Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Lelystad nog lang niet open

18 januari 2018

 Minister van infrastructuur en waterstaat Cora van Nieuwenhuizen kondigde aan meer tijd nodig te hebben om een besluit te nemen over de vliegroutes van en naar Lelystad. Dit is echter maar een van de hindernissen die zij moet nemen voordat de regionale luchthaven het te drukke Schiphol kan ontlasten. Actiegroep Hoog Overijssel gaat ervan uit dat het zelfs nog wel een jaar extra kan kosten en dat Lelystad pas in 2020 open kan. De minister neemt meer tijd voor het corrigeren van de MER. In het geval van een luchthaven horen daar berekeningen bij, die de geluidsoverlast moeten voorspellen. Daar zijn fouten bij gemaakt.
Zie bronnen: trouw,  veluweland en omroepflevoland

Geluidsscherm met zonnecellen

17 januari 2018

In Pijnacker is het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen in gebruik genomen. Het 480 meter lange scherm aan de N470 levert energie voor 10 huishoudens op een oppervlak dat anders ongebruikt zou blijven. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Provincie Zuid-Holland namen samen het initiatief om bouwbedrijf BAM het duurzame geluidsscherm te laten ontwikkelen. De energie wordt geleverd aan de wijk erachter waardoor bewoners dubbel profiteren van het scherm: minder geluid van de weg én groene stroom uit eigen wijk. Dankzij de financiële steun van de provincie Zuid-Holland, kon het geplande geluidsscherm uitgebreid worden met zonnecellen. 
Zie bron: Binnenlandsbestuur

Lawaai kan mens fataal worden

16 januari 2018

Fred Woudenberg, psycholoog en hoofd afdeling Leefomgeving van GGD, stelt dat er jaarlijks tientallen mensen overlijden als gevolg van herrie in de leefomgeving. Vooral bij mensen die toch al gevoelig zijn voor geluiden, komt lawaai van buitenaf extra hard binnen. Het kan zelfs zo erg zijn dat mensen er uiteindelijk aan overlijden. Ze slapen slecht of minder diep, de hartslag gaat omhoog, de bloeddruk stijgt, het kan allemaal een gevolg zijn van storende geluiden. Woudenberg vertelt hierover in een interview: ‘Geluidsoverlast kan het leven van mensen gaan beheersen. Dat ze zich zó gehinderd voelen dat ze bijna nergens anders meer mee bezig zijn. Dat speelt vaak bij geluidsoverlast van de buren. Als iemand zich de hele dag druk maakt, omdat hij weet dat de buurman om één uur ’s nachts lawaai gaat maken, geeft dat al stress voordat het geluid er is.’ Het wordt riskant als je deze geluidsstress continue ervaart.
Zie bron: doof

Oude brommer stad uit, (elektrische) fiets er in

16 januari 2018

Rotterdammers met een oude, vervuilende brom- of snorfiets krijgen vanaf 15 januari subsidie van de gemeente Rotterdam als ze hun tweewieler laten slopen. Bedrijven die maaltijden bezorgen komen in aanmerking voor subsidie bij de aanschaf van een (elektrische) fiets. Deze maatregelen moeten vervuiling en geluidsoverlast door brom- en snorfietsen terugdringen. In Rotterdam zijn 15.800 geregistreerde bromfietsen en 21.200 snorfietsen. “De gemeente krijgt regelmatig klachten van Rotterdammers die last hebben van brom- en snorfietsers”, aldus Pex Langenberg, wethouder duurzaamheid en mobiliteit. Mensen hebben last van stank, geluidshinder en onveilig gedrag, zoals te hard rijden, roekeloos oversteken, of op het fietspad rijden waar dit niet mag. Langenberg: “We doen er alles aan om de fiets aantrekkelijker te maken. En met deze regeling willen we eigenaren verleiden om de meest vervuilende brom- en snorfietsen van de hand te doen en te laten slopen. Daar zetten we een vergoeding tegenover.”
Zie bron: Blik op Nieuws

Auto moet de stad uit

15 januari 2018

Slimme gezonde stad.

Drie factoren spelen een rol: schonere voertuigen, klimaatadaptatie en een ruimtelijke inrichting gericht op gezondheid, welzijn en leefbaarheid. Bij schone voertuigen gaat het zowel om luchtkwaliteit als geluidsoverlast. 'Om steden echt gezonder te maken moeten we strengere milieunormen instellen De elektrische auto kan daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. CO2-emissies kunnen terug door voertuigen die op duurzaam opgewekte energie rijden. Maar schoner en klimaatneutraal autorijden maakt de stad nog niet gezonder en leefbaarder.
Zie bron: verkeerskunde

Maastricht: straten op slot voor studentenkamers

15 januari 2018

De gemeente Maastricht zet meer straten op slot voor studentenwoningen. Tot nog toe gold deze studentenstop voor 71 straten, maar daar komen er nog nog eens zestien bij. Burgemeester en wethouders schrijven in een brief aan de gemeenteraad op welke straten geen nieuwe kamers of woningen meer verhuurd mogen worden aan studenten. De gemeente reageert hiermee op toenemende klachten over onder meer nachtelijke geluidsoverlast van studenten.
Zie bron: Binnnenlandsbestuur

Lelystad voorlopig dicht voor vakantievluchten

08 januari 2018

De discussie over de uitbreiding van de luchthaven, die vakantievluchten moet overnemen van Schiphol, is de afgelopen maanden volledig uit de hand gelopen. Actiegroepen die protesteren tegen de komst van laag overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende geluidsoverlast kregen steeds meer de aandacht van media en politici. De controverse nam echt grote vormen aan toen het ministerie in oktober moest toegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de mer, nadat actiegroep Hoog Overijssel daarop had gewezen. In december gooide de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, olie op het vuur door zich bij EenVandaag kritisch uit te laten over de inspraak bij de besluitvorming over de luchthaven. Burgers zijn volgens hem niet serieus genomen en er te laat bij betrokken. Daarom was de conclusie van steeds meer partijen: eerst het luchtruim herindelen (klaar in 2023) en dan pas het vakantievliegveld openen. Vrijwel de gehele oppositie (69 van 150 Kamerzetels) is voorstander van dat scenario. Partijen als GroenLinks en SP hoopten één of meer regeringspartijen te overtuigen voor uitstel te kiezen. Dat lijkt nu gelukt. Coalitiepartij ChristenUnie twijfelt nu. Alle regeringspartijen willen dat het gebrekkige besluitvormingsproces vanaf nu transparant en zorgvuldig verloopt, dat de minister de fouten in de milieueffectrapportage (mer) herstelt en dat de onafhankelijke commissie-mer in maart beoordeelt of alles nu wél aan de regels voldoet. Op 18 december werd al bekend dat de minister waarschijnlijk pas in maart een definitief besluit over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport, dat op 1 april 2019 moet opengaan. Oorspronkelijk moest de knoop hierover al in november worden doorgehakt, maar onder meer omdat het milieueffectenrapport (MER) moet worden geactualiseerd duurt het allemaal langer. Alle onderzoeksresultaten uit het Lelystad-dossier worden vanaf nu openbaar gemaakt, bijvoorbeeld de nieuwe gegevens over geluidsberekeningen waarmee de fouten in de mer worden hersteld. "Zo kan iedereen zelf controleren of alles klopt", aldus de minister. Nieuwe MER en belevingsvlucht Toch is het niet zeker of het inderdaad gaat lukken om in april 2019 te openen. Minister Van Nieuwenhuizen: "Ik wil mij maximaal inzetten om opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te halen. Daar doe ik mijn uiterste best voor." Toch hield ook zij een slag om de arm. "Natuurlijk moet nog blijken of het gaat lukken, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo." Ook gaat Van Nieuwenhuizen serieus onderzoeken of er een 'belevingsvlucht' uitgevoerd kan worden. Een Boeing of Airbus zal dan de Lelystad-routes vliegen op 1.800 meter hoogte. Zo kunnen inwoners precies ervaren wat ze te wachten staat

Zie bron: Trouw , Zie ook; veluweland

Carnaval

08 januari 2018

’s-Hertogenbosch is een gastvrije gemeente met gastvrije horeca. Ook met carnaval willen we, samen met de horeca, deze gastvrijheid uitdragen. Gastvrij voor de bezoekers van Oeteldonk, maar ook voor ondernemers en bewoners van de binnenstad. Vorig jaar zijn er diverse klachten geweest over overlastgevende situatie tijdens carnaval in de binnenstad. We zien ook een ontwikkeling dat carnaval steeds meer bezoekers trekt. Om carnaval ook in de toekomst en goed en mooi evenement te laten zijn, is het nodig om nieuwe afspraken te maken.; Zo willen we samen met de horeca de geluidsoverlast die bewoners in de binnenstad ervaren binnen het redelijke houden. Daarom hebben we met de horeca afspraken gemaakt over het geluid met de carnaval. Er mag zeker muziek blijven. Na 22:00 uur mag er buiten geen mechanisch versterkte muziek buiten gedraaid worden. Binnen wel!
Zie bron: Den Bosch

Stap in stiller maken HSL

15 december 2017

In Lansingerland hebben vertegenwoordigers van de gemeente , stichting Stop Geluidsoverlast HSL, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Infraspeed een document getekend waarin is vastgelegd wat de volgende stap moet zijn waardoor de geluidsoverlast van de HSL ingeperkt wordt. Volgens Loeky van der Horst van stichting Stop Geluidsoverlast HSL kost het veel tijd om de fouten die bij de aanleg van de HSL gemaakt zijn goed in kaart te brengen en daarvoor dan een zo goed mogelijke oplossing te zoeken. “Er zijn verkeerde materialen voor de geluidsschermen gebruikt. Op plaatsen die nu aangemerkt zijn om alsnog een geluidsscherm te plaatsen, gaat het niet alleen om de precieze plaats en de juiste hoogte, maar ook over de kwaliteitseisen.” Wethouder Simon Fortuyn is blij met deze vervolgstap en hij prijst de betrokkenheid van een aantal inwoners.
Zie bron: Herautonline

Minder luidruchtige evenementen in Amsterdam

15 december 2017

Met behulp van inspraakavonden en onderzoek heeft Amsterdam gekozen voor een 'eerlijker' evenementenbeleid dat voor iedereen in de stad aanvaardbaar is. Inspraakavonden leverden 300 reacties op, en de burgemeester schrijft dat het lastig is om iedere inwoner van Amsterdam tevreden te houden. De één zal zich bij een festival vooral storen aan het geluid, de ander zal het een culturele verrijking vinden. Om de evenementen voor iedereen aanvaardbaar te houden, is ervoor gekozen om het aantal dagen met een hoge geluidsbelasting in de stad te verminderen. Ook zijn er op zestien locaties, waaronder het Sarphatipark en het Erasmuspark, geen evenementen met een hoge geluidsbelasting meer toegestaan.
Zie bron: AT5

Lelystad mag rust Veluwe niet aantasten

15 december 2017

Een delegatie van de gemeenten Elburg en Oldebroek zal aan de Tweede Kamer een petitie over Lelystad Airport overhandigen. De raden willen dat de minister eerst het luchtruim herziet, voordat de vakantievluchten hiervandaan vertrekken en arriveren. Ze vinden dat de landelijke rust op de Veluwe behouden moet blijven.
Zie bron: veluweland.nl

Scherm voor gekapte bomen

13 december 2017

Voor de aanleg van de Rijnlandroute zijn ter hoogte van recreatiegebied Vlietland te Voorschoten ongeveer duizend bomen langs de A4 gekapt. “Bomen die in het verleden als natuurlijke geluidswal fungeerden voor de directe en verdere omgeving. Het verkeersgeluid wordt nu ongehinderd doorgegeven via het oppervlaktewater van Vlietland,” zegt Monique Lamers van GroenLinks Voorschoten die onlangs ook met deze boodschap namens de hele raad heeft ingesproken bij de provinciale statencommissie. Duizenden inwoners en gezinnen in Voorschoten en daarbuiten ondervinden sinds het verdwijnen van de bomen geluidsoverlast van het verkeer op de A4. Op andere plekken langs de snelweg is het nog wel rustig dankzij de aanwezigheid van geluidswerende constructies. “Dus waarom komt de provincie Zuid-Holland terug op eerder gedane toezeggingen,” zo vraagt de voltallige Voorschotense raad zich af.
Zie bron: sleutelstad

Cijfers Schiphol kloppen niet

02 december 2017

Er klopt niets van de manier waarop Schiphol de geluidsoverlast van vliegtuigen berekent. Dat vindt een bewonersvereniging in Spaarndam, een plaatsje dicht bij de luchthaven. De bewoners van het dorp waar dag en nacht vliegtuigen over komen, hebben zelf metingen uitgevoerd en komen tot hele andere conclusies over het lawaai. En dat kan gevolgen hebben voor de mogelijke uitbreiding van het vliegveld.
Zie bron: RTL

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

28 november 2017

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen bij recreatiegebied Vlietlanden in verband met de aanleg van de Rijnlandroute. Daar is het college ook benieuwd naar en daarom gaat Voorschoten zelf geluidsmetingen uitvoeren. Volgens de rekenmodellen van de provincie zou de herrie in Voorschoten wel meevallen. Daarom komen er geen geluidschermen. Raadsleden vertrouwen dat niet. Daarom wordt gevraagd om metingen. Dat belooft de gemeente De SP is tevreden met de toezegging en trekt nu al de conclusie: “Op deze manier kan Voorschoten aantonen dat het plaatsen van een geluidsscherm wel degelijk nodig is.”
Zie bron: Sleutelstad

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

24 november 2017

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken. Zij stelde daar een budget van 70 miljoen euro voor beschikbaar. Deze beslissing kwam tot stand na jaren lang actievoeren door de bewoners van (vooral) Lansingerland, onder aanvoering van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Door middel van een proces van samen bedenken, het zogeheten co-creatieproces, werd door gemeente, ministerie, Prorail en bewoners, gezocht naar de beste oplossing om het treingeluid te verminderen. Inmiddels is er door Prorail een projectteam gevormd.
Zie bron:  Heraut on line

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

23 november 2017

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden. Het convenant dat is gesloten om geluidshinder tegen te gaan lijkt niet te werken.  Eén op de vijf bewoners heeft ernstig last. In vergelijking met 2012 wordt er aantoonbaar meer hinder ondervonden van lokaal verkeer zoals auto’s en scooters, dat ging van 16 procent van de inwoners naar 23 procent. Ook de ernstige hinder (een andere categorie) van lokaal verkeer werd vaker waargenomen. 
Zie bron: Dagblad van het Noorden.

Discussie over windmolens

21 november 2017

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld. Een van de belangrijkste uitgangspunten daarin is dat er voldoende draagvlak moet zijn bij de omwonenden. Veel bewoners in het buitengebied zien de windmolens in de polder niet zitten. Zij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen het vervuilen van het landschap met enorm hoge bouwsels met geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. De politiek lijkt dat anders te zien: in de polder is juist voldoende ruimte en windenergie is nu eenmaal nodig.
Zie bron: Culemborgse Courant

Knalsensoren sporen vuurwerk op

10 november 2017

In de Rotterdamse wijk Ommoord worden ook dit jaar weer knalsensoren ingezet om illegaal vuurwerk op te sporen. De gemeente Rotterdam meldt dat de sensoren erg nuttig zijn in de strijd tegen vuurwerkoverlast. Het knalsensoren project is gestart in 2015 na klachten over schade en geluidsoverlast in de wijk. De sensoren zijn dit jaar verbeterd. Ze kunnen nu ook meten of er legaal of illegaal vuurwerk wordt afgestoken.
Zie bron: RTV rijnmond

Nieuw NEN label geluiddempende vloerbedekkingen

08 november 2017

Leveranciers van (onder)vloerproducten hebben in Nederland een kwaliteitslabel afgesproken. Sterren bepalen hoe goed de geluidreductie voor contactgeluid van de vloerafwerking is. De onderliggende decibellen worden niet getoond. Dit is vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA). NEN heeft deze NTA 5098 gepubliceerd. Geluid door loopgeluid van bovenburen is de meest voorkomende vorm van hinder in meergezinswoningen. Om de kans op hinder te verminderen staat daarom in een huurcontract en bij koopappartementen in een splitsingsakte of een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaars vaak een clausule hierover. In de praktijk gaat hier veel fout. Oorzaak zijn o.a. de onduidelijke gegevens op de producten. Dit wordt nu opgelost door een simpel systeem met sterren. De NTA bevat tekst voor in het huurcontract of regelement. Een product met vijf sterren isoleert goed, een product met één ster isoleert nauwelijks. Bij de sterren staat vermeld voor welke combinatie dat geldt. De isolatie is namelijk afhankelijk van de combinatie van de topvloer en het type ondervloer. De afspraak is gemaakt met een groot aantal fabrikanten van vloerbedekking en ondervloeren. Ook andere deskundigen, zoals de Nederlandse Stichting Geluidshinder hebben hier aan mee gewerkt. Een beheercommissie zorgt voor de afhandeling van vragen en klachten. Zie bron: NEN

Schiphol meent dat hinder erg meevalt

02 november 2017

In periode tot 2020 neemt het aantal vluchten ruim 11 procent toe tot de afgesproken grens van een half miljoen starts en landingen. Afspraak was dat het aantal ernstig gehinderden in 2020 ten opzichte van 2015 5 procent onder de norm moest liggen, groei of geen groei van het aantal starts en landingen. Volgens Schiphol is die afspraak, met een 'daling' van ruim 29 procent gehinderden, meer dan gehaald. Doordat het aantal nachtvluchten is teruggebracht, zal de hoeveelheid 'slaapgestoorden' ook niet meer stijgen. Volgens bewonersactiegroepen is de werkelijke hinder van vliegverkeer veel groter dan uit de cijfers blijkt, maar wordt dat versluierd in de ingewikkelde geluidsberekeningen. 
Zie bron: parool

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >