
Zie bron: Omroep Brabant

RWS meet niet

29 november 2011

De bewoners zeggen last te hebben van de A6, die bij Emmeloord langs hun woonwijk loopt en willen dat het geluid gemeten wordt. RWS houdt zich doof.
Zie bron: Omroep Flevoland 

Hanenverbod wankelt

28 november 2011

In Den Helder moeten kippenliefhebbers met een geluidsrapport aantonen dat het dier geen geluidsoverlast veroorzaakt. Zo'n rapport kost al gauw duizend euro, aldus de landelijke organisatie van Kleindier Liefhebbers. Die heeft een bezwaarschrift ingediend tegen deze gang van zaken.
Zie bron: Vandaag.nl

NB.: Met kengetallen voor het geluid van kraaiende hanen is simpel te berekenen hoeveel geluid er op enige afstand optreedt. Kosten?,paar tientjes. Neem contact op met de NSG!

Limiet geluid bioscoop

27 november 2011

In Vlaanderen zullen evenals bij poppodia limieten worden gesteld aan het geluidsniveau in bioscoopzalen ter voorkoming van gehoorschade.
Zie bron: De Morgen 

8000 Euro boete cafe

27 november 2011

Cafe Friends in Helden-Dorp heeft acht maal de geluidvoorschriften overtreden.
Zie bron: De Limburger

Tegen windmolens

25 november 2011

De bewoners van de Utrechtse wijk Zuilen lopen te hoop tegen een plan om windmolens te plaatsen op een industrieterrein in de buurt.
Zie bron: StadUtrecht

Randstadrail

25 november 2011

Doelgericht voortdurend onderhoud van rails en voertuigen moet het geluid van Randstadrail in Voorbrug binnen de grenzen houden.
Zie bron: Leidschendam-Voorburg 

Tegen goederentreinen

23 november 2011

In de dorpen rond Arnhem zijn acties gehouden tegen het plan om dagelijks minstens veertig goederentreinen over de spoorlijn Nijmegen-Zutphen te laten rijden.
Zie bron:  De Gelderlander

Alleen eindtijden festivals

21 november 2011

De gemeente Bronckhorst schaft de decibellen af bij muziekevenementen. 
Zie bron: De Stentor 

Handel in dB's

17 november 2011

Het Industrie- en Havenschap Moerdijk wil doorgroeien naar dertig ton overslag. Om het geluid binnen de perken te houden, wil het IHM decibels verhandelen.
Zie bron: BNdeStem

Soundscape award

17 november 2011

De provincie Gelderland en de gemeente Wijchen kregen de European Soundscape Award. De NSG ontving de 'runner up' prijs.
Zie bron:  Verkeerskunde

Awacs en bomenkap

11 november 2011

De actiegroep GroenFront! gaat net als 6 jaar geleden de bossen bij Schinveld weer bezetten als Defensie daar opnieuw bomen wil kappen.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Mooi geluidsscherm

11 november 2011

De geluidsschermen langs de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn zijn genomineerd voor de Betonprijs 2011.
Zie bron: DHV

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >