Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Industrieterrein uit het slot

11 oktober 2012

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft geluidreductieplannen opgesteld voor vijf industrieterreinen, zodat er ruimte komt voor uitbreiding van bestaande en nieuwe bedrijven.
Zie bron: Alphens.nl

Demonstreren mag niet

11 oktober 2012

Bewoners van het Limburgse Schinveld worden geteisterd door het lawaai van NAVO Awacs. Dat wilde ze laten horen in Den Haag. Dat mag niet. De reden: teveel herrie.
Bron: milieudefensie

Borgsom bij evenementen

11 oktober 2012

In Staphorst wil de SGP de organisator van evenementen een borgsom laten betalen om deze te dwingen zich te houden aan de gestelde (geluid)afspraken. 
Bron: rtvoost  (2X)

Trilproeven

11 oktober 2012

Boskalis voert op verschillende locaties aan de noord- en oostzijde van het Dolfinariumterrein een aantal trilproeven uit. Tijdens deze proeven worden trilfrequenties en geluideffecten van het plaatsen van damwanden en kades gemeten. Doel is om te bepalen of het plaatsen van damwanden en kades in het kader van het plan Waterfront invloed kan hebben op het welzijn van de zeedieren in het Dolfinarium. 
Zie bron: Harderwijk

Meetpunten rond Gilze-Rijen

09 oktober 2012

Er komen drie geluidmeetpunten rond vliegbasis Gilze-Rijen. De meetpunten blijven twee jaar staan. Ze komen op plaatsten waar veel klachten over geluidsoverlast vandaan komen.
Bron: Omroep Brabant en BNdeStem en Gilzerijen

Goederentreinen worden gemeten

08 oktober 2012

Een aantal gemeenten langs de spoorroute Arnhem-Deventer-Oldenzaal gaan samenwerken bij het uitvoeren van geluidsmetingen.
Zie bron: De Stentor

Ontmoediging parkeren in de stad

08 oktober 2012

Om hinder te beperken gaat Nijmegen avondtarieven in het stadscentrum invoeren.
Zie bron: De Gelderlander

"Fout rekenmodel A10"

05 oktober 2012

Volgens Groenlinks hanteert Schulz een onjuist rekenmodel als het gaat om de gezondheid van bewoners in Amsterdam direct naast de A 10.
Zie bron: Groenlinks

Evaluatie muziekfestifal

05 oktober 2012

Door vele geluidsklachten besloot de gemeente Ede af te zien van een muziekfestival volgend jaar.
Zie bronnen: Edestad en  festivalinfo

Extra horecageluid

05 oktober 2012

De Rotterdamse horeca mag vaker langer open en ze mogen zo nu en dan de geluidgrenzen overschrijden.
Zie bron: De Telegraaf

Breda gaat elektrisch

04 oktober 2012

De gemeente Breda wil het in de stad schoner en stiller. Er is een Visie Elektrisch Vervoer opgesteld.
Zie bron: BredaVandaag

Discodoof

04 oktober 2012

Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Hanke Bruin Slot (CDA) willen dat er meer wordt gedaan om gehoorschade te voorkomen. Zij hebben vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid Edith Schippers. 
Zie bron: Christenunie en Hoorstichting

Park op Ring

03 oktober 2012

In Antwerpen worden de gemeenteraadsverkiezingen gebruikt om de park op de ring te realisen.
Zie bron: de wereld van morgen

Snelweg krijgt dak

27 september 2012

Bij de verbreding van de A 27 bij Amelisweerd krijgt de snelweg een dak met bomen.
Zie bron: NOS

Hengelo brengt hinder in beeld

27 september 2012

Uit de peiling in Hengelo blijkt dat wegverkeer de voornaamste oorzaak is van geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder: 12% ernstige geluidhinder, 9% ernstige slaapverstoring en 5% ernstige trillinghinder door wegverkeer. Verder blijkt dat (na wegverkeer), brommers/scooters en buren de voornaamste bronnen van geluidhinder zijn.
Zie bron: Hengelo

Snelheid HSL

27 september 2012

Discussie in Lansingerland over hoe hard er gereden gaat worden op de HSL. Is dat 200, 250 of 300 km/uur en wordt er dan wel goed gemeten door TNO.
Zie bron; Heraut

Repetielokaal

24 september 2012

Harmonie, fanfare en dansgroep mogen niet meer repeteren in dorpshuis
Zie bronnen: RTV Brabant en BNdeStem

Windmolens

24 september 2012

In de gemeente Nieuwleusen ervaren omwonenden heel veel hinder van de windturbines die er sinds kort staan.
Zie bron: De Stentor

Buren

24 september 2012

Lawaai scoort het hoogst bij de ergernissen die buren van elkaar ervaren.
Zie bron: Spits

Nieuwe geluidregels in EU

17 september 2012

Het kwantificeren van de blootstelling aan lawaai wordt aanzienlijk eenvoudiger dankzij een nieuwe set evaluatiemethoden die door EU zijn gepubliceerd. Common Noise Assessment Methods in Europa (CNOSSOS-EU) beoordelen het geluid van (spoor)wegen, luchtverkeer en van de industrie. De lidstaten zijn verplicht ze toe te passen.
Zie bron:  Europa NU

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >