Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Luidruchtige auto's bekeurd

24 april 2012

De politie in Friesland bekeurde een aantal personenauto's die te veel geluidproduceerden.
Zie bron: Flitsservice 

Omwonenden meten F 16's

23 april 2012

Bij de internationale militaire oefening Frisian Flag vanaf vliegbasis Leeuwarden hebben de omwonenden hun eigen geluidsmeting uitgevoerd. Zo kwamen op hogere waarden dan Defensie hanteert bij de bepaling van de geluidscontouren rond vliegbasis Leeuwarden.
Zie bron: Friesch Dagblad 

Akoestiek in schoollokalen

18 april 2012

De meeste schoolgaande kinderen brengen hun dagen door in een omgeving waarin de akoestiek zo ondermaats is dat zij niet op hun best presteren. Zij leren slechter en halen minder goede cijfers. Scores op het gebied van lezen en taal zijn rechtstreeks gekoppeld aan geluidswaarden.
Zie bron: BlikopNieuws 

Alders vertelt

18 april 2012

In de raadszaal van het Stadhuis in Lelystad vertelde Hans Alders wat de vliegveldplannen voor het vliegveld Lelystad precies behelzen, en wat dit kan betekenen voor de regio en omwonenden. Met name de direct omwonenden spraken daarbij hun zorgen uit. 'Terecht,' was de conclusie van Alders, want zij krijgen zeker te maken met geluidsoverlast.
Zie bron: Flevopost 

Gestapelde zeecontainers

17 april 2012

Bewoners langs de verdiepte A4 in Leiderdorp willen zo snel mogelijk een geluidsscherm. Desnoods, zegt raadslid Ed Grootaarts van D66, moet er voorlopig een muur van gestapelde zeecontainers worden neergezet.
Zie bron: Haarlems Dagblad 

Herriedagen horeca

17 april 2012

In de stad Groningen heeft men de term herriedagen voor de horeca ingewisseld voor evenementendagen.
Zie bron: oogtv 

Windrichting en herrie

16 april 2012

Niet alleen bij evenementen is de windrichting van invloed op de herrie. Ook bij Schiphol is dat het geval.
Zie bron: Noord-Hollands Dagblad 

Lagere max. snelheid

13 april 2012

Bewoners in de gemeente Dieren gaan in overleg met de provincie Gelderland. Ze willen verlaging van de snelheid op de N348 om het lawaai te doen afnemen.
Zie bron: De Gelderlander

Harde grenzen evenementen

12 april 2012

Klachten over geluid over feesten en partijen in de horeca noopt de gemeente Almelo tot het stellen van grenzen: niet meer dan zeven keer per jaar per bedrijf en niet luider dan 65 dB(A) en 78 dB(C)
Zie bron: decafekrant

Verzet tegen Alders

11 april 2012

Omliggende gemeenten verzetten  zich tegen advies van Hans Alders inzake de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze vinden het aantal vliegtuigen te veel en de vlieghoogte te laag. ,,Als de geadviseerde plannen worden uitgevoerd, zal dit een enorme geluidsoverlast geven. Groenlinks noemt de argumenten waarom "Alders" zich vergist.
Zie bronnen:  De Noordoostpolder,  RTVUtrecht en  destadnijkerk 

Hoorbare elektrische auto's

10 april 2012

Audi heeft een geluid gecomponeerd voor zijn (toekomstige) elektrische modellen, zodat voetgangers de geruisloze bolides kunnen horen aankomen. Het stille veiligheidsprobleem ontlokte ook bij andere autobouwers muzikale ambities.
Zie bron: De Tijd 

Grens voor Vlaamse poppodia

10 april 2012

Bekijk de discussie op de Vlaamse TV. Is 100 dB een acceptabele grens?

Geen nachtvluchten meer Frankfurt

05 april 2012

Een Duitse rechter heeft bepaald dat luchthaven Frankfurt geen nachtvluchten meer mag uitvoeren. Het kan zijn dat vrachtvervoerders daarom overstappen naar Schiphol.
Zie bron: Beurs.nl 

Muziekoverlast harder aanpakken

04 april 2012

Zo luidde de stelling van de dag in de Telegraaf. Het overgrote deel van de lezers was het daarmee eens.
Zie bron: De Telegraaf 

Half scherm

04 april 2012

Een aantal bewoners willen het uitzicht behouden. Daarom kiest de gemeente Zwolle voor een half scherm langs het spoor.
Zie bron: De Stentor 

Geen meer (goederen)treinen

04 april 2012

In Vught kwamen meer dan 700 mensen om te praten over acties tegen uitbreiding van het spoor. Als de plannen van het ministerie doorgaan stijgt het aantal goederentreinen van 18 naar 150 per dag.
Zie bron: Omroep Brabant 

Evenementen en bastonen

30 maart 2012

De gemeente Oisterwijk hanteert geluidgrenzen speciaal voor bastonen bij evenementen. Men zegt dat dit beleid zijn vruchten heeft afgeworpen.
Zie bron: Brabants Dagblad 

Geluidsapparatuur kwijt

29 maart 2012

Als iemand zijn muziek zeer luid afstelt, zodat buren daar last van hebben kan het gebeuren dat de politie apparatuur in beslag neemt.
Zie bron: alphenaanderijn 

Vliegherrie in Duitsland

26 maart 2012

In Duitsland betoogden duizenden tegen ziekmakende nachtvluchten
Zie bron: Ref. Dagblad 

Goochelen met AWACS en hinder

26 maart 2012

Hoe bepaal je hinder van geluid? En wat doe je met een motie van TK waarin Hillen wordt verplicht de geluidshinder van AWACS vliegtuigen met 35 % te doen verminderen? Goochelen met dB's en geluidsmaten lijkt het antwoord.
Zie bron: De ingenieur 

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >