Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

luister naar opstijgende vliegtuigen

24 mei 2013

Met een kaartje en een icoontje kan jen zien en horen wat de vliegtuigen van opstijgende vliegtuigen van Ryanair, Transavia of Wizz Air doen bij Vliegveld Eindhoven.
Bron: ED

Toch geen geluidscherm

23 mei 2013

Provincie gaat misschien de toegezegde subsidie voor de realisering van een geluidscherm terugtrekken  als de stad Nijkerk niet instemt met de reconstructie van het verkeersknooppunt Hoevelaken.
Zie bron: De Stentor

Sanering in Gelderland

22 mei 2013

Gelderland wil 1,8 miljoen euro beschikbaar stellen voor extra geluidsmaatregelen bij het project Traverse Dieren.
Zie bron: Cobouw

Geef meer aandacht aan rijksinfra

21 mei 2013

De Stichting Geen Gehoor, een actiegroep die aandacht vraagt voor het lawaai van de HSL vindt het actieplan van de gemeente Breda een prima plan. Meer aandacht voor de rijksinfra, zoals de snelwegen en de HSL is nodig, vinden zij. Het lawaai en de hinder van diverse bronnen moet bij elkaar optellen. Dat krijg je een andere prioriteitstelling.  
Zie bron: BredaVandaag

Door het lint

21 mei 2013

Nadat de politie hadden gevraagd het volume van muziek uit de buurwoning lager te zetten, ging de buurvrouw verhaal halen en mishandelde haar klagende buurvrouw.
Zie bron: BNdeStem

Sluiting cafe

16 mei 2013

Een café in Breda moet op last van de gemeente het komend weekend de deuren gesloten houden. Aanleiding zijn de aanhoudende problemen met geluidsoverlast. De gemeente liet het afgelopen jaar zestien keer geluidsmetingen verrichten en evenzoveel keren bleken de geluidslimiet te worden overschreden.
Zie bron: BNdeStem

'TNO meet HSL verkeerd'

16 mei 2013

Stichting Geen Gehoor heeft stevige kritiek op de geluidsmetingen die TNO langs het HSL-traject in Breda heeft verricht. Het geluidsniveau blijft volgens TNO onder de maximaal toegestane waarden. De stichting blijft het tegendeel beweren en weerlegt het onderzoek van TNO in zeven A4-tjes. De stichting vindt onder meer dat TNO op meer locaties had moeten meten.
Zie bron: BNdeStem

€ 1000 per overtreding

15 mei 2013

Iedere keer als de containerhaven Alpherium de maximale geluidsnorm overschrijdt moet het duizend euro boete betalen.
Zie bron: Alphens.nl

Dreunende stadsfeesten

14 mei 2013

Het festival Dance Experience XL, dat werd gehouden in het Stadspark in Groningen, heeft voor veel geluidsoverlast gezorgd. Bij de Milieudienst van de gemeente Groningen zijn ruim 150 klachten binnengekomen. Dat is veel meer dan normaal.
Zie bron: RTV Noord

EU prijs

13 mei 2013

Hebt u de geluidshinder in uw buurt aangepakt? Of hebt u een campagne tegen lawaai ontworpen? Laat het ons weten. U maakt kans op de European Soundscape Award 2013.
Zie: EU

Piepende treinen

13 mei 2013

Een boogsmeermachine voorkomt dat treinen piepen als ze door een boog rijden.
Zie bron: De Gelderlander

BBQ

13 mei 2013

Als een buurtfeest aan een aantal voorwaarden voldoet, zoals maximaal 150 personen, geen geluidsoverlast en de weg wordt niet geblokkeerd, heeft u geen evenementenvergunning nodig. U hoeft  alleen een meldingsformulier in te vullen en op te sturen. Als er muziek bijkomt is een vergunning nodig.
Zie bron: Amstelveen

Actieplan met aandachtspunten

13 mei 2013

Gemeenten moeten actieplannen opstellen in het kader van EU wetgeving. Swung 2 kan daarbij een rol spelen als men om de 5 jaar evalueert hoe de geluidssituatie is. Daarbij zijn in opbouw van  belang de volgende zaken aan de orde:

  • Slaapvertrekken in woningen voldoen aan de wettelijke binnenwaarde.
  • Woonvertrekken voldoen aan de wettelijke grenswaarde. 
  • Woningen hebben minimaal één geluidsluwe zijde.
  • Binnen een straal van 1 km zijn er stillere groene plekken.

Zie bron: Binnenlands Bestuur

Banden langs wegen 'vangen' geluid

26 april 2013

De Universiteit van Twente ontwikkelt een constructie aan te brengen langs wegen voor het wegvangen van rolgeluid van auto's. Ze noemen het  een diffractor. Het is een betonnen constructie met daarin holtes die naast het wegdek lopen. Het werkt het best voor geluiden die dicht bij het wegdek ontstaan. Prov. Gelderland gaat er proeven mee doen. Daarbij wordt ook de ervaring van bewoners gepleild. 
Zie bron: Duurzaamnieuws, Binnenlandsbestuur

Maatregelen HSL

26 april 2013

Raildempers, absorberende platen en minischermen komen er voor de HSL in de gemeente Langsingerland, eerst als proef.
Zie bron: RTL

Lawaai en gehoorschade

23 april 2013

Het gemiddelde niveau waarboven geluid schade kan veroorzaken aan het menselijk gehoor is  – bij een dagelijkse blootstellingsduur van 8 uur - op 80 dB(A). Het gemiddelde geluidsniveau gemeten over 8 uur mag op de werkplek niet hoger zijn dan 85 dB(A), Deze regel houdt in dat bij geluidsniveaus boven de 85 dB(A) doeltreffende voorzieningen aangebracht moeten worden ter vermindering van de lawaaiblootstelling, tenzij dit redelijkerwijs - gezien de zeer hoge kosten, technische problemen en dergelijke, niet mogelijk is.
Zie bron: Universiteit Twente

Stiltewandelingen in Utrecht

23 april 2013

Woensdag 24 april worden er door de Stichting Klank stiltewandelingen  georganiseerd. Het is dan International Noise Awarness Day.
Zie bron: Stichting Klank

Horeca-ellende in de Achterhoek

23 april 2013

Het centrum van het Achterhoekse dorp Aalten hebben bewoners in weekenden en op feestdagen geluidsoverlast van onder meer café Malle Babbel. In de afgelopen jaren was er een verordening van kracht, waarbij de geluidsnormen praktisch onbeperkt waren: ze lagen op maximaal 98 decibel. Ook was de handhaving niet altijd adequaat. De spanning tussen bewoners en ondernemers liep daardoor hoog op. De raad debatteerde met burgemeester Bert Berghoef (CDA) een betere verordening, met een maximale geluidsnorm van 70 decibel.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Pleidooi Ed Nijpels

23 april 2013

Het probleem wegverkeerslawaai moet waar mogelijk bij de bron aangepakt worden. Automotoren moeten minder geluid maken. Ook kunnen we veel winst boeken als we stille banden op onze auto gaan gebruiken. En ingenieurs en aannemers moeten samen doorwerken aan onze wegen. Want het Nederlandse wegdek kan en moet veel stiller.
Zie bron: Bouwend Nederland

Swung II niet beter

18 april 2013

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe geluidwetgeving voor provincies en gemeenten (Swung II). Onder andere met deze partijen is jarenlang onderhandeld. Geen extra bestuurslasten was het devies. Dat is gelukt. Provinciale wegen krijgen geluidproductieplafonds (GPP's), vergelijkbaar met de Rijksinfrastructuur (Swung 1). De handhaving van provinciale GPP’s geschiedt met een vijfjaarlijkse nalevingsrapportage in de vorm van geluidbelastingkaarten en actieplannen. Gemeentelijke wegen krijgen geen GPP's, maar alleen een vijfjaarlijkse monitoring. Hogere waarde procudures worden afgeschaft. Uitzicht op een gezonde leefomgeving is er niet.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >