Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Discussie lawaai HSL

05 april 2013

De VVD van Lansingerland organiseerde een informatieavond over het thema geluidsoverlast, veroorzaakt door de HSL. De VVD geeft daarmee blijk dat het de hoogste tijd is om de druk op de ketel te verhogen en nodigde VVD Tweede Kamerlid Betty de Boer en geluidsdeskundige Hans van Leeuwen uit om de discussie aan te gaan met bewoners en de Stichting Stop herrie HSL. Een van de thema's was hoe meet je wat, wanneer en hoe lang. Is meten wel weten?
Bron: Heraut-online

Wat is 35 % minder overlast?

04 april 2013

Volgens het ministerie I&M is er 35 % minder geluidsoverlast van AWACS vliegtuigen in Limburg. Wat dat precies betekent is onduidelijk. Het Lijkt erop dat er 35 % minder vluchten zijn uitgevoerd. Dat helpt uiteraard, maar betekent dat 35 % minder hinder? De TK eiste die 35 %. De minister zegde toe daarin te voorzien en claimt nu dat het gelukt is.
Zie bron: Nu.nl

Amsterdamse terrassen zeer luidruchtig

04 april 2013

In de zomer wordt op drukke uitgaanspleinen in Amsterdam 's nachts geregeld meer geluid geproduceerd dan overdag. Dat kan oplopen tot ongeveer zeventig decibel. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een proef met geluidsmetingen op een aantal terrassen.
Zie bron: Het Parool

Sportkantine

02 april 2013

De gemeente Breda moet in actie komen tegen de geluidsoverlast vanuit een kantine bij een sporthal. Dat heeft de Raad van State deze week bepaald. De gemeente weigerde tot nu toe op te treden, aangezien ze zelf eigenaar is van het gebouw.
Zie bron: Binnenlands bestuur

Man bijt hond

02 april 2013

Het NCRV programma 'Man Bijt Hond' besteedt aandacht aan de Nationale Geluidshinderdag van de NSG.
Zie bron: Manbijthond

Geluidsgrens lastig voor clubs

02 april 2013

Ter bescherming van het gehoor is de afspraak maximaal 103 decibel bij muziekcafés. Veel ervan houden zich daar niet aan. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Hoorstichting hield bij zeven clubs, waaronder Kerkplein in Breda en Bermuda in Eindhoven.
Zie bron: Omroepbrabant

Kamerleden bezoeken Lansingerland

28 maart 2013

Enkele kamerleden brachten een bezoek aan Lansingerland. Aanleiding voor deze sessie is de trage voortgang in het HSL-dossier. Vanuit Lansingerland werden de kamerleden geïnformeerd over de meetresultaten van de DCMR en TNO en welke maatregelen in een pilot getoetst gaan worden om het geluid te verminderen. Al met al loopt het proces al enkele jaren en is het steeds moeilijker uit te leggen aan de inwoners die hinder ondervinden waarom het zo gaat.
Zie bronnen: De Heraut , Lansingerland en CU

Windmolen 's nachts stil.

28 maart 2013

Gemeente Schagen mag een windmolen in de polder niet langer ’s nachts laten draaien. Voor windmolens in rustige polders gelden strengere normen, blijkt uit een uitspraak van de Alkmaarse rechtbank.
Bron: Binnenlandsbestuur

Metingen vliegveld MAA

26 maart 2013

De provincie Limburg doet geluidsmetingen rond de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA). Omwonenden ervaren hinder, die veroorzaakt wordt door de testlocatie voor vliegtuigmotoren. Zij menen dat de aangelegde betonnen muur en aarden wal rondom de testlocatie het geluid reflecteert. Aanleiding is een petitie van 235 omwonenden.
Zie bron: Meerssen

Burgemeester meet muziekgeluid

20 maart 2013

De burgemeester van de gemeente Dalfsen gaat eigenhandig controleren of activiteiten op het nieuwe evenemententerrein geluidsoverlast veroorzaken. Dat doet hij met een geluidsniveaumeter. Maar hij wil ook horen hoe het klinkt.
Zie bron: De Stentor

Windmolens, PVV, LFG

18 maart 2013

De provincie Zuid-Holland moet onderzoek doen naar een hinderlijk laagfrequent geluid dat windmolens zouden maken. Dat stelt de PVV In schriftelijke vragen. Veel inwoners zouden last hebben van het lawaai.
Zie bron: omroepwest

Glazen prefab balkon

15 maart 2013

Een prefab glazen balkon kan eenvoudig aan een gevel worden gehangen en weert geluid. De montage van het element is snel. Het is geschikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Zie bron: appartementeneigenaar

 

Geen feesten in speeltuin

15 maart 2013

Een speeltuinvereniging in Raalte, mag vanaf 1 april het verenigingsgebouw niet langer gebruiken voor particuliere feesten en partijen.  Per overtreding krijgen ze een dwangsom van duizend euro met een maximum van tienduizend euro. Het balletje ging rollen, nadat een buurtbewoner had geklaagd over geluidsoverlast.
Zie bron: SallandCentraal

Raildempers

13 maart 2013

Het ministerie van I & M heeft een plan van gemeente Hillegom voor vermindering van de geluidsoverlast van het treinverkeer door middel van raildempers goedgekeurd en subsidie toegezegd voor de uitvoering ervan.
Zie bron: Gemeente Hillegom

Intelligente gehoorbescherming

12 maart 2013

Veel soldaten kampen met permanent gehoorverlies en oorsuizen. Als aandoening staat het bovenaan op de lijst van gezondheidsproblemen in het leger. Dat komt door de hoge geluidsniveaus waaraan ze worden blootgesteld tijdens gevechtsoefeningen en op missies. Sinds het Zweedse leger gebruik maakt van gehoorbeschermers, die harde geluiden weren en gesprekken doorlaten, is het aantal gevallen van gehoorschade drastisch verminderd. 
Bron: Doof.nl

Boete om lastig vallen

12 maart 2013

Een fruitteler valt zijn buren lastig, omdat ze problemen hebben met het gebruik van zijn anti-hagelkanon. De rechter bedoet hem daarvoor met € 500,--. Bij gemeente ligt nog een vordering van € 75.000,-- voor het illegaal gebruik van zijn zeer luidruchtige anti-hagelkanon.
Zie bron: PZC

Gebedsoproep moskee

11 maart 2013

De Centrum Moskee in Deventer mag voortaan elke dag tussen 12.00 en 14.00 uur maximaal 3 minuten lang de azan laten horen. De azan is de islamitische oproep tot gebed.
Zie bronnen: De Telegraaf en Thepostonline

HSL verhaal Lansingerland

07 maart 2013

De gemeente Lansingerland wil nu eindelijk wel eens de beloofde maatregelen om het geluid van de HSL onder de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te krijgen.
Zie bron: Gemeente Lansingerland

Krab heeft last van scheepslawaai

05 maart 2013

Het lawaai van schepen zorgt dat krabben meer stress ervaren. De grootste krabben ondervinden de meeste hinder en de krabben lijken niet aan het lawaai te wennen.
Zie bron: Scientas

Lawaai auto's op TV

27 februari 2013

In het TV-programma Vandaag de Dag vergeleek de auto-journalist Werner Budding de decibellen van een normale auto, een hybride auto en een sportwagen.
Zie bron: De Telegraaf

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >