Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Kroegen beboet

27 oktober 2011

Zeven kroegen in Helmond produceren te veel geluid en hebben afgelopen maand een dwangsom van 3500 euro opgelegd gekregen. Als bij een volgende meting opnieuw een overtreding van de geluidsnormen wordt vastgesteld, moeten ze dit bedrag betalen.
Zie bron: Eindhovens dagblad

Berekeningen gewantrouwd

26 oktober 2011

De bewoners van de Stoofdijk in Steenbergen hebben het gevoel dat de geluidsberekeningen voor de aanleg van de A4 en een superrotonde bij hun huizen een som is waarvan de uitkomst vooraf vaststaat.
Zie bron: BNdeStem

Kinderen mogen lawaai maken

26 oktober 2011

Zie bron: HLN.be

Max. 103 dB(A) in disco's

25 oktober 2011

Tijdens concerten mag het aantal decibels bij een meting van een kwartier niet hoger zijn dan 103. Hierover hebben de brancheverenigingen van evenementen, festivals en poppodia in samenspraak met de Nationale Hoorstichting een akkoord bereikt.
Zie bron: AD

Speciaal uitvliegen helpt

25 oktober 2011

Met een speciale maatregel CROS Pilot 3b+ is de geluidhinder voor omwonenden van Schiphol afgenomen. De uitvliegroute Spijkerboor vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt geconcentreerd gebruikt. Dat blijkt uit een evaluatie die deze week naar de Kamer is gestuurd.
Zie bron: VROM Totaal

Opklapbaar geluidsscherm

24 oktober 2011

Een van de inzendingen van een prijsvraag voor innoverende ontwerpen betreft een geluidsscherm dat zich opricht als het nodig is, zoals langs een spoorweg
Zie bron: De ingenieurs

Compensatie voor bouwlawaai

24 oktober 2011

Bij de renovatie van een flatgebouw in Zeist overweegt de verhuurder de bewoners financieel tegemoet te komen i.v.m. de herrie die optreedt.
Zie bron: RTV Utrecht

Disco's sterven uit

24 oktober 2011

Steeds minder jongeren gaan naar een disco. In 10 jaar tijd sloten 150 discotheken de deuren.
Zie bron: endandit 

Aanpak horeca

21 oktober 2011

In Valkenburg moet een horeca-bedrijf een geluidslimiter hebben.
Zie bron: deweekkrant.nl

Ontevreden over geluidsscherm

19 oktober 2011

Een aantal bewoners in Elburg is teleurgesteld over het effect van een vorig jaar aangelegd geluidsscherm van circa 750 meter lang lngs de A28. Verschillende bewoners ervaren onvoldoende geluidsreductie en vragen de gemeente om dit te onderzoeken.
zie bron: De Stentor

Strijd om verkeerslawaai snelweg

18 oktober 2011

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder wil niets doen voor bewoners die heel veel last hebben van verkeerslawaai van de A6. Bewoners van de wijk De Zuidert in Emmeloord zetten de strijd voort.
Zie bron: De Stentor en nogmaals De Stentor

Samen saneren

17 oktober 2011

De provincie Zuid-Holland gaat samen met de gemeenten in Haaglanden de krachten bundelen rond geluidsanering en stelt daarvoor 3 miljoen euro beschikbaar.
Zie bron: verkeerskunde

RIVM: expertisecentrum geluid

17 oktober 2011

Het RIVM gaat rijksbrede ondersteuning geven op het gebied van geluid, geluidshinder en gezondheid. Het centrum verzamelt en ontwikkelt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en 'impact' onderzoek.
Zie bron: RIVM

Bonje met de buren

14 oktober 2011

Een verend gelegde vloer in een etage-woning is de oorzaak van misverstanden.
Zie bron: Bonje met de buren  
Commentaar NSG: Het ingeschakelde vloerenbedrijf kiest niet een oplossing die altijd zal voldoen

Windmolenpark Urk RvS

13 oktober 2011

De Raad van State heeft twijfels over het handhaven van de geluidvoorschriften, die het Rijk stelt voor het te realiseren windmolenpark in het IJsselmeer nabij Urk.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad 

Later melken

10 oktober 2011

Een veehouder maakte met zijn bedrijf 's nachts teveel decibellen en moest op last van de gemeente zijn bedrijfstijden aanpassen.
Zie bron: Agriholland

Bedrijf beboet

10 oktober 2011

Teveel nachtelijk lawaai van containerbedrijf in Bergen op Zoom.
Zie bron: BNdeStem

Hoger vliegen

10 oktober 2011

Er zal aanzienlijk minder hinder zijn van vliegtuiglawaai in de Bollenstreek als er hoger wordt aangevlogen.
Zie bron: Alles van Bollenstreek 

Lawaai vliegtuig zichtbaar

10 oktober 2011

Vliegtuigen die van hun route afwijken, te laag overkomen of te veel herrie geven, komen daar nu niet meer mee weg. Het Haarlemse bedrijf Frontier heeft een systeem ontwikkeld dat route, hoogte en nu ook geluidsbelasting vastlegt.
Zie bron: Haarlemsdagblad 

Betuwelijn: meer hinder

03 oktober 2011

Hinder bij omwonenden neemt toe. De gemeente Tiel vraagt schriftelijk tekst en uitleg aan de beheerder van de Betuwelijn.
Zie bron: De Gelderlander 

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >