Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geen feesten in speeltuin

15 maart 2013

Een speeltuinvereniging in Raalte, mag vanaf 1 april het verenigingsgebouw niet langer gebruiken voor particuliere feesten en partijen.  Per overtreding krijgen ze een dwangsom van duizend euro met een maximum van tienduizend euro. Het balletje ging rollen, nadat een buurtbewoner had geklaagd over geluidsoverlast.
Zie bron: SallandCentraal

Raildempers

13 maart 2013

Het ministerie van I & M heeft een plan van gemeente Hillegom voor vermindering van de geluidsoverlast van het treinverkeer door middel van raildempers goedgekeurd en subsidie toegezegd voor de uitvoering ervan.
Zie bron: Gemeente Hillegom

Intelligente gehoorbescherming

12 maart 2013

Veel soldaten kampen met permanent gehoorverlies en oorsuizen. Als aandoening staat het bovenaan op de lijst van gezondheidsproblemen in het leger. Dat komt door de hoge geluidsniveaus waaraan ze worden blootgesteld tijdens gevechtsoefeningen en op missies. Sinds het Zweedse leger gebruik maakt van gehoorbeschermers, die harde geluiden weren en gesprekken doorlaten, is het aantal gevallen van gehoorschade drastisch verminderd. 
Bron: Doof.nl

Boete om lastig vallen

12 maart 2013

Een fruitteler valt zijn buren lastig, omdat ze problemen hebben met het gebruik van zijn anti-hagelkanon. De rechter bedoet hem daarvoor met € 500,--. Bij gemeente ligt nog een vordering van € 75.000,-- voor het illegaal gebruik van zijn zeer luidruchtige anti-hagelkanon.
Zie bron: PZC

Gebedsoproep moskee

11 maart 2013

De Centrum Moskee in Deventer mag voortaan elke dag tussen 12.00 en 14.00 uur maximaal 3 minuten lang de azan laten horen. De azan is de islamitische oproep tot gebed.
Zie bronnen: De Telegraaf en Thepostonline

HSL verhaal Lansingerland

07 maart 2013

De gemeente Lansingerland wil nu eindelijk wel eens de beloofde maatregelen om het geluid van de HSL onder de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te krijgen.
Zie bron: Gemeente Lansingerland

Krab heeft last van scheepslawaai

05 maart 2013

Het lawaai van schepen zorgt dat krabben meer stress ervaren. De grootste krabben ondervinden de meeste hinder en de krabben lijken niet aan het lawaai te wennen.
Zie bron: Scientas

Lawaai auto's op TV

27 februari 2013

In het TV-programma Vandaag de Dag vergeleek de auto-journalist Werner Budding de decibellen van een normale auto, een hybride auto en een sportwagen.
Zie bron: De Telegraaf

Gaat natuur voor mensen?

26 februari 2013

De Voorstudie Operationeel Concept Lelystad Airport waarin vliegroutes zijn opgenomen, geeft aan dat in de toekomst vliegroutes in de buurt van Zeewolde zullen lopen. De VVD maakt zich ongerust over de zogenaamde ‘linksom’ vertrekroute die voor extra vliegverkeer nabij Zeewolde kan zorgen. Daarom heeft de Tweede Kamerfractie van de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het Kabinet daarover. De Oostvaardersplassen worden daarin ontzien. De VVD vindt natuur niet belangrijker dan mensen en voelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu daarover aan de tand.
Zie bron: Ezpress

 

Minder bas bij evenementen

26 februari 2013

Evenementen in Raalte en de Raalter horecaondernemers moeten zich aan strengere geluidsnormen gaan houden dan voorgaande jaren. Bastonen worden beter in de gaten gehouden.
Zie bron: Salland Centraal

'Muziek horeca beheersd'

22 februari 2013

Bij de milieudienst Rijnmond (DCMR) komen steeds minder overlastklachten binnen uit het uitgaansgebied Stadhuisplein in Rotterdam. Dat komt door een ingenieus meetsysteem, dat in een gebied met veel kroegen precies laat zien hoeveel geluid een etablissement produceert.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Horeca-ellende A'dam

15 februari 2013

De geluidsoverlast voor bewoners op het Gerard Douplein in Amsterdam-Zuid wordt veroorzaakt door een paar cafés. Ze houden zich niet aan de geluidsafspraken.
.Zie bron: de Telegraaf

Brussel: auto's beetje stiller

14 februari 2013

Nieuwe auto's in de Europese Unie moeten een beetje stiller worden. Sportwagens daarentegen, mogen meer lawaai blijven maken dan gewone auto's. Voorstel extra grenzen wordt verworpen. Autolobby beïnvloedt stemgedrag EU-parlementariërs. Zie gloedvol pleidooi van GL Bas Eickhout in EU-parlement
Zie bronen: BNR, De Morgen, Europa NU, RAI

LFG in Zuidhorn

13 februari 2013

De gemeenteraad in het Groningse Zuidhorn neemt de klachten over laagfrequent geluid aldaar serieus. Een enkele bewoner beschuldigt de NAM van dreungeluiden, jarenlang, dag en nacht.
Zie bron: Nijsnet

Vuurwerkverbod

12 februari 2013

Een meerderheid van de gemeentebestuurders en gemeenteraadsleden (58 procent) wil een vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters uit verschillende Nederlandse gemeenten.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Buurtbemiddeling

12 februari 2013

In 157 gemeenten in Nederland kunnen inwoners gebruik maken van de diensten van Buurtbemiddeling, zoals in de gemeente Leerdam. Een bemiddelaar luistert, brengt de mensen met elkaar in contact en zoek samen naar oplossingen. Geluidshinder is een haard van conflicten.
Zie bron: Gemeente Leerdam

Defensie: huizen opkopen

07 februari 2013

Defensie wil huizen in Gilze opkopen om zo een einde te maken aan klachten van bewoners over geluidsoverlast veroorzaakt door helikopters. De bewoners zijn verrast en nemen de zaak in beraad.
Zie bron: Omroepbrabant

Fluisterboten

06 februari 2013

Als het aan het Utrechtse stadsbestuur ligt, kunnen er al deze zomer fluisterbootjes en andere 'recreatievaartuigen die geen uitstoot veroorzaken' door de Utrechtse grachten varen. B en W hebben vijf locaties in de binnenstad aangewezen waar verhuurders elektroboten, kano's of waterfietsen mogen neerleggen.
Zie bron: Telegraaf

E-auto's hoorbaar

06 februari 2013

Elektrische en hybride auto's moeten luider worden, zodat je ze kunt horen aankomen. De huidige stille auto's zijn gevaarlijk voor bijvoorbeeld voetgangers in steden. Dat vindt het Europees Parlement in Straatsburg. De meeste afgevaardigden pleiten voor regels om dergelijke voertuigen hoorbaar te maken.
Zie bron: Telegraaf

Geluid Vlaamse bioscopen

06 februari 2013

Na festivals en concertzalen worden nu ook de bioscopen onderworpen aan een geluidsnorm. Minister van Cultuur Joke Schauvliege wil nog dit jaar een regeling uitwerken voor films, verklaarde ze in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement.
Zie bron: De Morgen

GELUID IN HET NIEUWS

Muziek mag niet verder hoorbaar zijn dan 10 meter

Dat is de regel op de Amsterdamse grachten... Verder >

Asfalt kan stiller

Een promotieonderzoek... Verder >

Kermisfeesten gaan niet door

Rechter verbood niet de feesten maar wel de muziek... Verder >

Geluidsetiquette

Hoe hoort het eigenlijk?... Verder >

Een akoestische aanval: massahysterie?

Het Amerikaans consulaat op Cuba en in China werden geteisterd door een reeks akoestische aanvallen. Althans, dat werd gedacht... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >