Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

' Overkap HSL'

19 januari 2012

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland gaat een wethouder een petitie overhandigen met als doel, dat hij bij het overleg met de Tweede Kamer zal pleiten voor overkapping van het HSL- tracé. Iedereen kan de petitie ondertekenen.
Zie bron: Heraut-online 

Tunnel voor A15?

18 januari 2012

De gemeente Lingewaard heeft laten becijferen dat voor het doortrekken van de A 15 onder het Pannersdensch Kanaal een tunnel niet duurder is dan een brug. Om reden van verkeerslawaai wil de gemeente deze variant.
Zie bron: De Gelderlander

35 % minder Awacs?

10 januari 2012

Een SP motie is door de TK breed geaccepteerd. Daarin wordt 35 % minder hinder geeist. Wat dat nu precies inhoudt is onduidelijk (Zie volkskrant), maar de TK zegt dat als het niet gehaald wordt de Awacs moeten verdwijnen.
Zie bronnen: NRC  en Limburger 

studentenwoningen als geluidsscherm

10 januari 2012

Een studentencomplex langs de snelweg moet gaan dienen als geluidsscherm voor de achterliggende Utrechtse wijk Lunetten. De weg wordt verbreed en er mag binnenkort 130 km/u worden gereden.
Zie bron: destadutrecht

Vlaamse windmolens

10 januari 2012

Vlaanderen hanteert andere geluidgrenzen voor windmolens dan Nederland.
Zie bron. jokeschauvliege
Zie voor NL geluidregels 

'Overkap HSL!'

06 januari 2012

Het CDA in Lansingerland spreekt via de Tweede Kamer de minister er op aan geen halve maatregelen te treffen. Om het leefmilieu in de gemeente daadwerkelijk te verbeteren moet de HSL worden overkapt. Dan kan de spoorlijn zijn volle capaciteit benutten.
Zie bron: Heraut 

Verbreding snelwegen mag

05 januari 2012

De snelweg tussen Almere en Schiphol wordt verbreed. De RvS heeft de bezwaren van particulieren, organisaties en bedrijven verworpen.
Zie: NRC 

Milieuprobleem nr. 1

05 januari 2012

Geluidsoverlast is milieuprobleem nummer 1 in de regio Rijnmond. De overlast neemt al jaren toe, volgens Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR).
Zie bron: RTV Rijnmond

Laatste crossdag

03 januari 2012

De motorcrossvereniging Den Helder is na vijf jaar gestopt. De gemeente heeft andere plannen voor het gebied en de omwonenden was beloofd dat de baan tijdelijk was.
Zie bron: RTVNH

Hinderlijke schilderijen

03 januari 2012

Schilderijen die geluid produceren als je er wat langer voor staat. Niet iedereen hoort het. Toch worden de schilderijen verwijderd.
Zie bron:  persbericht.nu

HSL perikelen

02 januari 2012

Volgens woordvoerders van de Stichting Stop Geluidshinders HSL wordt de gemeente Lansingerland opgezadeld met een 'dooie mus' voor de aangekondigde geluidsreducerdende maatregelen.
Zie bron: de Heraut

Evenementen en bastonen

22 december 2011

De stad Groningen stelt geluidgrenzen aan bastonen bij muziekevenementen. Onduideljk is nopg of dit beleid het gewenste effect heeft bij de beheersing van geluidshinder.
Zie bron: Groningen 

Anti-hagelkanonnen

21 december 2011

In een brief aan de TK geeft Atsma aan dat gemeenten een eigen geluidsbeleid kunnen ontwikkelen als agrarische bedrijven een anti-hagelkanon willen inzetten.
Zie bron: Agriholland

Bromtoon

15 december 2011

Een transformatorfabriek in Nijmegen belooft maatregelen te treffen tegen een vervelende bromtoon, waar omwonenden veel last van hebben.
Zie bron: Omroep Gelderland 

Duitsland wil lawaai verkeer terugdringen

14 december 2011

In 2020 moet wegverkeer ca. 1,5 dB(A)  stiller worden, vliegtuigen ca. 1 en spoorwegen ca. 3 dB(A).
Zie bron: Transport.nl 

Geen snelheidsverhoging bij steden.

14 december 2011

Rotterdam en Utrecht vrezen dat een hogere maximumsnelheid funest is voor de gezondheid van hun inwoners.
Zie bron:  Trouw

Luistervinken op straat

09 december 2011

In de gemeente Os hangen microfoons langs straten in het centrum. Ze meten decibellen. De bewoners kunnen aangeven wat hen het meest stoort. Zo onstaat een beeld van de overlast.
Zie bron: De Pers

Boetes cafe's

09 december 2011

In Helmond moeten twee cafe's forse boetes betalen, omdat ze bij voortduring te veel geluid de straten in sturen.
Zie bron: Eindhovens Dagblad 

Minder vlieglawaai

08 december 2011

De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord heeft zijn eerste succes binnen in de strijd tegen het vliegtuiglawaai in Leimuiden. Schiphol is bereid een proef te doen met een vaste route waardoor opstijgende vliegtuigen het dorp op grotere afstand passeren.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Besluit uitbreiding vliegveld Lelystad vernietigd

07 december 2011

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het besluit van de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM vernietigd dat de verdere ontwikkeling van luchthaven Lelystad mogelijk moet maken.
Zie bron: Raad van State

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >