Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Nieuwe bewoners betalen niet aan scherm

04 juli 2014

 Een ambtenaar had onlangs in een rondetafelgesprek gezegd dat bewoners van nog te bouwen huizen in Posterenk in de gemeente Voorst (GLD) 6.000 euro gaan bijdragen aan het gerealiseerde geluidsscherm langs de A1. Dit blijkt onjuist. Als verantwoordelijk wethouder bood Van Muyden hiervoor ruiterlijk zijn excuses aan. Daarmee was de kous niet af. Liberaal 2000-voorman Henk Wolters zei dat zijn fractie toch vasthield aan de door haar en de CDA-fractie opgestelde motie. Daarin wordt het college opgedragen de kosten voor het geluidsscherm niet door te berekenen aan toekomstige bewoners.
Zie bron: Stentor

MER: meer lawaai vliegverkeer Eindhoven

03 juli 2014

MER-commissie constateert dat in het ontwerp-luchthavenbesluit wordt gerekend met een andere geluidmaat dan voor de burgerluchtvaart gebruikelijk is. Het gebied dat met vlieglawaai te maken krijgt verdubbelt en het aantal ernstig gehinderden neemt toe met ongeveer dertig procent. Meer onderzoek is nodig voor optimale vliegroutes.
Zie bron: BD

Scherm van kokosvezel.

03 juli 2014

Dagblad 'Spits' meldt: 'kokosmuur dempt treinherrie'. Bij schermen langs spoorwegen is het van belang dat de reflectie wordt weggenomen. Kokosvezel doet dat min of meer. Er zijn uiteraard talloze alternatieven.
Zie bron: Spits

Nijkerk wil scherm kopen

03 juli 2014

De gemeente Nijkerk wil alsnog een geluidsscherm opnemen in de aanbesteding van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Een motie van VVD-fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd met die strekking werd door de hele gemeenteraad gesteund. De gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland trekken er maximaal 2 miljoen euro voor uit.
Zie bron: DeStadNijkerk

Lage tonen verkeerslawaai onvoldoende in beeld

02 juli 2014

Lage tonen van vrachtwagens veroorzaken hinder en klachten. Daar zijn de traditionele geluidmaatregelen weinig effectief. Dat stellen deskundigen van Heijmans en M+P Raadgevend ingenieurs. Geluidhinder en de invloed van deze hinder op de gezondheid van mensen wordt bepaald door rekenregels waarbij verschillende geluidsbelastingen opgeteld worden. Het is de vraag of hiermee wel voldoende rekening wordt gehouden met de invloed van bepaalde verkeersstromen en de specifieke frequenties, die mogelijk voor de bevolking en de fauna extra hinder veroorzaken, aldus Peter van Hinthem en Stjin Verkuilen van Heijmans en Judith Doorschot van M+P
Zie bron: Verkeersnet

Gemeenten vrezen geluid Lelystad

01 juli 2014

Gemeenten die liggen onder de toekomstige aanvliegroutes van vliegveld Lelystad hebben hun zorgen geuit over de uitbreiding. De gemeente Kampen stuurde een brief aan de Tweede Kamer. Elburg en Oldebroek verwachten een aanzienlijke toename van de geluidshinder als vliegtuigen op bijna 2000 meter hoogte vliegen. In Zwolle was een bijeenkomst waar inwoners van de gemeenten op de Noordwest-Veluwe werden bijgepraat over de ontwikkelingen rond de luchthaven. In Dronten bezochten zo’n 250 mensen een informatiebijeenkomst. Leden van de actiegroep Vlieg Op Biddinghuizen kwamen met vier tractoren. Ook hadden ze spandoeken. De tegenstanders waren niet te overtuigen van het belang van de uitbreiding van het vliegveld.
Zie bron: refdag.nl en Omroepflevoland

Raad Groningen wil maatregelen verkeerslawaai

01 juli 2014

De Groningse gemeenteraad nam een motie aan voor maatregelen tegen verkeerslawaai van de A7. Voor de ringweg zuid was al 300.000 euro beschikbaar gesteld voor maatregelen die de geluidsoverlast langs de westkant van het tracé moeten tegengaan. Het stuk bij Hoogkerk valt buiten dat deel, maar de raad wil dat een deel van het geld er toch aan wordt besteed. De raad vraagt 80 km op het hele tracé.
Zie bron: rtvnoord

Kinderen mogen 1 uur spelen

01 juli 2014

Bij de speelpleinwerking in het Belgische Asse mogen nog maximaal 30 kinderen hoogstens één uur per dag op het speelplein spelen. Anders komt er een dwangsom van 1.000 euro per dag. Enkele buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast en ze hebben van het vredegerecht deels gelijk gekregen.
Zie bron: hln.be

Actie spoorweglawaai

01 juli 2014

Volgens belangenvereniging Geen Noordtak Velp (GNV), die de actie organiseerde, zijn 330 woningen bij het spoor nog steeds niet voorzien van geluidsisolatie. Ze vindt dat staatssecretaris Mansveld de bewoners aan het lijntje houdt door met de isolatie te wachten op het besluit om het aantal goederentreinen dat door Velp komt, fors te laten toenemen.
Zie bron: Omroep Gld

Oranje feest beboet

20 juni 2014

Een café in het Amsterdamse stadsdeel Zuid heeft een dwangsom van vijfduizend euro opgelegd gekregen vanwege geluidsoverlast na de voetbalwedstrijd Nederland-Spanje. Na een klacht van een buurtbewoner stelde een team van handhaving de overtreding vast.
Zie bron: Het Parool

Luide roze ruis

20 juni 2014

Zo klinkt roze ruis op straat voor een winkelpand. Passanten begrepen er niks van.
Zie bron: Telsta

Woest over hinder van sportcomplex

19 juni 2014

Omwonenden van een sportcomplex in Rosmalen klagen regelmatig over geluidsoverlast. Dieptepunt was voor hen de avond van Hemelvaartsdag, toen de club een feest gaf. "Ik denk dat ze over Pinkpop heen gaan.' "Op die ene avond zijn er zeker 33 klachten binnengekomen", zegt buurtbewoner Harrie van Alebeek.
Zie bron: bd.nl

Geluidshinder in Vlaanderen daalt

18 juni 2014

Geluids- en geurhinder daalt in Vlaanderen zegt de Vlaamse Overheid. De Vlaming is over het algemeen meer tevreden over de leefkwaliteit in zijn buurt dan ruim 12 jaar geleden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid in 2013.
Zie bron: belg.be

Is 50 minuten herrie teveel?

18 juni 2014

In een bepaald deel van Gilze (Brabant) zijn op een werkdag gemiddeld 50 minuten helikopters te horen waarbij de herrie kan oplopen tot 94 decibel. De eerste resultaten van metingen door de gemeente en de provincie bij de helikopterbasis Gilze-Rijen wijzen dat uit. Het langdurig hoorbare geluid en de hoge maximale niveaus kunnen de hinder bij de bewoners verklaren en de onderzoekers vragen zich af of de geluidsberekeningen van Defensie wel geschikt zijn voor helikopterverkeer dat vaker langer is te horen dan het opstijgen en landen van vliegtuigen. 
Zie bron: binnenlandsbestuur.nl, omroep brabant

Hoorzitting verkeerslawaai

17 juni 2014

Bewoners die bezorgd zijn over het lawaai dat een nieuw stuk van de N201 in Uithoorn kan opleveren worden uitgenodigd voor een speciale hoorzitting. "Ze hebben dat natuurlijk wel getest, maar het is afwachten hoe het in de praktijk is", aldus een verontruste buurtbewoonster.
Zie bron: RTV NH

Nieuwe aanpak nodig

15 juni 2014

Om geluidshinder succesvol te kunnen blijven bestrijden, is een nieuwe aanpak nodig. De bestaande werkwijze gaat te veel uit van kille resultaten van ondoorzichtige meet- en rekenmethoden en daardoor te vaak voorbij aan wat mensen werkelijk ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad de Stentor naar aanleiding van onder meer de recente stroom klachten over popfestivals in Zwolle en aanhoudende klachten over de kartbaan in Eefde.
Zie bron: De Stentor

Preventieve dwangsom festival

12 juni 2014

De gemeente Eersel treedt hard op tegen geluidsoverlast van het hardcore festival Dominator op het E3-strand in Eersel. Het college van B en W heeft een preventieve dwangsom opgelegd. Bij elke overschrijding van de geluidsnormen krijgt de organisatie een boete van 3500 euro.
Zie bron: Omroep Brabant

Lawaai van rijkswegen

11 juni 2014

ARCADIS onderzoekt samen met Bureau M+P in de provincies Zuid-Holland en Utrecht de geluidsbelasting rondom rijkswegen. Daar waar nodig worden mogelijke maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat de belasting op termijn binnen de wettelijke kaders valt. Deze klus valt onder het ‘Meerjarenprogramma Geluidsanering’. Met dit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat is voor ARCADIS een opdrachtwaarde gemoeid van ruim 2,2 miljoen euro.
Zie bron:  ARCADIS

Geen hanen in woonwijken

11 juni 2014

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp (ZH) is in een besluit vastgelegd om woonwijken aan te wijzen als gebieden waar geen pluimvee meer gehouden mag worden, met uitzondering van vrouwelijke kippen. Zie bron: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Neergestoken

11 juni 2014

Een bewoner (30) van het Houthavenplein in het centrum van Dordrecht is in het pinksterweekeinde neergestoken door twee buurmannen van enkele huizen verderop. Het slachtoffer had meermaals bij de verdachten geklaagd omdat zij zaterdagochtend rond half vijf ernstige geluidsoverlast veroorzaakten.
Zie bron: AD

GELUID IN HET NIEUWS

Muziek mag niet verder hoorbaar zijn dan 10 meter

Dat is de regel op de Amsterdamse grachten... Verder >

Asfalt kan stiller

Een promotieonderzoek... Verder >

Kermisfeesten gaan niet door

Rechter verbood niet de feesten maar wel de muziek... Verder >

Geluidsetiquette

Hoe hoort het eigenlijk?... Verder >

Een akoestische aanval: massahysterie?

Het Amerikaans consulaat op Cuba en in China werden geteisterd door een reeks akoestische aanvallen. Althans, dat werd gedacht... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >