Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Rechter wijst snelheidsverhoging af

17 januari 2014

Snelheidsverhoging op de A10 bij Amsterdam kan alleen als goed is onderbouwd wat de schadelijke gevolgen zijn voor de omwonenden. Dat heeft de minister onvoldoende onderzocht.
Zie bron: Nu.nl 

Alders spreekt over Schiphol

16 januari 2014

Het gebruik van de Buitenveldertbaan en de andere start- en landingsbanen op Schiphol gebeurt volgens de regels. Dat de Buitenveldertbaan in 2011 vaker werd gebruikt, lag aan het weer. Omwonenden klagen over geluidsoverlast en stellen dat het gebruik van de Buitenveldertbaan de laatste jaren is toegenomen, maar volgens de Alderstafel is dit niet juist en is het aantal vliegbewegingen juist gedaald: Van 42.000 vliegbewegingen in 2011 naar 32.000 in 2013. Ruim 10 jaar geleden waren er op deze baan zelfs nog 60- tot 80.000 landingen en starts..
Zie bron: Transportnieuws en AD

Meer goederentreinen door Brabant

15 januari 2014

De komende jaren gaan er meer goederentreinen door de Brabant, vooral 's morgens vroeg en s' avonds laat. Daardoor zal er aanzienlijk meer lawaai zijn bij omwonenden van de spoorlijn door steden als Tilburg en Eindhoven. De reden is dat de Betuweroute moet worden ontlast, omdat de aansluiting naar Duitsland gereed moet worden gemaakt.
Zie bron: Omroep Brabant

Meer lawaai Schiphol

11 januari 2014

Ondanks toezeggingen dat de geluidsoverlast rond de Buitenveldertbaan van Schiphol zou afnemen is die juist toegenomen.  Meetpunten zijn vervangen door toezeggingen. Dat werkt niet. "De kleinkinderen vinden het fantastisch - ik woon op de achtste en bovenste verdieping van een flat, dus je ziet ze schitterend bij ons overvliegen. Maar ik word er gek van."
Zie bron: Parool,  Volkskrant, zie ook GroenLinks

Monitoring van kroeggeluid

10 januari 2014

'Alkmaar' zegt voldoende te doen aan de beheersing van overlast door horecabedrijven in de binnenstad. Dat doen ze door geluid te monitoren en daar waar nodig handhavend op te treden. Aandacht voor de hinder t.g.v. basgeluid blijft nodig.
Zie bron: dichtbij

Geluidisolatie bij woningsplitsing

10 januari 2014

Om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan, gaat  'Amsterdam' beleidsregels stellen voor geluid reducerende maatregelen bij woongroepen en kamerverhuur met vijf of meer personen. In veel woningen is bij dergelijke vormen van bewoning extra geluidisolatie in vloeren en plafonds noodzakelijk. Voor woongroepen en kamerverhuur van drie of vier personen kunnen volgens het huidige Bouwbesluit nog geen aanvullende eisen voor geluid en (brand)veiligheid worden gesteld. Het College gaat dit aankaarten bij het Rijk.
Zie bron: Amsterdam.nl

Meer maatregelen A27

09 januari 2014

Er moeten extra maatregelen worden genomen tegen de geluidsoverlast die de snelweg A27 bij Utrecht zal veroorzaken, als de weg eenmaal is verbreed naar twee keer zeven rijstroken. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur moet een groot deel van de extra 15 miljoen euro die zij voor de verbrede weg heeft uitgetrokken, hieraan besteden. Dat heeft de provincie Utrecht de minister geadviseerd.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

'E-auto moet geluid maken'

09 januari 2014

De elektrische auto is te stil in de stad. Hij moet in de toekomst op lage snelheid wettelijk geluid gaan produceren om ongelukken met voetgangers en fietsers te voorkomen. Sommige autofabrikanten doen dat nu al, anderen zullen volgen. Tot een snelheid van 30 km/u wordt een geluidsignaal toegevoegd. Bij hogere snelheid is bandenlawaai de dominant.
Zie bron: Consumentenbond

'Lawaai snelwegen mag niet toenemen'

09 januari 2014

In de gemeente Lansingerland heeft de raad unaniem de motie over de A13/A16 aangenomen. Deze werd ingediend door D66. “Zoals het voorstel er nu ligt, wordt het een verslechtering van de leefomgeving. De raad moet onverkort vasthouden aan de nul variant”. Schultz wil zich enkel houden aan de wettelijke normen betreffende geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Zie bron: De Heraut Online

Exploitatie theater onmogelijk

03 januari 2014

De Bredase rechtbank heeft de huurovereenkomst tussen het Grand Theatre en exploitant Hutten Catering BV op verzoek van de laatste ontbonden. Door de slechte geluidsisolatie is het Grand Theatre volgens Bob Hutten niet fatsoenlijk te exploiteren. De gemeente verbiedt hem, na aanhoudende klachten van omwonenden, om na 22.00 uur concerten te houden.
Zie bron: BNdeStem

'Doe wat aan evenementen'

18 december 2013

Er moet serieus onderzoek komen naar geluidsoverlast die evenementen in Tilburg veroorzaken. Dat bepleit René Rövekamp in een burgerinitiatief voor de Tilburgse politiek. Zijn plan werd in een raadsvergadering weggestemd.
Zie bron: Brabants Dagblad

skaten mag

18 december 2013

De gemeente Middelharnis heeft na ampele overwegingen besloten het bezwaar van omwonenden van een plein met skatevoorziening niet te honoreren. De bewoners kunnen nu beroep aan te tekenen bij de Raad van State.
Zie bron: igo.nl

Stille zone in vliegtuig wenselijk

17 december 2013

Uit een onderzoek van online reisbureau Expedia onder Amerikaanse vliegtuigpassagiers blijkt dat 63 procent van de passagiers zich regelmatig stoort aan ouders die met luidruchtige kinderen vliegen. Als vliegtuigen een stiltezone zouden hebben, is bijna de helft van de ondervraagden – 49 procent – bereid meer te betalen om daar te kunnen zitten. Bijna driekwart ergert zich ook aan het geluid van volwassen passagiers. Daarmee komt veel gepraat op de vijfde plaats van meest irritante gedragingen.
Zie bron: Z24.nl

'Geen uitbreiding R'dam Airport'

16 december 2013

GroenLinks wil dat de gemeente Rotterdam een stokje steekt voor de uitbreiding van Rotterdam Airport. Het vliegveld wil twaalf extra bestemmingen, maar het aantal klachten over geluidsoverlast is dit jaar al toegenomen van 3400 naar ruim 5100.
Zie bron: GroenLinks

Bar dicht

16 december 2013

Een bar met techno muziek in Amsterdam gaat noodgedwongen dicht. Men ziet geen mogelijkheden meer iets te doen aan de geluidsoverlast waar de buurt over klaagde. De gemeente dwong de club het geluid zachter te zetten.  'Daardoor raakten wij de basgolven kwijt, en dat is het belangrijkste van techno', zegt één van de eigenaren. 'Wij willen ons publiek de beste beleving bieden. Als dat niet kan, kun je beter stoppen dan langzaam doodbloeden.'
Zie bron: Parool

Schultz wil hard rijden

11 december 2013

Minister Schultz gaat in beroep tegen een recente uitspraak van de rechtbank tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A13 bij Overschie. De rechtbank bepaalde drie weken geleden dat Schultz zich te weinig had aangetrokken van de belangen van omwonenden, waar het gaat om geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Zie bron: rtvrijnmond

HSL, Mansveld, dak

10 december 2013

De HSL die in de gemeente Lansingerland in de verdiepte spoorbak ligt krijgt raildempers en geluidsabsorberende platen. In de tweede fase worden minigeluidschermen tussen de sporen geplaatst. Mansveld bracht een bezoek aan Lansingerland. De bewoners willen een dak op de bak en boden eenvoorstel daartoe aan. Uit onderzoek blijkt overigens dat nu binnen de wettelijke normen wordt geopereerd.
Zie bron: refdag en heraut

'Schermen geen oplossing'

09 december 2013

Bewoners aan de Spoorlaan Noord in Rijen(Brabant)  geloven niet in een 3,5 meter hoog geluidsscherm aan het spoor. Een scherm lost het piekgeluid van oude goederenloc's uit Polen niet op.
Zie bron: Brabants Dagblad

Elektrische bezorging

09 december 2013

Levensmiddelengroothandel De Kweker neemt deze week twee nieuwe hybride bezorgvoertuigen in gebruik. Hiermee breidt De Kweker haar succesvolle Elektro service uit. Sinds 2008 kunnen klanten met deze service hun producten laten bezorgen via elektrisch vervoer.
Zie bron: AGF

Help horeca met isoleren

09 december 2013

De gemeente Rotterdam gaat op zoek naar een oplossing voor horecaondernemers om hun zaken van goede geluidsisolatie te voorzien.
Zie bron: dichtbij

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >