Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Prijs voor heien op zee zonder schadelijk geluid

11 mei 2017

De Delftse studentenstart-up ontving een prijs van 50.000 euro voor het verder ontwikkelen van een nieuwe methode om op zee te heien met nauwelijks schadelijke geluidsoverlast.
Zie bron: duurzaamgeproduceerd

Geluidsscherm met zonnecellen.

10 mei 2017

Niet alleen Heymans maar ook BAM heeft een scherm met zonnecellen. Zo worden na de zomer worden de N470 in Pijnacker-Zuid de laatste woningen opgeleverd van de nieuwe wijk Keijzershof. De gemeente laat daarvoor een 480 meter lang geluidsscherm plaatsen dat 2,5 meter boven het maaiveld uitsteekt. De markt werd via een aanbesteding op basis van Best Value Procurement uitgedaagd om een innovatieve, duurzame oplossing te bedenken, die niet alleen het verkeerslawaai vermindert maar ook op slimme wijze energie opwekt.
Zie bron: bam.com

Kartbaan

05 mei 2017

De eigenaar van de Driebergse Kartbaan, de klagende buurtbewoners en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan met elkaar om te tafel om tot een 'passende' oplossing te komen voor de -volgens sommige omwonenden - optredende geluidsoverlast.
Zie bron: nieuwsbladdekaap

Trampoline

05 mei 2017

De 11-jarige Lisa uit Veendam is verdrietig, boos en teleurgesteld. Ze snapt niet waarom ze opeens niet meer op het veldje voor de deur op haar trampoline mag springen. Op Koningsdag stonden twee ambtenaren van de gemeente op de stoep. Er was geklaagd over geluidsoverlast en de trampoline moest onmiddellijk van de gemeentegrond verdwijnen. Het meisje laat het er niet bij zitten en is een petitie gestart met handtekeningen van bewoners die de trampoline geen probleem vinden.
Zie bron: Hart van NL

100 klachten over luide muziek

05 mei 2017

De gemeente Zwolle heeft op koningsdag honderd klachten gekregen over het geluid van Kingdance. De meeste klachten kwamen uit de wijken Holtenbroek en Aalanden. Het dance-evenement werd gehouden op bedrijventerrein Voorst op een terrein van Scania. De gemeente heeft gisteren op meerdere plekken geluidsmetingen gedaan, ruim 1800 in totaal. Daarbij is nergens de geluidsnorm overschreden.
Zie bronL RTV OOST

Prijs voor innovatieve geluidscamera

26 april 2017

Rick Scholte ontwikkelt camera’s die geluid van producten in kaart brengen. Voor deze innovatie kreeg hij de Prins Friso Ingenieursprijs en mag daarmee de titel 'Ingenieur van het Jaar 2017' voeren. "Rick blinkt uit doordat hij slimme en betaalbare oplossingen voor geluidsproblematiek weet te realiseren die impact hebben op zowel de volksgezondheid als veiligheid", zei de jury over hem. De prijs is een initiatief van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Met de camera kunt je snel en effectief inzichtelijk maken waar het probleem zich bevindt. Op dit moment meten producenten van bijvoorbeeld auto’s of elektronica de geluidseffecten vaak achteraf met een decibelmeter. Dat zegt alleen iets over de hardheid, niet over de oorzaak. Met de camera’s moet al in de ontwerpfase kunnen worden achterhaald of een product stil genoeg is.
Zie bron; nu.nl

Kan rechter festival verbieden?

26 april 2017

In Roermond doet de vraag zich voor in hoeverre de rechter nog roet in het eten gooien voor het muziek Solar 2017, dat binnenkort wordt gehouden en door de gemeente zal worden vergund. De bestuursrechter stelde omwonenden van het festival in nagenoeg al hun bezwaren over geluidshinder in het gelijk. Ook al had de uitspraak betrekking op de editie van 2015, de gemeente zal in de nieuwe vergunning rekening moeten houden met de uitspraak. Anderzijds wil ze Solar niet verder aan banden leggen, uit angst het festival kwijt te raken. Vorig jaar klaagden festivalgangers al dat de muziek te zacht stond. De gemeente zal het dus vooral zoeken in een betere onderbouwing van de vergunning in plaats van een aanscherping. Maar redt ze het daarmee?
Zie bron: de limburger

Bezorgdheid over windmolens

25 april 2017

Bewoners rond de polder Rijnenburg in Utrecht hebben zich verenigd in de Vereniging Buren van Rijnenburg. Dat hebben ze gedaan omdat ze bezorgd zijn over de leefbaarheid van de omgeving door de komst van windmolens. Het gaat ze onder meer om geluidshinder, slagschaduw en horizonvervuiling. De bewoners betogen dat met name Eneco de zorgen rondom de windmolens bagatelliseert.
Zie bron: rtvutrecht

Geen belastinggeld voor geluidswal

25 april 2017

De Utrechtse motorcrossvereniging MCU veroorzaakt al decennia lang forse overlast voor de bewoners van het nabijgelegen Zuilen. Daar wil het college met een geluidswal nu iets aan doen. De manier waarop deze geluidswal gefinancierd wordt stuit GroenLinks echter tegen de borst. ‘De verhouding tussen de bijdrage van €50.000 van MCU en de gemeente van €200.000 is buiten proportie.
Zie bron: allesoverutrecht

België op zoek naar oplossing lawaai Zaventem

25 april 2017

Het hoog oplopende conflict tussen de Vlaamse en Brusselse deelregeringen over het lawaaiprobleem van vliegveld Zaventem kan tot een oplossing komen nu 'Brussel' wil praten. Hoewel Brussel de strengere geluidsnormen nu gaat toepassen zal het nog zo'n twee jaar duren om de boetes te innen. De Vlaamse regering behoudt zich het recht voor om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de (verstrengde) Brusselse geluidsnormen het belangenconflict in te roepen, zodat de procedure wordt geschorst. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten in de marge van zijn bezoek aan de luchthaven Brussels-Airport tijdens de tweede Luchtvaartdag.
Zie bron`: de standaard en nogmaals de standaard

Stadsvogels zingen anders door lawaai

19 april 2017

Zang is voor de meeste vogels essentieel om een partner te kunnen vinden. Maar in de stad worden deze liederen vaak overstemd door lawaai van onder andere verkeer. Dit zou de voortplanting van stadsvogels in gevaar kunnen brengen. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat een Noord-Amerikaanse vogelsoort daar iets op gevonden heeft.
Zie bron: headlines24

Boetes voor cafe's

18 april 2017

Voor drie cafe's in de gemeente Weert dreigt een fikse boete als ze nog een keer de muziekinstallatie te luid afstellen. Zowel in 2015 als 2016 zijn exploitanten en portiers door de toezichthouders gewezen op de afspraken. Zo mogen ramen of deuren niet open staan als er binnen muziek klinkt. Volgens de toezichthouder was de muziek buiten goed te horen.
Zie bron: limburger.nl

Meer muziek in cafe's?

18 april 2017

In Den Haag wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geluidsgrenswaarden voor muziek in cafe's te verruimen en welke randvoorwaarden er gelden om na een verruiming het woongenot van bewoners op peil te houden. De horeca-branche aldaar meent dat ze niet kunnen functioneren met de wettelijke grenswaarden op dit punt.
Zie bron: omroepwest

Schoolplein

13 april 2017

Een groep bewoners in de Utrechtse villawijk Rijnsweerd maakt zich druk om een schoolplein in de buurt. De kinderen die er spelen veroorzaken namelijk al jaren geluidsoverlast. De Daltonschool heeft al voor 80.000 euro aan geluidswerende maatregelen genomen, maar dat is nog niet genoeg volgens de klagende buurtbewoners.
Zie bron: RTVUtrecht

Verkeerslawaai en ontwikkeling kinderen

13 april 2017

Er komt een groot onderzoek naar de invloed van verkeerslawaai op Nederlandse kinderen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat duizenden kinderen volgen, vanaf de zwangerschap tot ze volwassen zijn. Irene van Kamp van het RIVM zegt in het AD dat het belang van het onderzoek wordt onderstreept door recente bevindingen in Duitsland. Uit onderzoek van de universiteit van Wuppertal blijkt dat 5-jarigen die in een omgeving met veel verkeersgeluid wonen tot drie maanden achterlopen in hun ontwikkeling. Het gaat daarbij onder meer om hun motoriek en het niveau van taal en rekenen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder krijgt vaker meldingen van ouders die zich afvragen wat het effect is van lawaai op hun kinderen. Volgens directeur Erik Roelofsen moet dan vooral gedacht worden aan slaapgebrek of onrustig slapen door lawaai op straat, van bijvoorbeeld verkeer.
Zie bron: NOS en AD

Badhoevedorp verlost van verkeerslawaai

11 april 2017

Het laatste verkeer reed vrijdagavond, 7 april, over de 'oude A9': de weg is een kilometer opgeschoven om van Badhoevedorp dorp te maken. Na miljoenen auto's is het nu afgelopen met de rijksweg die - door de hoge geluidsschermen - niet alleen claustrofobische gevoelens opriep bij veel automobilisten, maar ook een heel dorp in tweeen sneed.
Zie bron: Amstelveenweb

Beheersing muziek evenemententerrein

11 april 2017

De gemeente Groningen gaat maatregelen nemen om de geluidsoverlast bij toekomstige evenementen op het Suikerunieterrein te beheersen. Te denken valt aan geluidswallen, het afbouwen van de muziek op de buitenpodia in de avond en minder uren met beats. Dat staat in het locatieprofiel voor dit terrein. In dit profiel staan de spelregels waar organisatoren zich aan moeten houden. B&W blijven in het Suikerfabriekterrein een belangrijk evenemententerrein zien.
Zie bron: Groninger internet courant

Veel klachten in Groningen

10 april 2017

In de stad Groningen zijn landelijk gezien de meeste meldingen van geluidsoverlast gedaan: Dit waren er in 2016 namelijk bijna 187 per tienduizend inwoners. Ter vergelijking: In Amsterdam waren dit 47 meldingen per tienduizend inwoners en in Utrecht 119 per tienduizend inwoners. Dit blijkt uit cijfers van dataplatform Localfocus. Het aantal meldingen van geluidsoverlast in de stad Groningen is sinds 2012 toegenomen met 43 procent. 
Zie bron: nu.nl

In Vlaanderen scoort bedrijfslawaai.

29 maart 2017

De Vlaamse milieu-inspectie ontving vorig jaar ruim 2.500 klachten. Meer dan de helft daarvan gaat over geurhinder en geluidsoverlast, zo blijkt uit het Milieuhandhavingsrapport 2016 van de milieu-inspectie.
Zie bron: hln.be

Zonnig perspectief voor geluidschermen

22 maart 2017

Snelwegen gelden als lelijk en ernstig milieuvervuilend. Maar wat nu als snelwegen zelf schone energie opwekken? Wie weet rijden we straks in onze elektrische auto op de energie die wordt geproduceerd door de snelweg waarop we rijden. Langs de A6 bij Almere worden zonnepanelen geplaatst als geluidschermen. Ze leveren de stroom voor matrixborden en verlichting langs de weg.
Zie bron: volkskrant

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >