Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Betere aanpak burenoverlast

24 oktober 2013

Burgemeesters staan machteloos tegen woningeigenaren die ernstige geluidsoverlast veroorzaken of zich op een andere manier asociaal gedragen naar de buren. Dit meldt Jurist Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen. De lokale overheid kan proberen de woningen te sluiten, maar in de ogen van rechters is dat middel al snel veel te zwaar. Jurist Michel Vols stelt daarom voor om de Nederlandse Gemeentewet aan te passen opdat de lokale overheid betere instrumenten krijgt om effectief te reageren bij ernstige burengeschillen. 
Zie bron: Blik op Nieuws

Popbar: boete op boete

23 oktober 2013

De Crowbar, in de stad Groningen, waar al ruim vijf jaar regelmatig live-optredens plaatsvinden, ontving op 7 oktober een boete van €1250,- wegens geluidsoverlast. Alsof dit bedrag al niet hoog genoeg was, kwam er nog eens een tweede boete van €1250,- bovenop. Dit zijn zulke hoge bedragen dat er sluiting boven het hoofd van de kroeg hangt.
Zie bron: VPRO

Apparatuur in beslag

23 oktober 2013

Agenten hebben vrijdagavond rond 18.00 uur, na een melding van geluidsoverlast, geluidsapparatuur in beslag genomen. Het gaat om een adres alwaar al vaker geluidsoverlast is geconstateerd en waar ook al drie keer eerder apparatuur is meegenomen.
Zie bron: HVZeeland

Gouden dB voor actiegroep HSL?

17 oktober 2013

Vier jaar geleden werd het rustige Lansingerland opgeschrikt door het geluid van ‘een straaljager’. Door de makelaar van de nieuwe wijken rondom de HSL werd destijds gezegd dat het geluid iets weg had van een vaatwasser. Al snel werd de actiegroep Stichting Stop Geluidsoverlast HSL opgericht en dit jaar is deze stichting genomineerd voor de Gouden Decibel Award. Een initiatief van INNOISE en NSG.
Zie bron: Heraut

Overal geluidsschermen

17 oktober 2013

De gemeente Almere moet geluidsschermen plaatsen bij alle huizen langs de Stedendreef, die binnenkort wordt verdubbeld. Dat vindt Leefbaar Almere. Daarmee staat de partij achter protesterende bewoners.
Zie bron: omroepflevoland

JOVD Breda wil meer cafegeluid

16 oktober 2013

Er moet meer lawaai gemaakt kunnen worden in de binnenstad van Breda. De gemeente moet de huidige Wet Geluidshinder die dateert uit 1979 ´broodnodig vernieuwen´. Dat vindt de Bredase jongerenafdeling van de VVD (JOVD). De politieke jongeren reageren op de sluiting van café.
Zie bron: Omroepbrabant

Schiphol kiest voor minder gehinderde

09 oktober 2013

Luchthaven Schiphol gaat het gebruik van de start- en landingsbanen aanpassen. Door het nieuwe baangebruik kan de luchthaven blijven groeien, zonder dat de overlast voor de omgeving toeneemt. Verder wordt 10 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen die de leefomgeving verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu besloten.Volgens de vereniging, die de belangen van 18 bewonersplatforms rond de luchthaven behartigt, zijn de nieuwe maatregelen waarmee Schiphol de geluidsoverlast wil verminderen, voor de bewoners 'zeer teleurstellend.'
Zie bron: NOS , Het Parool en RTLnieuws

Recessie en buren

08 oktober 2013

Het aantal burenruzies waarbij geluidsoverlast de oorzaak is neemt toe en de economische recessie heeft daar een aandeel in. Dat constateert coördinator Jelle Lammers van Buurtbemiddeling Leeuwarden en Friesland. ,,Of het nu spelende kinderen zijn of de stereo-installatie, we wonen in een dichtbevolkt land. Vanwege de recessie zitten er nu helaas steeds meer mensen thuis en heb je ook meer korte lontjes.”
Zie bron: Friesch Dagblad

Buurtbemiddeling

03 oktober 2013

In Aalsmeer is buurtbemiddeling een succes.  Het gaat vooral om geluidsoverlast. Kleine irritaties kunnen makkelijk oplopen tot een groot meningsverschil. Die oplopende ruzies maken normaal contact onmogelijk. Buurtbemiddeling kan in die gevallen helpen bij het vinden van een oplossing. Het project Beterburen maakt dit mogelijk. In Aalsmeer meldden zich inmiddels tien vrijwilligers aan om de gemeente leefbaar te houden en het contact tussen buren te normaliseren.
Zie bron: Aalsmeer

Zorgen over HSL

01 oktober 2013

De gemeente Lansingerland heeft grote bezwaren tegen de alternatieve Fyra-plannen. Wethouder De Weger vreest een toename van de geluidsoverlast. Lansingerland. De NS zet op het traject tussen Amsterdam en Brussel ouder materieel in. Die treinen maken aanzienlijk meer geluid dan de Fyra-trein. De Weger is bang dat het maximaal toegestane geluidsniveau, van gemiddeld 57 dB, straks fors wordt overschreden. Dat is nu al het geval, blijkt uit metingen van TNO.
Zie bron: NOS

JSF blijft binnen geluidzone

30 september 2013

Volgens het ministerie van defensie blijft de JSF binnen de geluidszone rond het vliegveld Volkel. De gemeente is er niet gerust op.
Zie bron: BN

Succes met Actieplan Geluid

26 september 2013

Het aantal woningen, dat een zekere grenswaarde voor verkeersgeluid overschrijdt is de afgelopen jaren in de gemeente Heerlen met zo'n 9% afgenomen. Het actieplan geluid daar is onlangs geactualiseerd en wordt voortgezet. Zie: ontwerp actieplan geluid 2013
Zie bron: Heerlen

 

Venlo wil maatregelen van RWS

26 september 2013

Rijkswaterstaat moet nieuwe maatregelen nemen om overlast langs de A73 en A74 te verminderen. Dat vindt de gemeente. Bewoners geven aan dat ze steeds meer hinder ervaren, o.a. ook nadat glazen schermen kunstsof verving.
Zie bron: Omroepvenlo

Nachtelijk werk stopgezet

25 september 2013

Rijkswaterstaat werkt 's nachts niet meer aan de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht vanwege de geluidsoverlast. De werkzaamheden veroorzaken zoveel lawaai, dat omwonenden er niet van kunnen slapen.
Zie bron: NOS

Geldpilletje bij windmolens

24 september 2013

Omwonenden financieel laten meeprofiteren van een windmolen vermindert de weerstand tegen de plaatsing ervan. Friesland kent ‘dorpsmolens’: één molen per dorp. De opbrengsten komen ten goede van de gemeenschap. Het draagvlak is er naar verluidt groot. Iets anders deed de gemeente Tholen. Ze verlaagde de woz-waarde van huizen.
Zie bron: BB

Handhaving

24 september 2013

Het merendeel van de milieuklachten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan over geluidoverlast. Bij geluidklachten zijn metingen noodzakelijk. Aan deze metingen worden meteorologische eisen gesteld. Die veroorzaken dat soms lange tijd gewacht moet worden voordat metingen mogelijk zijn. Klagers worden geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.
Zie bron: Pijnacker-Nootdorp

Blaffende bedrijfshond

20 september 2013

Om een einde te kunnen maken aan de overlast die een hond in Bergeijk al jaren veroorzaakt, moet de gemeente aantonen dat het steeds dezelfde is en dat het niet om een huis- of 'hobbydier' gaat.
Zie bron: ED.nl

Tennisballen onder stoelpoten

19 september 2013

Een basisschool in Almere heeft alle stoelpoten voorzien van een tennisbal. Zo maken de kinderen nauwelijks lawaai als ze de stoel naar voren of achteren schuiven. Niet alleen de leraren zijn blij met de geluidsreductie, ook de leerlingen zijn tevreden.
Zie bron: Almere

Geluidsoverlast

19 september 2013

Een columnist in een huiskrant in Woerden ergert zich aan allerlei vervelende geluiden in zijn woonomgeving. Aan vliegtuiglawaai stoort hij zich niet. De reden daarvoor moet zijn dat in zijn woonplaats startende vliegtuigen vanaf Schiphol reeds zo hoog vliegen, waardoor de geluidsniveaus relatief laag zijn.
Zie bron: Weekkrant

 

Sekshuis

17 september 2013

In de gemeente Huizen zijn klachten over luidruchtige seksueel geladen activiteiten die zich afspelen in een jacuzzi in de achtertuin. Soms gaan diverse paren tegelijk te water. In anonieme brieven wordt tegen het sekshuis geageerd. Het huis wordt bewoond door een Roemeens stel. De vrouw zegt dat zij vrij is om te doen wat zij doet in haar tuin.
Zie bron: Gooi en Eemlander

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >