Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geluidskaart van Breda

29 juni 2012

Een wethouder legt uit waarom er geluidskaarten zijn. Heeft hij of heeft de journalist er weinig van begrepen?
Zie bron: bndestem 

Twijfels aan rekenen

29 juni 2012

De gemeente Rheden doet geen eigen onderzoek naar het geluid van IJssellijn. Na felle discussies kreeg het voorstel van de SP geen meerderheid in de gemeenteraad. De SP vindt de rekenmethodes die de overheid en ProRail gebruiken niet betrouwbaar.
Zie bron: gelderlander 

80 naar 100 km/u

28 juni 2012

Door de snelheidsverhoging van van 80 naar 100 km/u bij het Klein-polder-plein bij Rotterdam neemt de geluidbelasting met zo'n 1,5 dB(A) toe. Minister Schultz noemt dat verwaarloosbaar. 
Zie bron: ANWB  en Volkskrant

NB: Als er al veel lawaai is, is iedere dB meer een verslechtering. De plafonds komen snel in zicht.

Studenten +overlast

26 juni 2012

Straten in de stad Groningen gaan ‘op slot’ voor studenten als 15 procent van de woningen in een straat bestaat uit kamerverhuur.  Dat kan betekenen dat studenten moeten verhuizen. Het is het gevolg van de zogeheten 15 procentsnorm.
Zie bron: Foliaweb 

NEN-norm geen verbindend voorschrift

25 juni 2012

De Hoge Raad heeft NEN in het gelijk gesteld. NEN-normen zijn niet vrij van auteursrecht. Zij behoeven niet op dezelfde wijze als regelgeving van overheidswege, zoals het Bouwbesluit, te worden bekendgemaakt. De bepaling in de Auteurswet dat wetgeving vrij van auteursrecht is, acht de Hoge Raad niet van toepassing op NEN-normen, ook niet als in wetgeving daarnaar is verwezen.
Zie bron: NEN 

Goederentreinen

25 juni 2012

Tienduizenden bewoners krijgen de komende jaren meer geluidsoverlast door goederentreinen. Vooral omwonenden van spoorlijnen in het oosten van het land staat 'in de randen van de dag' forse toename van het goederenvervoer te wachten.
Zie bron: Volkskrant 

Amsterdam meet terrassen

25 juni 2012

De Amsterdamse stadsdelen Zuid en Centrum gaan in de maand juli geluidsmetingen uitvoeren op drie bekende horecapleinen. Hiermee willen ze in beeld krijgen hoeveel geluid de terrassen waar veel mensen over klagen, veroorzaken.
Zie bron: Het Paroo

GPP per 1 juli

22 juni 2012

De wijziging van de Wet Milieubeheer tot invoering van de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur (Swung 1) treedt per 1 juli 2012 in werking.
Zie bron: Infomil

Uitstel 130 km

22 juni 2012

Zolang er geen geluidwerende voorzieningen zijn getroffen langs de A50 en A59 vraagt de gemeente Oss uitstel van de invoering van de maximumsnelheid van 130 km/u
Zie bron: MaaslandFM

Scherm moet weg

20 juni 2012

Om verkeerslawaai te dempen heeft een bewoner in de gemeente Putten een geluidsscherm in zijn tuin geplaatst dat hoger is dan de gemeentelijke verordening toestaat. Er wordt niet alsnog vergunning verleend. Daarom moet het weg. 
Zie bron:  De Stentor

Is lawaai ongezond?

20 juni 2012

De titel van een persbericht van de Universiteit Gent, luidde ‘Concentratievluchten boven de Noordrand stijgen op één jaar tijd met 12%’. Binnen het uur kwam dat persbericht nog eens binnen, verstuurd door de auteur ervan: Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie aan de universiteiten van Gent en Brussel. ‘Zeer verontrustende cijfers inzake vliegtuigconcentratie en de schadelijke gezondheidseffecten ervan’ stond er in de begeleidende mail.
In een artikel in het Vlaamse blad Knack  wordt betoogd dat Lieven Annemans misbruik maakt van zijn status ten faveure van zijn persoonlijk belang. Er zou geen wetenschappelijk bewijs zijn dat vliegtuiglawaai slachtoffers eist.
Zie bron: Knack.be 

Vetplantjes voor scherm

19 juni 2012

De provincie Gelderland gaat toch vetplantjes zetten voor een geluidsscherm. De PVV vindt dat weggegooid geld. GS zegt dat het geluid en stof wegvangt en dat het ook mooi is.
Zie bron: De Gelderlander

Betuwelijn

15 juni 2012

Bureau Peutz bestrijdt de conclusie van Prorail dat de goederenlijn voldoen aan geluidgrenswaarden. Minister Schultz krijgt er kamervragen over.
Zie bron: Merwestreek 

Koelaggregaten

14 juni 2012

In Ridderkerk zijn bedrijven beboet die teveel lawaai maken met het gebruik van koelaggregaten op vrachtwagens.
Zie bron: AGF 

Toch 130 km/u

14 juni 2012

Nijmegen wilde de snelheid verlagen van 120 naar 100 km/u i.v.m. lawaai van de A73. Schultz verhoogt hem.
Zie bron: De Gelderlander 

Herrie in Den Bosch

14 juni 2012

Geluidskaarten laten zien dat 8000 bewoners veel teveel lawaai hebben en dat 3000 daardoor slecht slapen.
Zie bron: Omroep Brabant 

hagelkanon moet zwijgen

14 juni 2012

Een fruitteler mag zijn anti-hagelkanon definitief niet meer gebruiken. De rechter heeft de gemeente Tholen, die hem een dwangsom oplegde, gelijk gegeven.
Zie bron: Omroep Zeeland 
Info over anti-hagelkanonnen

Luide muziek: bon

11 juni 2012

Op twee verschillende plaatsen in Groningen constateerden politie-agenten luide muziek in woonhuizen. De bewoners kregen een bon en bij herhaling wordt de apparatuur in beslag genomen.
Zie bron: Nijsnet
Ook in Ooststellingwerf trad de politie op. zie: Nieuweooststellingwerfer

Lelystad en vlieglawaai

08 juni 2012

De gemeenteraad wil bij gebruik vliegveld voor grote vliegtuigen ruime compensatie voor omwonenden i.v.m. de optredende hinder.
Zie bron: Flevopost 

herrie op schoolplein

07 juni 2012

Omwonenden van een school in Teteringen snappen niet dat de gemeente Breda een school met minimaal elf lokalen op het krappe binnenterrein mogelijk maakt. Zij vrezen vooral geluidsoverlast.
Zie bron: BNdeStem 

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >