Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Actieplan met aandachtspunten

13 mei 2013

Gemeenten moeten actieplannen opstellen in het kader van EU wetgeving. Swung 2 kan daarbij een rol spelen als men om de 5 jaar evalueert hoe de geluidssituatie is. Daarbij zijn in opbouw van  belang de volgende zaken aan de orde:

  • Slaapvertrekken in woningen voldoen aan de wettelijke binnenwaarde.
  • Woonvertrekken voldoen aan de wettelijke grenswaarde. 
  • Woningen hebben minimaal één geluidsluwe zijde.
  • Binnen een straal van 1 km zijn er stillere groene plekken.

Zie bron: Binnenlands Bestuur

Banden langs wegen 'vangen' geluid

26 april 2013

De Universiteit van Twente ontwikkelt een constructie aan te brengen langs wegen voor het wegvangen van rolgeluid van auto's. Ze noemen het  een diffractor. Het is een betonnen constructie met daarin holtes die naast het wegdek lopen. Het werkt het best voor geluiden die dicht bij het wegdek ontstaan. Prov. Gelderland gaat er proeven mee doen. Daarbij wordt ook de ervaring van bewoners gepleild. 
Zie bron: Duurzaamnieuws, Binnenlandsbestuur

Maatregelen HSL

26 april 2013

Raildempers, absorberende platen en minischermen komen er voor de HSL in de gemeente Langsingerland, eerst als proef.
Zie bron: RTL

Lawaai en gehoorschade

23 april 2013

Het gemiddelde niveau waarboven geluid schade kan veroorzaken aan het menselijk gehoor is  – bij een dagelijkse blootstellingsduur van 8 uur - op 80 dB(A). Het gemiddelde geluidsniveau gemeten over 8 uur mag op de werkplek niet hoger zijn dan 85 dB(A), Deze regel houdt in dat bij geluidsniveaus boven de 85 dB(A) doeltreffende voorzieningen aangebracht moeten worden ter vermindering van de lawaaiblootstelling, tenzij dit redelijkerwijs - gezien de zeer hoge kosten, technische problemen en dergelijke, niet mogelijk is.
Zie bron: Universiteit Twente

Stiltewandelingen in Utrecht

23 april 2013

Woensdag 24 april worden er door de Stichting Klank stiltewandelingen  georganiseerd. Het is dan International Noise Awarness Day.
Zie bron: Stichting Klank

Horeca-ellende in de Achterhoek

23 april 2013

Het centrum van het Achterhoekse dorp Aalten hebben bewoners in weekenden en op feestdagen geluidsoverlast van onder meer café Malle Babbel. In de afgelopen jaren was er een verordening van kracht, waarbij de geluidsnormen praktisch onbeperkt waren: ze lagen op maximaal 98 decibel. Ook was de handhaving niet altijd adequaat. De spanning tussen bewoners en ondernemers liep daardoor hoog op. De raad debatteerde met burgemeester Bert Berghoef (CDA) een betere verordening, met een maximale geluidsnorm van 70 decibel.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Pleidooi Ed Nijpels

23 april 2013

Het probleem wegverkeerslawaai moet waar mogelijk bij de bron aangepakt worden. Automotoren moeten minder geluid maken. Ook kunnen we veel winst boeken als we stille banden op onze auto gaan gebruiken. En ingenieurs en aannemers moeten samen doorwerken aan onze wegen. Want het Nederlandse wegdek kan en moet veel stiller.
Zie bron: Bouwend Nederland

Swung II niet beter

18 april 2013

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe geluidwetgeving voor provincies en gemeenten (Swung II). Onder andere met deze partijen is jarenlang onderhandeld. Geen extra bestuurslasten was het devies. Dat is gelukt. Provinciale wegen krijgen geluidproductieplafonds (GPP's), vergelijkbaar met de Rijksinfrastructuur (Swung 1). De handhaving van provinciale GPP’s geschiedt met een vijfjaarlijkse nalevingsrapportage in de vorm van geluidbelastingkaarten en actieplannen. Gemeentelijke wegen krijgen geen GPP's, maar alleen een vijfjaarlijkse monitoring. Hogere waarde procudures worden afgeschaft. Uitzicht op een gezonde leefomgeving is er niet.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Discussie lawaai HSL

05 april 2013

De VVD van Lansingerland organiseerde een informatieavond over het thema geluidsoverlast, veroorzaakt door de HSL. De VVD geeft daarmee blijk dat het de hoogste tijd is om de druk op de ketel te verhogen en nodigde VVD Tweede Kamerlid Betty de Boer en geluidsdeskundige Hans van Leeuwen uit om de discussie aan te gaan met bewoners en de Stichting Stop herrie HSL. Een van de thema's was hoe meet je wat, wanneer en hoe lang. Is meten wel weten?
Bron: Heraut-online

Wat is 35 % minder overlast?

04 april 2013

Volgens het ministerie I&M is er 35 % minder geluidsoverlast van AWACS vliegtuigen in Limburg. Wat dat precies betekent is onduidelijk. Het Lijkt erop dat er 35 % minder vluchten zijn uitgevoerd. Dat helpt uiteraard, maar betekent dat 35 % minder hinder? De TK eiste die 35 %. De minister zegde toe daarin te voorzien en claimt nu dat het gelukt is.
Zie bron: Nu.nl

Amsterdamse terrassen zeer luidruchtig

04 april 2013

In de zomer wordt op drukke uitgaanspleinen in Amsterdam 's nachts geregeld meer geluid geproduceerd dan overdag. Dat kan oplopen tot ongeveer zeventig decibel. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een proef met geluidsmetingen op een aantal terrassen.
Zie bron: Het Parool

Sportkantine

02 april 2013

De gemeente Breda moet in actie komen tegen de geluidsoverlast vanuit een kantine bij een sporthal. Dat heeft de Raad van State deze week bepaald. De gemeente weigerde tot nu toe op te treden, aangezien ze zelf eigenaar is van het gebouw.
Zie bron: Binnenlands bestuur

Man bijt hond

02 april 2013

Het NCRV programma 'Man Bijt Hond' besteedt aandacht aan de Nationale Geluidshinderdag van de NSG.
Zie bron: Manbijthond

Geluidsgrens lastig voor clubs

02 april 2013

Ter bescherming van het gehoor is de afspraak maximaal 103 decibel bij muziekcafés. Veel ervan houden zich daar niet aan. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Hoorstichting hield bij zeven clubs, waaronder Kerkplein in Breda en Bermuda in Eindhoven.
Zie bron: Omroepbrabant

Kamerleden bezoeken Lansingerland

28 maart 2013

Enkele kamerleden brachten een bezoek aan Lansingerland. Aanleiding voor deze sessie is de trage voortgang in het HSL-dossier. Vanuit Lansingerland werden de kamerleden geïnformeerd over de meetresultaten van de DCMR en TNO en welke maatregelen in een pilot getoetst gaan worden om het geluid te verminderen. Al met al loopt het proces al enkele jaren en is het steeds moeilijker uit te leggen aan de inwoners die hinder ondervinden waarom het zo gaat.
Zie bronnen: De Heraut , Lansingerland en CU

Windmolen 's nachts stil.

28 maart 2013

Gemeente Schagen mag een windmolen in de polder niet langer ’s nachts laten draaien. Voor windmolens in rustige polders gelden strengere normen, blijkt uit een uitspraak van de Alkmaarse rechtbank.
Bron: Binnenlandsbestuur

Metingen vliegveld MAA

26 maart 2013

De provincie Limburg doet geluidsmetingen rond de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA). Omwonenden ervaren hinder, die veroorzaakt wordt door de testlocatie voor vliegtuigmotoren. Zij menen dat de aangelegde betonnen muur en aarden wal rondom de testlocatie het geluid reflecteert. Aanleiding is een petitie van 235 omwonenden.
Zie bron: Meerssen

Burgemeester meet muziekgeluid

20 maart 2013

De burgemeester van de gemeente Dalfsen gaat eigenhandig controleren of activiteiten op het nieuwe evenemententerrein geluidsoverlast veroorzaken. Dat doet hij met een geluidsniveaumeter. Maar hij wil ook horen hoe het klinkt.
Zie bron: De Stentor

Windmolens, PVV, LFG

18 maart 2013

De provincie Zuid-Holland moet onderzoek doen naar een hinderlijk laagfrequent geluid dat windmolens zouden maken. Dat stelt de PVV In schriftelijke vragen. Veel inwoners zouden last hebben van het lawaai.
Zie bron: omroepwest

Glazen prefab balkon

15 maart 2013

Een prefab glazen balkon kan eenvoudig aan een gevel worden gehangen en weert geluid. De montage van het element is snel. Het is geschikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Zie bron: appartementeneigenaar

 

GELUID IN HET NIEUWS

Muziek mag niet verder hoorbaar zijn dan 10 meter

Dat is de regel op de Amsterdamse grachten... Verder >

Asfalt kan stiller

Een promotieonderzoek... Verder >

Kermisfeesten gaan niet door

Rechter verbood niet de feesten maar wel de muziek... Verder >

Geluidsetiquette

Hoe hoort het eigenlijk?... Verder >

Een akoestische aanval: massahysterie?

Het Amerikaans consulaat op Cuba en in China werden geteisterd door een reeks akoestische aanvallen. Althans, dat werd gedacht... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >