Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Anti-hagelkanon

08 september 2013

Staatssecretaris Mansfeld geeft volstrekt onvoldoende invulling aan een door de Tweede Kamer aangenomen motie van om met maatwerk te komen voor de legalisering van anti-hagelkanonnen.Zie bron: PZC

'Rijk verrekent zich bij A2'

05 september 2013

De gemeente Stichtse Vecht heeft bezwaar gemaakt tegen berekeningen van het Rijk over het lawaai van A2. In het 'Landelijk Actieplan Geluid' van het Rijk, is niet meegenomen dat er op de A2 inmiddels 130 wordt gereden. De berekeningen gaan nog uit van lagere snelheden en wethouder De Groene van Stichtse Vecht vreest dat zijn gemeente door verkeerde gegevens nog meer in de herrie komt te zitten.
Zie bron: RTV Utrecht

Afscherming, geluidsarm asfalt, gevelisolatie

05 september 2013

Alle woningen in Best die door de verbrede A2 te maken krijgen met een te hoge geluidsbelasting, zijn over twee jaar voorzien van de benodigde extra geluidsisolatie. Dat blijkt uit een planning van Rijkswaterstaat.
Zie bron: ED

Oss mist wegvak A50

04 september 2013

De gemeente Oss ging naar de bestuursrechter in Den Bosch omdat men vindt dat het ministerie van Verkeer en Milieu op A50 teveel lawaai toestaat. Direct na de zitting bleek dat de gemeente zich op het verkeerde wegdak.
Zie bron: bd.nl

Buurtbemiddeling

03 september 2013

In 68 procent van de gevallen slaagden de bemiddelaars er in de ruziënde partijen weer tot elkaar te brengen. De meest voorkomende oorzaken van burenruzies zijn geluidsoverlast door personen of apparatuur.
Zie bron: BB

1 miljoen voor sanering

03 september 2013

De gemeente Groningen heeft voor haar plannen om het verkeerslawaai aan te pakken € 1 miljoen aan subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen. De gemeente verwacht dat dit bedrag nog hoger zal worden.
Zie bron: OOGTV

Hinder windmolens subjectief

03 september 2013

Het is onwaarschijnlijk dat moderne windturbines behalve hinder en eventueel slaapverstoring een directe weerslag hebben op de gezondheid en het welzijn. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een recent advies over windturbines.
Bron: standaard

Geen 130 km/u

02 september 2013

Deze maand dienen de eerste rechtszaken tegen verhoging van de snelheid op snelwegen tot 130 kilometer per uur.
Zie bron: Hart van Nederland en Telegraaf

Uitgaansoverlast

29 augustus 2013

Het uitgaanspubliek in het centrum van Rotterdam zorgt al jaren voor ernstige geluidsoverlast. Dat zegt vastgoedhandelaar John Manhave , eigenaar van onder meer het gebouw van de voormalige Baja Beach Club, in een brief aan Aboutaleb. Manhave pleit voor de verplaatsing van uitgaansgelegenheden naar bijvoorbeeld het Groothandelsgebouw zodat er geen overlast is voor bewoners in het centrum.
Zie bron: Dichtbij

Apparatuur in beslag

29 augustus 2013

De politie trad in Delft op tegen een 34-jarige bewoner die ondanks verzoeken van buurtbewoners en de politie niet voornemens was om de geluidsoverlast die hij veroorzaakte te beperken. De agenten besloten dat het genoeg was en namen de geluidsapparatuur in beslag.
Zie bron: infothuis 

Verkeersdrempel

29 augustus 2013

Een bewoner heeft last van extra verkeerslawaai t.g.v. een aangelegde verkeersdrempel. De gemeente laat mede naar aanleiding van een door de bewoner bekostigd onderzoek de drempel veranderen. De ombudsman adviseert de gemeente de onderzoekskosten aan de bewoner te vergoeden.
Zie bron; Nationale Ombudsman 

Sirenes

26 augustus 2013

In Hoek van Holland hebben de bewoners ' s nachts last van de sirenes van industriële activiteiten aan de overkant van de Waterweg. DCMR moet dat gaan onderzoeken.
Zie bron: WOS.nl

Provincie pakt verkeerslawaai aan

26 augustus 2013

De provincie Fryslân gaat de komende jaren op zo’n vierhonderd plaatsen langs provinciale wegen de geluidoverlast reduceren. Op deze punten overschrijdt het geluid de grens van 65 decibel. Mogelijke maatregelen zijn het plaatsen van geluidsschermen of het aanbrengen van een nieuwe, geluidsarme asfaltlaag.
Zie bron: FD

'GPP spoor te ruim'

21 augustus 2013

De gemeente Zutphen protesteert tegen de verruiming van de geluidproductieplafonds (GPP) van de spoorweg in die gemeente. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu sleutelt aan het aantal decibels dat rijdende treinen aan geluid mogen produceren. Daarmee wordt meer geluid vergund.
Zie bron: NU.NL

 

Tram

14 augustus 2013

Nadat de rails in beton loopt klagen bewoners in Nieuwegein steen en been over de herrie van passerende trams. De vele klachten bij trammaatschappij BRU hebben nog geen verbetering gebracht. BRU heeft inmiddels enkele controles en metingen uitgevoerd en een meetopstelling wordt voorbereid. De rails uit het beton halen, volgens bewoners de oorzaak, is voor BRU vooralsnog geen optie.
Zie bron: Dichtbij

Treiteraanpak bij burenlawaai

13 augustus 2013

In Amsterdam werken gemeente, wooncorporaties, politie en justitie werken om de meest extreme gevallen van woonoverlast tegen te gaan. Een van de doelen is dat zo nodig de treiteraars verhuizen en niet de gedupeerde omwonenden. Een uiterst middel is dat gezinnen uit hun woning worden gezet door de woningcorporatie.
Zie bron: AD

Protest tegen muziekgrenzen in Vlaamse horeca

19 juli 2013

In het Vlaamse stad Leuven protesteren muzikanten tegen de geluidsgrenzen voor cafés die na 2 uur 's nachts nog luide muziek spelen. Voor hen geldt voortaan een limiet van gemiddeld 93 decibel per minuut. Dit zal gecontroleerd worden door een meettoestel.  Omdat ieder minuut niet meer geluid mag zijn dan 93 dB(A) kan er feitelijk geen muziek meer worden gespeeld.
Zie bron: De Morgen  Zie ook: Het Nieuwsblad

Tweede Kaagbaan

16 juli 2013

De Werkgroep Geluidhinder Kaag en Braassem protesteert tegen de mogelijke aanleg van een tweede Kaagbaan. Een besluit van de rijksoverheid om die mogelijkheid tot 2024 open te laten, leidt tot felle kritiek.
Zie bron: Dichtbij.nl

Veel klachten over muziekfestijn

16 juli 2013

In Groningen regende het klachten over een muziekfestijn in het Stadspark. Door de noorden wind kregen bewoners ten zuiden van het park de volle laag. Toch werden geen overtredingen geconstateerd.
Zie bron: DvhN

CDA pleit voor vrijstelling anti-hagelkanon

16 juli 2013

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur & Milieu anti-hagelkanonnen vrijstelt van regels voor industrielawaai.
Zie bron: PZC

GELUID IN HET NIEUWS

Muziek mag niet verder hoorbaar zijn dan 10 meter

Dat is de regel op de Amsterdamse grachten... Verder >

Asfalt kan stiller

Een promotieonderzoek... Verder >

Kermisfeesten gaan niet door

Rechter verbood niet de feesten maar wel de muziek... Verder >

Geluidsetiquette

Hoe hoort het eigenlijk?... Verder >

Een akoestische aanval: massahysterie?

Het Amerikaans consulaat op Cuba en in China werden geteisterd door een reeks akoestische aanvallen. Althans, dat werd gedacht... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >