Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Woningisolatie bij tramlawaai

14 september 2012

De Stadspartij in Groningen eist meer geluidsmaatregelen zodra de Regiotram door de stad gaat rijden. In woningen moet minder lawaai binnen dringen.
Zie bron: RTVNoord

Spelende kinderen

14 september 2012

Hoewel aan het geluid van spelende kinderen geen grenswaarden zijn gesteld vindt het STAB dat voor een 'goede ruimtelijke ordening'  dit hinder aspect in de beoordeling moet worden betrokken.
Zie bron: STAB 

Porsche beïnvloedt Brussel

14 september 2012

Een voorstel om de Europese geluidsnormen voor het verkeer te herzien, zou zijn geschreven door Porsche. Parlementsleden spreken van een ongeziene beïnvloeding.
Zie bron: De Standaard

Heilawaai

13 september 2012

De heiwerkzaamheden voor het nieuwe NS station in Breda zijn stopgezet wegens de herrie. De bouwer gaat schroeven in plaats van slaan.
Zie bronnen:  Breda,  BredaVandaagbreda.nl

Metingen Betuwelijn

13 september 2012

De Gemeente Hardinxveld-Giessendam wil dat Prorail met metingen laat zien dat aan de Wet is voldaan.
Zie bron: RTV Rijnmond

Verruiming geluidszone aangevochten

13 september 2012

Bewoners rond een industrieterrein in Apeldoorn stapten naar de Raad van State. 
Zie: De Stentor

 

Gilze-Rijen overschrijdt grenzen

11 september 2012

Vliegbasis Gilze-Rijen heeft ondanks maatregelen voor het tweede jaar op rij de geluidzone overschreden. Helikopters van de basis veroorzaken teveel lawaai ten zuidoosten van het vliegveld in Gilze.
Zie bron: BrabantsDagblad

Controle Schiphol

07 september 2012

Het nieuwe geluidsstelsel rond Schiphol werkt niet goed. Afspraken over baangebruik worden niet nagekomen. Daarom moeten in het nieuwe stelsel criteria komen die de inspectie Leefomgeving en Transport kan controleren en handhaven.
Zie bron: IJmuidercourant

Omroepinstallatie

07 september 2012

Prorail onderzoekt de klachten over de omroepinstallatie van de Leiden Centraal.
Zie bron: Leidenlokaal

Geld ter compensatie verkeerslawaai

07 september 2012

Lelystad gaat dertien huishoudens in totaal ruim 32.000 euro betalen omdat ze last hebben van  het lawaai van het verkeer.
Zie bron: omroepflevoland

130 km

30 augustus 2012

Op bijna de helft van de Nederlandse snelwegen mag 130 worden gereden. Vooral in het noorden van het land kunnen automobilisten het gaspedaal dieper indrukken: meer herrie, meer luchtverontreiniging, meer verkeersslachtoffers, meer belastinginkomsten.
Zie bron: BNR

Buurtbemiddeling

30 augustus 2012

Buurtbemiddeling is succesvol.
Zie bron: eigenhuis

Anti-lawaai viltjes op terrassen

30 augustus 2012

De gemeente Amsterdam heeft in de Jordaan 280.000 bierviltjes verspreid om geluidsoverlast van terrassen tegen te gaan. Stripfiguren Fokke en Sukke staan op de viltjes afgebeeld met de slogan 'Wij houden van AmSSSTerdam'.
Zie bron: Het Parool

Trambaan gesmeerd

28 augustus 2012

In Delft wordt de trambaan met teflon gesmeerd in bogen om het knerpende piepgeluid de kop in te drukken.
Zie: spoorzonedelft

rechtsbescherming windmolens

28 augustus 2012

Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) heeft de politieke partijen in een brief opgeroepen om een eind aan te maken aan de verdwenen rechtsbescherming tegen windmolens.
Zie bron: hetstreekblad

Slapeloze nachten

27 augustus 2012

De Provincie Brabant enquêteerde bewoners langs wegen: 12.500 Brabanders gaven aan dagelijks hinder van het verkeerslawaai te ondervinden, 3.800 noemden deze hinder ernstig en 1.600 mensen slapen er slecht van.
Zie bron: Binnenlandsbestuur

Voetbalkooi, -veldje en Cruijff Court

23 augustus 2012

Bewoners van een huis nabij de voetbalkooi in Veenendaal kunnen geluidswerende maatregelen van de gemeente tegemoet zien. Zie bron: de Gelderlander
I
n Zaandam besloot de gemeente een voetbalveldje te verwijderen. Zie bron: Noordhollandsdagblad
In Didam wordt het Cruijff Court 's avonds afgesloten, Zie bron: De Gelderlander

Wat is overlast?

23 augustus 2012

Amsterdam gaat de APV aanpassen. Overlast door geluid wordt daarmee beheersbaar. Om het begrip overlast in de vingers te krijgen worden in het stadscentrum o.a. de geluidsniveaus in beeld gebracht door te monitoren.
Zie bron: Binnenlands Bestuur 

Meten van vliegtuighinder

23 augustus 2012

Er is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de drie systemen die rond Schiphol in gebruik zijn om vliegtuiggeluid te meten: NOMOS van Schiphol, Luistervink ontwikkeld door Amsterdam, en Geluidsnet. Alle drie systemen voldoen: 'De systemen Luistervink, NOMOS en Geluidsnet zijn in staat om vliegtuigpassages te onderscheiden van overig geluid en leggen de geluidsniveaus van deze passages op automatische wijze vast in eigen opslagsystemen. De systemen genereren daarmee data die bruikbaar zijn voor informatie aan omwonenden over optredende geluidsniveaus en geluidsbelasting. Zie bron:  Volkskrant

Geluidskaarten

20 augustus 2012

Rijk, provincies en grote gemeenten brengen geactualiseerde geluidsbelastingkaarten uit voor spoor, industrie, wegen en luchthavens. Zie bron: Cobouw

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >