Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Altijd lawaai snelweg

22 maart 2017

Bewoners aan de westkant van het dorp Heijningen (Moerdijk) hebben heel veel last van de snelweg A4. Daar is het zowel overdag als in de nacht nooit meer echt stil is. Daarom gaat er op het ogenblik in deze kern een petitie rond om de gemeente Moerdijk te overtuigen om maatregelen te nemen. In het dorp Moerdijk is men nog niet zover, maar ook daar is er altijd het geluid van de omringende snelwegen te horen.
Zie bron: internetbode

Gehoorschade kleuters

20 maart 2017

Het is zo makkelijk, een kind met een koptelefoon voor de televisie of achter een tablet zetten. Maar veel ouders realiseren zich niet dat ze de tere kinderoortjes hiermee flink kunnen beschadigen. Steeds meer jonge kinderen lopen blijvende gehoorschade op omdat het volume veel te hard staat. De Nederlandse Vereniging van kno-artsen slaat nu alarm, want het komt steeds vaker voor dat ze zelfs peuters en kleuters in hun spreekkamer krijgen met gehoorschade waarvan vaststaat dat ze daar hun hele leven last van zullen houden.
Zie bron: earline-magazine

Ronde landingsbaan verdeelt herrie

20 maart 2017

The Endless Runway heet het project waaraan de Nederlandse wetenschapper Henk Hesselink met vijf instituten door heel Europa heeft samengewerkt en waarvoor de Europese Commissie subsidie gaf. Vliegtuigen kunnen zodoende altijd landen bij de meest gunstigste windrichting. Volgens Hesselink helpt de ronde landingsbaan ook om geluidshinder in te perken. "Doordat er op elk punt van de baan gestart of geland kan worden, kunnen - bij normale weersomstandigheden - bepaalde woonwijken ontweken worden", zegt hij. "Het geluid kan op een andere manier verdeeld worden. Daar zouden afspraken over gemaakt moeten worden."
Zie bron: Nos

Evenementen verder van woningen

16 maart 2017

De gemeente Zwolle heeft  een nieuwe plek opeen bedrijventerrein aangewezen voor dancefestivals. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest in Zwolle, vooral over geluidsoverlast. Omwonenden stapten vanwege die overlast naar de rechtbank en kregen gelijk. De gemeente Zwolle wil dat niet opnieuw.
Zie bron: rtvoost

Schiphol waarschuwt voor hinder

14 maart 2017

Omdat er groot onderhoud wordt verricht aan de Kaagbaan op Schiphol wordt er gebruik gemaakt van andere banen en dat leidt op andere plekken tot geluidshinder. Het weer, de milieuregels en verstoringen in de baanbeschikbaarheid bepalen welke banen worden gebruikt. Het is afhankelijk van het baangebruik welke gebieden meer of minder belast worden tijdens het onderhoud.
Zie bron: kaagenbraassem.

Ombudsman: Gemeenten onzorgvuldig.

13 maart 2017

De Nationale ombudsman kapittelt gemeenten. Burgers trekken nogal eens aan het kortste end als het gaat om Goede ruimtelijke ordening en handhaving van grenswaarden.
Zie bron: demonitor

Kunstgras reden hinder

13 maart 2017

Omwonenden klagen bij de gemeente Marum over overlast na de ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld op het complex van een voetbalclub. Het gaat om geluidsoverlast. Kunstgras maakt intensief gebruik mogelijk. De gemeente gaat bekijken of aanleg van groenvoorzieningen helpt. Formeel hoeft de gemeente niets te doen omdat de woningen meer dan 50 meter verwijderd zijn van het voetbalveld.
Zie bron: dvhn

Duidelijkheid evenementen Breda

13 maart 2017

Breda wil meer grip waar, wanneer en onder welke voorwaarden evenementen in de binnenstad gaan en kunnen plaatsvinden. Daarvoor is een voorlopige evenementenkalender opgesteld. Evenementenorganisatoren wordt gevraagd om elk jaar voor 1 oktober aan te geven waar en wanneer ze een evenement willen organiseren. In het nieuwe beleid worden afspraken gemaakt over geluidsgrenzen en basgeluid per locatie. Op twee plaatsen komen permanente meetstations voor geluid.
Zie bron: Bredavandaag

Geen soepeler geluidgrens voor horeca

09 maart 2017

Het gemeentebestuur van Den Haag gaat de geluidsgrenswaarden voor horecaondernemers in de Haagse binnenstad voorlopig niet versoepelen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen aan de gemeenteraad laten weten. De ondernemers menen ze de geluidsnormering nier kunnen halen. Bij iedere klacht van een buurtbewoner krijgt de eigenaar van de betreffende kroeg een bezoek. Met name horecagelegenheden rondom de Grote Markt hebben al meerdere dwangsommen binnen gekregen. 
Zie bron: omroepwest

Walstrooom voor schepen

09 maart 2017

In de Eerste en Derde Haven van Scheveningen ligt vanaf woensdag een walstroominstallatie. De walstroom wordt gebruikt door grote schepen die aan de kade liggen. Ze worden via de installatie dan voorzien van elektriciteit, waardoor het dieselaggregaat minder gebruikt wordt. En dat is goed voor de luchtkwaliteit. Geluidshinder en trillingen verdwijnen.
Zie bron: omroepwest

Stiller spoor door nieuwe dwarsliggers

07 maart 2017

Het spoor in Roosendaal wordt stiller door de houten dwarsliggers te vervangen door betonnen balken. Roosendaal heeft al jaren geluidsoverlast door goederentreinen. Een mega-operatie moet daar verandering in brengen. In totaal worden 2000 dwarsliggers, 14 wissels, 900 meter spoorstaaf en 5000 ton spoorgrind vervangen. 
Zie bron Omroep Brabant

Heel veel klachten van weinig mensen

07 maart 2017

35 omwonenden van Schiphol hebben vorig jaar 158.419 keer melding gedaan bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) over geluidshinder. Dat is 73 procent van het totaal aantal meldingen dat het aanspreekpunt binnenkreeg.
Zie bron: Noord Hollands Dagblad

Windmolens hinderen veel mensen

02 maart 2017

De geluidsnormen voor windmolens zijn in termen van hinder veel ruimer dan die voor wegverkeer. Ze zijn van rijkswege dwingend opgelegd, waardoor het lokale bestuur en de bewoners vrijwel helemaal buitenspel zijn gezet. De NWEA heeft destijds intensief gelobbyd voor deze verruiming. Het RIVM waarschuwde de regering dat 19 procent van de mensen die aan dit geluidsniveau wordt blootgesteld hierdoor ernstige hinder zullen ervaren. En als zij zich permanent verschansen in hun huizen dan zal, aldus het RIVM, nog steeds 9 procent van de mensen ernstig gehinderd zijn. Deze prijs betalen omwonenden van windparken, en zij alleen.
Zie bron: Trouw

Hoogvliegers

27 februari 2017

In verschillende dorpen is grote onrust uitgebroken over de vlieghoogte van toestellen die vanaf 2019 op Lelystad Airport gaan landen. Men is bang dat de vliegtuigen op een hoogte van zo'n 850 meter gaan overvliegen. Staatssecretaris Dijksma belooft dat de hoogte meer dan verdubbeld wordt.
Zie bron: TwenteActueel

Ruzie tussen Brussel en Vlaanderen

23 februari 2017

Vliegtuigen die vanaf luchthaven Zaventem 's nachts over de stad vliegen, overschrijden de normen van het Brusselse hoofdstedelijk gewest geregeld. Dit zijn strengere normen dan de regels die gelden op de nationale luchthaven zelf, die in Vlaanderen ligt. Zo duurt de nacht in Vlaanderen tot 6.00 uur en in Brussel tot 7.00 uur. Dat betekent dat als vliegtuigen over Brussel vliegen ze eerder bedoet kunnen worden. En dat gaat Brussel doen. De Vlamingen zeggen nu: Jullie maken onze luchthaven kapot", . De gevolgen voor luchthaven Zaventem kunnen groot zijn. Ryanair schrapt al vroege vluchten op Zaventem als gevolg van de boetes en heeft aangekondigd niet verder te investeren in de luchthaven. De luchtvaartmaatschappij verplaatst de vluchten naar Charleroi.
Zie bron: NOS

Hoe meet je geluidshinder?

23 februari 2017

In Belgie is er veel te doen over het lawaai en de hinder die vliegtuigen van Zaventem veroorzaken. Cruciaal in de discussie is de meting van de geluidshinder. Dick Botteldooren, hoogleraar aan de Gentse Universiteit en specialist in geluidsmeting vertelde, hoe de geluidsmeting werkt en hij legde ook uit hoe geluidshinder 's nachts verschilt van geluidshinder overdag.
Zie bron: De redactie

Groen tegen vlieglawaai?

22 februari 2017

In zijn besluit om Eindhoven Airport te laten groeien nam het kabinet eerder ook de doelstelling op om nieuwe manieren te vinden om vliegtuiglawaai terug te dringen. Theo van Veen van Netherlands Aerospace Centre (NLR) presenteerde het plan voor een experiment met de aanleg van plantenschermen op terrein rondom de luchthaven of bij omwonenden in de tuin. Deskundigen betogen dat het niet werkt. Ook omwonenden fronsen de wenkbrouwen.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Brussel gaat luidruchtige vliegtuigen beboeten

21 februari 2017

Brussel gaat vanaf middernacht boetes uitschrijven aan te luide vliegtuigen. De verstrenging van de Brusselse geluidsnormen wordt dus niet uitgesteld, want de Brusselse overheid betwist het belangenconflict dat de Vlaamse regering heeft ingeroepen. Dat melden Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH). Brussel had eerder al aangegeven dat het twijfels had bij de geldigheid van het belangenconflict.
Zie bronnen: De Standaard en De redactie

Bomen tegen geluid windmolens

14 februari 2017

Het geritsel van boombladeren maakt dat geluid van windmolens wordt gemaskeerd. Daarom plant bomen langs wegen bij woningen als bewoners last hebben van het geluid van windmolens.
Zie bron: nu.nl

Onrust in Haags uitgaansleven

14 februari 2017

Sinds enige tijd is de gemeente Den Haag strenger op handhaving geluidsnormering voor cafemuziek. Bij iedere klacht van een buurtbewoner krijgt de eigenaar van de betreffende kroeg bezoek. Vaak blijkt dan dat grenswaarden worden overschreden. Bij een geconstateerde overtreding kan een boete worden op gelegd van 5000 euro en dat kan de doodsteek voor de uitbater zijn.
Zie bron: omroepwest.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >