Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Gaat natuur voor mensen?

26 februari 2013

De Voorstudie Operationeel Concept Lelystad Airport waarin vliegroutes zijn opgenomen, geeft aan dat in de toekomst vliegroutes in de buurt van Zeewolde zullen lopen. De VVD maakt zich ongerust over de zogenaamde ‘linksom’ vertrekroute die voor extra vliegverkeer nabij Zeewolde kan zorgen. Daarom heeft de Tweede Kamerfractie van de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het Kabinet daarover. De Oostvaardersplassen worden daarin ontzien. De VVD vindt natuur niet belangrijker dan mensen en voelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu daarover aan de tand.
Zie bron: Ezpress

 

Minder bas bij evenementen

26 februari 2013

Evenementen in Raalte en de Raalter horecaondernemers moeten zich aan strengere geluidsnormen gaan houden dan voorgaande jaren. Bastonen worden beter in de gaten gehouden.
Zie bron: Salland Centraal

'Muziek horeca beheersd'

22 februari 2013

Bij de milieudienst Rijnmond (DCMR) komen steeds minder overlastklachten binnen uit het uitgaansgebied Stadhuisplein in Rotterdam. Dat komt door een ingenieus meetsysteem, dat in een gebied met veel kroegen precies laat zien hoeveel geluid een etablissement produceert.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Horeca-ellende A'dam

15 februari 2013

De geluidsoverlast voor bewoners op het Gerard Douplein in Amsterdam-Zuid wordt veroorzaakt door een paar cafés. Ze houden zich niet aan de geluidsafspraken.
.Zie bron: de Telegraaf

Brussel: auto's beetje stiller

14 februari 2013

Nieuwe auto's in de Europese Unie moeten een beetje stiller worden. Sportwagens daarentegen, mogen meer lawaai blijven maken dan gewone auto's. Voorstel extra grenzen wordt verworpen. Autolobby beïnvloedt stemgedrag EU-parlementariërs. Zie gloedvol pleidooi van GL Bas Eickhout in EU-parlement
Zie bronen: BNR, De Morgen, Europa NU, RAI

LFG in Zuidhorn

13 februari 2013

De gemeenteraad in het Groningse Zuidhorn neemt de klachten over laagfrequent geluid aldaar serieus. Een enkele bewoner beschuldigt de NAM van dreungeluiden, jarenlang, dag en nacht.
Zie bron: Nijsnet

Vuurwerkverbod

12 februari 2013

Een meerderheid van de gemeentebestuurders en gemeenteraadsleden (58 procent) wil een vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters uit verschillende Nederlandse gemeenten.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Buurtbemiddeling

12 februari 2013

In 157 gemeenten in Nederland kunnen inwoners gebruik maken van de diensten van Buurtbemiddeling, zoals in de gemeente Leerdam. Een bemiddelaar luistert, brengt de mensen met elkaar in contact en zoek samen naar oplossingen. Geluidshinder is een haard van conflicten.
Zie bron: Gemeente Leerdam

Defensie: huizen opkopen

07 februari 2013

Defensie wil huizen in Gilze opkopen om zo een einde te maken aan klachten van bewoners over geluidsoverlast veroorzaakt door helikopters. De bewoners zijn verrast en nemen de zaak in beraad.
Zie bron: Omroepbrabant

Fluisterboten

06 februari 2013

Als het aan het Utrechtse stadsbestuur ligt, kunnen er al deze zomer fluisterbootjes en andere 'recreatievaartuigen die geen uitstoot veroorzaken' door de Utrechtse grachten varen. B en W hebben vijf locaties in de binnenstad aangewezen waar verhuurders elektroboten, kano's of waterfietsen mogen neerleggen.
Zie bron: Telegraaf

E-auto's hoorbaar

06 februari 2013

Elektrische en hybride auto's moeten luider worden, zodat je ze kunt horen aankomen. De huidige stille auto's zijn gevaarlijk voor bijvoorbeeld voetgangers in steden. Dat vindt het Europees Parlement in Straatsburg. De meeste afgevaardigden pleiten voor regels om dergelijke voertuigen hoorbaar te maken.
Zie bron: Telegraaf

Geluid Vlaamse bioscopen

06 februari 2013

Na festivals en concertzalen worden nu ook de bioscopen onderworpen aan een geluidsnorm. Minister van Cultuur Joke Schauvliege wil nog dit jaar een regeling uitwerken voor films, verklaarde ze in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement.
Zie bron: De Morgen

Veel verkeerslawaai in Utrecht

31 januari 2013

Meer wegen, meer verkeer, meer treinen heeft er in de stad Utrecht voor gezorgd dat gebieden waar het gemiddeld geluidsniveau boven de 55 dB is komen te liggen in 5 jaar tijd is toegenomen. Onderzoek laat zien  dat bijna een op de vijf inwoners woont op zo'n plek, ofwel 58.600 van de circa 310.000 inwoners van de stad.
Zie bron: DeStadUtrecht

HSL

31 januari 2013

In de gemeente Lansingerland maken bewoners zich boos over het uitblijven van maatregelen. Ze zitten nu al weer vier jaar in de herrie, de grenswaarden worden overschreden, rapporten blijven uit, verantwoordelijkheden doorgeschoven. Ze willen een 'dak op de bak'.
Zie bron: Heraut

Muziek horeca monitoren

29 januari 2013

Vlaamse stad Leuven werkt aan een nieuw politiereglement dat horecazaken met een geluidsniveau boven 85 dB en die na 2 uur nog open zijn verplicht om de meetresultaten van een eigen geluidsbegrenzer voor controle continu door te sturen naar de lokale politie.
Zie bron: hln

Bouwwerkzaamheden

28 januari 2013

Wie ’s avonds, ’s nachts of in het weekend gaat bouwen of slopen, en daarbij minder dan 60 dB(A) geluid produceert, hoeft geen ontheffing meer aan te vragen. Daarvoor worden de beleidsregels voor Bouwhinder gewijzigd.
zie bron: gemeentegroningen

Goederentreinen worden gemeten

28 januari 2013

Paulus Jansen (SP,TK) stelt vragen aan de minister over de hoge geluidsniveaus van goederentreinen, die rijden op het spoor in de gemeente Borne. Aanleiding voor de vragen is een voorlopig rapport van ing.bureau DGMR, waarin getallen worden gepresenteerd die veel hoger zijn dan de Wet toestaat..
Vragen en antwoorden.

geen provinciaal geld voor scherm

23 januari 2013

Het Gelderse provinciebestuur wil geen geld beschikbaar stellen als bijdrage voor een geluidsscherm bij Hoevelaken om de hoge geluidsbelasting terug te dringen.
Zie bron: destadnijkerk

Huisuitzetting

23 januari 2013

Het Geldropse zangduo De Stoopjes dreigt na ruim twee jaar door de woningbouwvereniging uit zijn huis gezet te worden. Reden: de buren hebben klachten over geluidsoverlast.
Zie bron: ed.nl

Testen vliegtuigmotoren

23 januari 2013

De provincie Limburg gaat onderzoek doen naar geluidsoverlast veroorzaakt door het testen van vliegtuigmotoren door onderhoudsbedrijf Samco op Maastricht Aachen Airport (MAA). Aanleiding is een petitie van 235 omwonenden die onlangs aan gedeputeerde Erik Koppe van Milieu is aangeboden.
Zie bron: beek

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >