Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Bestrijding lawaai motorfietsen

03 april 2018

In de afgelopen periode heeft de actiegroep Geluidoverlast Krimpenerwaard de politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is over de forse en vaak terugkerende geluidoverlast door motoren in de gemeente en het handhaven daarvan, in het bijzonder in stiltegebieden. Alle partijen geven aan dat zij overschrijding van de wettelijke normen niet acceptabel vinden, en dat handhaving noodzakelijk is.
Zie bron: rtvkrimpenerwaard.nl

"Schiphol mag niet op slot"

31 maart 2018

Als het kabinet besluit om Schiphol tot en met 2020 op slot te draaien, dan gaat dat ten koste van de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid. Daarvoor waarschuwen verschillende partijen, waaronder KLM, easyJet en Corendon, reisbrancheorganisatie ANVR, vakbonden CNV en VNV en de logistieke brancheorganisaties TLN en evofendex. Het aantal vluchten dat op Schiphol komt en gaat, heeft bijna zijn maximum van 500.000 per jaar bereikt. Het kabinet besloot onlangs tot en met 2020 niet aan de gemaakte afspraken over dat maximum te tornen. Daarmee wacht de regering volgens de partijen ook niet op de uitkomsten van een nieuw rapport over het beperken van de hinder. Ze spreken in een gezamenlijke verklaring van een onverantwoorde blokkade en willen snel met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in gesprek om tot ,,gepaste afspraken te komen''. De partijen wijzen op een passage in het regeerakkoord over stillere en schonere vliegtuigen die ruimte creëren voor verdere groei. De ondertekenenaars stellen dat de laatste tijd de nodige maatregelen zijn genomen om geluidshinder tegen te gaan. Voor honderden miljoenen euro's zijn huizen in de buurt van Schiphol geïsoleerd. Ook is fors geld gestoken in vlootvernieuwing en de ontwikkeling van elektrisch vliegen en alternatieve brandstof. Hier zou het kabinet geen acht op slaan.
Zie bron: hcnieuws.nl

Uitstel MER Schiphol

29 maart 2018

Het milieurapport over Schiphol is opnieuw uitgesteld, schrijft het Haarlems Dagblad. Er kan daarom pas na de zomer gediscussieerd worden over de groei van de luchthaven. Dit blijkt uit een brief van luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Het is al meerdere keren uitgesteld en in het najaar bleek dat cijfers niet klopten. Intussen meldde Schiphol dat na 2020 groei kan doorzetten. Geluidsoverlast zou binnen de normen vallen. De minister wil geen twijfels en heeft nieuwe berekeningen laten maken.
Zie bron: haarlem105.nl

102 dB(A) maximaal op dansvloeren

29 maart 2018

Voor mensen vanaf zestien jaar zou in clubs, discotheken, cafés en op scholen de geluidsnorm van maximaal 102 dB(A) gehanteerd moeten worden bij het laten klinken van versterkte muziek. Dat adviseert het RIVM in het rapport Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten. Voor kinderen tot en met dertien jaar raadt het instituut gemiddeld 91 dB(A) aan en voor kinderen van veertien en vijftien 96 dB(A). Alle normen gelden gemeten over een kwartier aan één stuk. 
Zie bron: nieuws.tpo.nl

Veertien gemeenten rond Schiphol naar minister

29 maart 2018

'Schiphol overschrijdt al drie jaar het vastgestelde plafond voor nachtvluchten', stelt het samenwerkingsverband Holland Rijnland, waartoe onder meer Leiden, Alphen aan den Rijn en Voorschoten behoren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou hiertegen moeten optreden. De gemeenten wijzen op een akkoord waarin was afgesproken dat jaarlijks niet meer dan 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren zouden plaatsvinden. Volgens de gemeenten lag het werkelijke aantal nachtvluchten in 2017 op 32.300. In 2016 waren het er 33.000 en in 2015 werden 32.300 nachtvluchten uitgevoerd. 'De nachtelijke geluidshinder leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners', schrijven ze. 
Zie bron: binnenlandsbestuur.nl

Formule 1 naar Assen?

26 maart 2018

The Netherlands Grand Prix Foundation gaat lobbyen om de Formule 1 naar Assen te halen. Men heeft de steun van de colleges in Assen en de provincie. De Stichting Geluidshinder Baggelhuizen heeft ambivalente gevoelens, zegt Arnold den Teuling. ,,Wij vinden het prima als er grote publieksevenementen zijn, maar dan moet daar iets tegenover staan. Er zal gesneden moeten worden in evenementen.’’
Zie bron: dvhn

Geluidshinder is grootste burenergernis

20 maart 2018

Limburgers ergeren zich sneller aan hun buren dan mensen uit andere provincies. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox onder 1.000 Vlamingen. Limburgers storen zich vooral aan geluidshinder en roddels. Net als de rest van Vlaanderen geven Limburgers hun buren gemiddeld een zeven. Toch zegt een derde dat ze niet tevreden zijn met hun buren. Daarbij is geluidshinder (60 procent) de grootste ergernis. Alleen inwoners van Brussel melden vaker geluidsoverlast (61 procent).
Zie bron: bhvl.be

Motorverbod dijken houdt geen stand

15 maart 2018

De rechtbank begrijpt dat het besluit vooral is gebaseerd op de mening van individuele raadsleden. Die vinden dat bewoners langs de dijken in de weekenden en op feestdagen te veel overlast ondervinden van motorrijders op de dijken. Dat vindt de rechtbank geen goede basis voor het genomen besluit. Het college zou verder onderzoek kunnen doen om te beoordelen of geluidsoverlast of een ander belang dat in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt genoemd de sluiting van de dijken voor motorrijders in weekenden en op feestdagen rechtvaardigt. De uitkomst van een dergelijk onderzoek is onzeker.
Zie bron: rechtennieuws

'Belevingsvlucht misleidend'

14 maart 2018

De actiegroep meent dat het geluid als minder storend wordt ervaren wanneer er slechts één vliegtuig overkomt, waarvan ook nog bekend is hoe laat. "De enige correcte weergave van de werkelijkheid is om die dag vijftig vliegtuigen over te laten komen, zoals dat ook in werkelijkheid gepland wordt, op circa 1.800 meter en dan van zes uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. En dat een paar weken achter elkaar", aldus de actiegroep. Bovendien is het te laat: "Als deze vlucht pas in de zomer plaatsvindt is alles al beslist.
Zie bron: rtvdrenthe

Zingen in de stad verboden

09 maart 2018

De Bossche amateur operazanger Louis Huynen heeft een boete gekregen omdat hij stond te zingen buiten in de stad. De 66-jarige Huynen is volgens velen 'een genot om naar te luisteren'. De boete zou niet uitgedeeld zijn vanwege het zingen, maar vanwege de begeleidende muziek die uit het kleine zakrecordertje van Huynen te horen was. "Hij is zich van geen kwaad bewust en wist niet dat zingen of muziek ten gehore brengen in de stad niet mag".
Zie bron: omroepbrabant.nl

Schade door verkeer uitgedrukt in Euro's

09 maart 2018

In de categorie ‘Effecten op de omgeving’ is gekeken hoeveel klimaat- en gezondheidsschade de huidige manier van vervoer veroorzaakt in een gemeente. De schade die wordt veroorzaakt door luchtvervuiling, de uitstoot van CO2, ongevallen en geluidshinder kan worden uitgedrukt in euro’s (per inwoner per jaar). Het verkeer in Almere, Middelburg, Zoetermeer en Delft geeft de minste schade voor haar inwoners. In Almere is de totale schade bijvoorbeeld 178 euro per inwoner per jaar, terwijl dit in Rotterdam, de gemeente met de hoogste schade door het verkeer, 307 euro is.
Zie bron: fietsberaad.nl

Overlast in de stad: een veelkoppig monster

09 maart 2018

Veel bewoners van de Utrechtse binnenstad geven aan overlast te ervaren. Een petitie hierover werd 1500 keer ondertekend. Uit gesprekken met bewoners kwam naar voren dat overlast een veelkoppig monster is: van zwerfvuil tot geluidsoverlast en van bevoorradingsverkeer, tot verkeerd gestalde fietsen. Daarom wil GroenLinks dat er een plan komt voor het aanpakken van bestaande overlast op zoveel mogelijk fronten.” Dit voorstel van GroenLinks werd overgenomen door het college.
Zie bron: allesoverutrecht.nl

Omwonenden moeten wachten op stil asfalt

08 maart 2018

Het Ministerie van Infrastructuur heeft besloten een ontheffing te verlenen van de geluidgrenswaarde tot en met 2021. Dan pas komt er een nieuw wegdek met ‘stil asfalt’. Omwonenden stapten naar rechtbank; zij vinden dat Rijkswaterstaat eerder moet ingrijpen. Ze kregen geen gelijk. De Raad van State vindt de versoepeling aanvaardbaar. Er komen daardoor pas na 2021 maatregelen.
Zie bron: RTVoost

Aanpassing MER Lelystad Airport

26 februari 2018

De vliegtuigen van en naar Lelystad Airport zullen op sommige plekken in Flevoland meer en op andere plekken juist minder geluidshinder veroorzaken dan eerder was berekend. Dat blijkt uit de aangepaste en gecorrigeerde milieueffectrapportage (mer), die minister Cora van Nieuwenhuizen afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Biddinghuizen en Ens gaan er op vooruit, Zeewolde en Creil krijgen meer overlast. Toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma zegde in oktober vorig jaar toe dat de fouten zouden worden hersteld. Haar opvolger, minister Van Nieuwenhuizen, heeft dit overgenomen en uitgevoerd.
Zie bron: omroepflevoland

De nieuw laagvliegroutes gaan extra lawaai opleveren voor het oostelijk deel van Apeldoorn en de dorpen in die omgeving met Klarenbeek als centrum van de overlast. Epe en Heerde hebben nauwelijks voordeel van de nieuwe routes. Boven Wapenveld is een nieuwe bocht gesitueerd. Voor Stichting Red de Veluwe is dat alles onacceptabel. Dat meldt de stichting in een persbericht.
Zie bron: veluweland

UItstel opening Lelystad Airport

24 februari 2018

In de Tweede Kamer is er alom tevredenheid over het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de opening van Lelystad Airport met zeker een jaar uit te stellen. Coalitiepartij CDA noemt het goed dat de minister inziet dat zorgvuldigheid in het proces voorop staat. "De extra tijd is van groot belang om het vertrouwen van onze inwoners te herstellen", zegt Kamerlid Amhaouch. D66, ook deel van de coalitie, vindt dat Lelystad niet geopend kan worden op basis van "rammelend onderzoek". "Eerst moet een onafhankelijke commissie beoordelen of er nú wel een deugdelijk onderzoek ligt over de gevolgen voor omwonenden en de leefomgeving", stelt Kamerlid Paternotte. Kamerlid Bruins van de ChristenUnie drong al eerder aan op uitstel van de opening. Dat het kabinet nu diezelfde mening heeft noemt hij logisch. "De minister maakt de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald."
Zie bron: NOS

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur kon niet veel anders. Er zijn nog veel te veel vragen en onzekerheden rond met name de overlast die meer vliegbewegingen op vliegveld Lelystad zullen geven.  Nu doorgaan met de uitbreiding en, alsof er niets aan de hand is, vanaf 1 april volgend jaar Lelystad gebruiken als overloop voor Schiphol zou onverantwoord zijn.
Zie bron: zaplog

Goederentreinen steeds stiller

20 februari 2018

Met inzet van ProRail maken moderne goederentreinen veel minder herrie dan vroeger. Volgens gegevens van ProRail is de helft van de goederentreinen inmiddels even luidruchtig als moderne reizigerstreinen. Dat komt doordat de wielen van goederentreinen glad blijven als ze met een ander type remblokken geremd worden. Gladde wielen op gladde sporen leiden tot minder herrie.
Zie bron: railcargo

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

20 februari 2018

Onze hersenen versterken de toonhoogtes die nodig zijn voor spraak. Ons eigen gekakel en dat van anderen horen we daardoor juist harder. Het brein versterkt niet alleen bepaalde frequenties, maar ook bepaalde woorden. Laat een klein kind “Mama” roepen en alle vrouwen met jonge kinderen zullen met wijd opengesperde ogen en gespitste oren de omgeving afspeuren naar het gevaar dat haar kind bedreigt.
Zie bron: arbo-online

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

17 februari 2018

Het stadsbestuur gaf horecaondernemers eind vorig jaar al meer speelruimte voor luidruchtige feestjes: het aantal geluidsontheffingen werd opgeschroefd. Volgens wethouder Tom de Bruijn (D66) is dat 'zorgvuldig afgewogen beleid', dus de politieke pleidooien voor een ruimhartiger omgang met de decibellen vonden bij hem geen gehoor.   Verschillende partijen - zoals CU/SGP, CDA en Islam Democraten - hamerden ook op het bewonersbelang: ,,Geen uitbreiding van de geluidsnormen zonder goed GGD-onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid'', waarschuwde CU/SGP. 
Zie bron: AD

 

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

16 februari 2018

Het is van groot belang dat Lelystad Airport 'echt volgend jaar april opengaat'. Gebeurt dat niet, dan zal Schiphol opnieuw in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan. Dat zei scheidend Schiphol-topman Jos Nijhuis bij de presentatie van de jaarcijfers van de Royal Schiphol Group. 
Schiphol wil nieuwe afspraken maken over het aantal vliegbewegingen na 2020, maar houdt zich aan het maximum van 500.000 bewegingen dat tot dat jaar is afgesproken. Omdat die grens bijna is bereikt, heeft Schiphol vanaf april 2019 de uitbreiding van Lelystad Airport nodig om eerst 4.000 maar op lange termijn 45.000 vliegbewegingen over te plaatsen.
Zie bron: omroepflevoland

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

13 februari 2018

Mer-specialist Stefan Morel van het Amsterdamse adviesbureau Consens werd begin januari door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingehuurd om de reparatie van de Lelystad-mer te begeleiden. Hij was bij twee bijeenkomsten met de bewonersdelegatie aanwezig. Bij de derde bijeenkomst op 2 februari was hij er niet meer bij. Uit onderzoek van de Stentor blijkt dat Morel getrouwd is en samenwoont met Veronica ten Holder, de directeur van de commissie-mer. Ook was Morel van 2002 tot en met 2006 zelf directeur van deze organisatie.
Zie bron: De Stentor

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidmetingen Lowlands

Via een Whats App kunnen omwonenden helpen... Verder >

Verhuurder treedt niet op.

Woningcorporatie Woonlinie uit Woudrichem gaat niet ingrijpen bij een hoogoplopende ruzie tussen twee buren... Verder >

Burenlawaai leidt tot dodelijke schietpartij

Rechtbank Maastricht verwerpt noodweer... Verder >

Optreden politie tijdens Sneekweek

Nachtelijke muziek verboden... Verder >

Toenemende herrie op de Amsterdamse grachten

Enorme stijging aan klachten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >