Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Minischermen langs spoor op proef

11 februari 2014

Hilversum gaat als eerste gemeente in Nederland uitproberen of minischermen langs de spoorbaan het geluid van passerende treinen effectief dempen.
Zie bron: Nu.nl

Boetes voor luidruchtige auto's

10 februari 2014

In Drachten zijn negen automobilisten bekeurd omdat hun auto te veel lawaai maakte. Dat gebeurde bij een controle waarbij speciaal werd gelet op overschrijding van de geluidsnormen.
Zie bron: boetes

Geen maatregelen Betuwelijn.

05 februari 2014

De MER over de Betuweroute geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geen aanleiding tot het nemen van maatregelen tegen geluidsoverlast. Wel laten de berekeningen in Hardinxveld-Giessendam zien dat wanneer met het huidige materieel de capaciteit van de Betuweroute ten volle zal worden benut grenswaarden worden overschreden. Verwacht wordt dat het materieel langzaam maar zeker stiller zal worden.
Zie bron: Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Buurtbemiddeling: veel lawaai

02 februari 2014

Drie op de tien Nederlanders hebben weleens last van buren of buurt: geluidsoverlast, pesterij, bonje over de tuin, bedreigingen. Tegenwoordig kan in veel gemeenten de hulp inroepen van 'buurtbemiddeling'.  Volgens minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) werkt dat prima.
Zie bron: BB

Helicopterpiloten mogen maar 1 uur vliegen

02 februari 2014

Defensie doet onderzoek naar mogelijke geluidsproblemen voor piloten van de nieuwe NH-90 helikopter. Aanleiding zijn klachten van bemanningsleden over ruis of pieptonen in het gehoor nadat ze hadden gevlogen. Om het risico van permanente gehoorschade te voorkomen, mogen piloten voorlopig nog maar maximaal één uur per dag in de NH-90 vliegen.
Zie bron: Nu.nl

Alders spreekt

31 januari 2014

Hans Alders laat in een volle kerk in Biddinghuizen horen wat de bewoners daar boven het hoofd hangt.
Zie bron: flevopost

'Windmolens te dicht bij'

30 januari 2014

Geen 500 meter, maar op 1500 meter  afstand willen de bewoners van Goeree Overflakkee de geplande windmolens daar van hun woningen.
Zie bron: Igo

De onmogelijke stilte op Aarde

28 januari 2014

BBC Future had een razend interessant interview met Gordon Hempton, een akoestische ecoloog en de oprichter van 'One Square Inch', een organisatie zich inzet voor het promoten van stilte in natuurgebieden. Hemptons obsessie? Het vinden van de ultieme stilteplek op Aarde. En dat blijkt toch nog verdraaid lastig, ook.
Zie bron: de Standaard

Zie wat er vliegt bij Schiphol

24 januari 2014

Naar aanleiding van Kamervragen verbetert Schiphol het systeem waarmee omwonenden kunnen zien welke vliegtuigen, waar vliegen en waarom.
Zie bron: refdag

Alders naar Lelystad

23 januari 2014

De meest recente ontwerp-routes van de vliegroutes naar en van Lelystad Airport leiden over of langs Biddinghuizen. Inwoners van dat kleinste dorp van de gemeente Dronten maken zich ernstig zorgen. BinneNkort gaat Alders naar Lelystad om uit te leggen hoe de plannen in elkaar steken. Hij zal de bewoners trachten gerust te stellen, maar de herrie zal wel komen. 
Zie bron: Flevopost

Windmolens snel hinderlijk

23 januari 2014

Afhankelijk van de afstand is het geluid van windturbines meestal minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt sneller als hinderlijk ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het karakter van het geluid. Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bij andere bronnen, tot extra hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor.
Zie bron: Groene Ruimte

Ultra stil wegdek in 2019

21 januari 2014

RWS ontwikkelt een ultra stil wegdek met een geluidsreductie van 10 dB en een levensduur van ten minste 7 jaar. Het komt uit Japan en kan in 2019 worden gebruikt bij geluidknelpunten. Zo wil RWS overschrijding van GPP's voorkomen. Het wegdek moet kosteneffectief zijn, zonder of met minder hoge geluidsschermen en daardoor beter inpasbaar in de omgeving.
Zie bron: RWS , NOS , TelegraafArchitectenweb en TW

Rechter wijst snelheidsverhoging af

17 januari 2014

Snelheidsverhoging op de A10 bij Amsterdam kan alleen als goed is onderbouwd wat de schadelijke gevolgen zijn voor de omwonenden. Dat heeft de minister onvoldoende onderzocht.
Zie bron: Nu.nl 

Alders spreekt over Schiphol

16 januari 2014

Het gebruik van de Buitenveldertbaan en de andere start- en landingsbanen op Schiphol gebeurt volgens de regels. Dat de Buitenveldertbaan in 2011 vaker werd gebruikt, lag aan het weer. Omwonenden klagen over geluidsoverlast en stellen dat het gebruik van de Buitenveldertbaan de laatste jaren is toegenomen, maar volgens de Alderstafel is dit niet juist en is het aantal vliegbewegingen juist gedaald: Van 42.000 vliegbewegingen in 2011 naar 32.000 in 2013. Ruim 10 jaar geleden waren er op deze baan zelfs nog 60- tot 80.000 landingen en starts..
Zie bron: Transportnieuws en AD

Meer goederentreinen door Brabant

15 januari 2014

De komende jaren gaan er meer goederentreinen door de Brabant, vooral 's morgens vroeg en s' avonds laat. Daardoor zal er aanzienlijk meer lawaai zijn bij omwonenden van de spoorlijn door steden als Tilburg en Eindhoven. De reden is dat de Betuweroute moet worden ontlast, omdat de aansluiting naar Duitsland gereed moet worden gemaakt.
Zie bron: Omroep Brabant

Meer lawaai Schiphol

11 januari 2014

Ondanks toezeggingen dat de geluidsoverlast rond de Buitenveldertbaan van Schiphol zou afnemen is die juist toegenomen.  Meetpunten zijn vervangen door toezeggingen. Dat werkt niet. "De kleinkinderen vinden het fantastisch - ik woon op de achtste en bovenste verdieping van een flat, dus je ziet ze schitterend bij ons overvliegen. Maar ik word er gek van."
Zie bron: Parool,  Volkskrant, zie ook GroenLinks

Monitoring van kroeggeluid

10 januari 2014

'Alkmaar' zegt voldoende te doen aan de beheersing van overlast door horecabedrijven in de binnenstad. Dat doen ze door geluid te monitoren en daar waar nodig handhavend op te treden. Aandacht voor de hinder t.g.v. basgeluid blijft nodig.
Zie bron: dichtbij

Geluidisolatie bij woningsplitsing

10 januari 2014

Om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan, gaat  'Amsterdam' beleidsregels stellen voor geluid reducerende maatregelen bij woongroepen en kamerverhuur met vijf of meer personen. In veel woningen is bij dergelijke vormen van bewoning extra geluidisolatie in vloeren en plafonds noodzakelijk. Voor woongroepen en kamerverhuur van drie of vier personen kunnen volgens het huidige Bouwbesluit nog geen aanvullende eisen voor geluid en (brand)veiligheid worden gesteld. Het College gaat dit aankaarten bij het Rijk.
Zie bron: Amsterdam.nl

Meer maatregelen A27

09 januari 2014

Er moeten extra maatregelen worden genomen tegen de geluidsoverlast die de snelweg A27 bij Utrecht zal veroorzaken, als de weg eenmaal is verbreed naar twee keer zeven rijstroken. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur moet een groot deel van de extra 15 miljoen euro die zij voor de verbrede weg heeft uitgetrokken, hieraan besteden. Dat heeft de provincie Utrecht de minister geadviseerd.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

'E-auto moet geluid maken'

09 januari 2014

De elektrische auto is te stil in de stad. Hij moet in de toekomst op lage snelheid wettelijk geluid gaan produceren om ongelukken met voetgangers en fietsers te voorkomen. Sommige autofabrikanten doen dat nu al, anderen zullen volgen. Tot een snelheid van 30 km/u wordt een geluidsignaal toegevoegd. Bij hogere snelheid is bandenlawaai de dominant.
Zie bron: Consumentenbond

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >