Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Uitgaansoverlast

29 augustus 2013

Het uitgaanspubliek in het centrum van Rotterdam zorgt al jaren voor ernstige geluidsoverlast. Dat zegt vastgoedhandelaar John Manhave , eigenaar van onder meer het gebouw van de voormalige Baja Beach Club, in een brief aan Aboutaleb. Manhave pleit voor de verplaatsing van uitgaansgelegenheden naar bijvoorbeeld het Groothandelsgebouw zodat er geen overlast is voor bewoners in het centrum.
Zie bron: Dichtbij

Apparatuur in beslag

29 augustus 2013

De politie trad in Delft op tegen een 34-jarige bewoner die ondanks verzoeken van buurtbewoners en de politie niet voornemens was om de geluidsoverlast die hij veroorzaakte te beperken. De agenten besloten dat het genoeg was en namen de geluidsapparatuur in beslag.
Zie bron: infothuis 

Verkeersdrempel

29 augustus 2013

Een bewoner heeft last van extra verkeerslawaai t.g.v. een aangelegde verkeersdrempel. De gemeente laat mede naar aanleiding van een door de bewoner bekostigd onderzoek de drempel veranderen. De ombudsman adviseert de gemeente de onderzoekskosten aan de bewoner te vergoeden.
Zie bron; Nationale Ombudsman 

Sirenes

26 augustus 2013

In Hoek van Holland hebben de bewoners ' s nachts last van de sirenes van industriële activiteiten aan de overkant van de Waterweg. DCMR moet dat gaan onderzoeken.
Zie bron: WOS.nl

Provincie pakt verkeerslawaai aan

26 augustus 2013

De provincie Fryslân gaat de komende jaren op zo’n vierhonderd plaatsen langs provinciale wegen de geluidoverlast reduceren. Op deze punten overschrijdt het geluid de grens van 65 decibel. Mogelijke maatregelen zijn het plaatsen van geluidsschermen of het aanbrengen van een nieuwe, geluidsarme asfaltlaag.
Zie bron: FD

'GPP spoor te ruim'

21 augustus 2013

De gemeente Zutphen protesteert tegen de verruiming van de geluidproductieplafonds (GPP) van de spoorweg in die gemeente. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu sleutelt aan het aantal decibels dat rijdende treinen aan geluid mogen produceren. Daarmee wordt meer geluid vergund.
Zie bron: NU.NL

 

Tram

14 augustus 2013

Nadat de rails in beton loopt klagen bewoners in Nieuwegein steen en been over de herrie van passerende trams. De vele klachten bij trammaatschappij BRU hebben nog geen verbetering gebracht. BRU heeft inmiddels enkele controles en metingen uitgevoerd en een meetopstelling wordt voorbereid. De rails uit het beton halen, volgens bewoners de oorzaak, is voor BRU vooralsnog geen optie.
Zie bron: Dichtbij

Treiteraanpak bij burenlawaai

13 augustus 2013

In Amsterdam werken gemeente, wooncorporaties, politie en justitie werken om de meest extreme gevallen van woonoverlast tegen te gaan. Een van de doelen is dat zo nodig de treiteraars verhuizen en niet de gedupeerde omwonenden. Een uiterst middel is dat gezinnen uit hun woning worden gezet door de woningcorporatie.
Zie bron: AD

Protest tegen muziekgrenzen in Vlaamse horeca

19 juli 2013

In het Vlaamse stad Leuven protesteren muzikanten tegen de geluidsgrenzen voor cafés die na 2 uur 's nachts nog luide muziek spelen. Voor hen geldt voortaan een limiet van gemiddeld 93 decibel per minuut. Dit zal gecontroleerd worden door een meettoestel.  Omdat ieder minuut niet meer geluid mag zijn dan 93 dB(A) kan er feitelijk geen muziek meer worden gespeeld.
Zie bron: De Morgen  Zie ook: Het Nieuwsblad

Tweede Kaagbaan

16 juli 2013

De Werkgroep Geluidhinder Kaag en Braassem protesteert tegen de mogelijke aanleg van een tweede Kaagbaan. Een besluit van de rijksoverheid om die mogelijkheid tot 2024 open te laten, leidt tot felle kritiek.
Zie bron: Dichtbij.nl

Veel klachten over muziekfestijn

16 juli 2013

In Groningen regende het klachten over een muziekfestijn in het Stadspark. Door de noorden wind kregen bewoners ten zuiden van het park de volle laag. Toch werden geen overtredingen geconstateerd.
Zie bron: DvhN

CDA pleit voor vrijstelling anti-hagelkanon

16 juli 2013

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur & Milieu anti-hagelkanonnen vrijstelt van regels voor industrielawaai.
Zie bron: PZC

Dwang gedragsverandering bij burenlawaai

16 juli 2013

Om het burengerucht in Nederland te verminderen, zou de rechter de veroorzaker moeten verplichten zijn gedrag te veranderen. In Engeland heeft men daar al ervaring mee opgedaan.
Zie bron: Trouw

Horeca lawaai scooters beu

15 juli 2013

Horeca, winkeliers en VVV in Valkenburg willen een strengere aanpak van de geluidsoverlast van motoren en scooters. Zij zien daarin een bedreiging voor het toerisme.
Zie bron: Dagblad de Limburger

'Geluidregels nekken Zaventem'

10 juli 2013

Angst voor hoge boetes zou de oorzaak zijn, maar Brussels minister voor Leefmilieu Evelyne Huyttebroeck (Ecolo) vindt het merkwaardig dat de daling van het vrachtverkeer wordt toegeschreven aan de Brusselse geluidsnormen. "U moet weten dat minder dan 1 procent van de luchtvaartmaatschappijen een probleem met de geluidsnormen heeft."
De Vlaamse regering betreurt dat Brussel strengere geluidsnormen hanteert.

Zie bron: deredactie.be; Zie ook: Het Laatste Nieuws

Luidruchtig plassen mag

02 juli 2013

Een Berlijnse rechter heeft groep huurders in het ongelijk gesteld die een proces hadden aangespannen tegen hun huisbaas omdat ze hun buren konden horen wanneer die in hun toilet aan het plassen waren. De rechter vindt evenwel dat klaterende urinestralen een aanvaardbaar ongemak vormen.
Zie bron:  Volkskrant,  Nowlive

Klap na klacht

02 juli 2013

Een woordenwisseling over geluidsoverlast leidde tot klappen. De politie hield de slager aan.
Zie bron: De Stentor

Reclamesleepvliegen weer op zondag

02 juli 2013

Reclamesleepvliegen mag sinds 2002 niet meer op zondag maar dat gaat mogelijk weer veranderen. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Luchtvaart) heeft overleg gehad met de sector en stelt dat er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Ze schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.
Zie bron: RTV N-H  en De Telegraaf

LFG en windmolens

02 juli 2013

Geluidsonderzoek voor Windmolens Lage Weide bij Utrecht toont dat windmolens aldaar geen bijdrage leveren aan het heersende omgevingsgeluid voor de lage tonen.
Zie bron: Gemeente Utrecht

Kattenverjager: geen directe gehoorschade

01 juli 2013

Kattenverjagers die een pieptoon verspreiden produceren te weinig dB's om gehoorschade te veroorzaken. Mensen met oorsuizingen (tinnitus) kunnen wel meer klachten ontwikkelen.
Zie bron: Radio 1

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >