Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Brusselse regering mag geen geluidsboetes opleggen

14 juli 2017

De Brusselse regering bleef geluidsboetes uitschrijven voor luchtvaartmaatschappijen, ook al mocht ze dat wettelijk niet meer doen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Brussel houdt zich niet aan de afspraken." Brussel wilde vanaf begin dit jaar een nultolerantie invoeren voor vliegtuigen die de geluidsnormen overschrijden, waarop de Vlaamse regering twee belangenconflicten inriep. Daarmee wordt die beslissing automatisch opgeschort. Maar volgens Weyts heeft Brussel sinds het aflopen van het eerste belangenconflict toch opnieuw boetes uitgeschreven voor luchtvaartmaatschappijen.
Zie bron: de redactie

Protest uitbreiding vliegveld Lelystad

12 juli 2017

"Je gaat hier vrachtwagengeluiden horen alsof je aan de snelweg woont, op 50 á 60 meter afstand." Dat zegt Leon Adegeest van actiecomité Hoog Overijssel over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor de Zwolse wijk Stadshagen. En die mededeling van het lid van het actiecomité sloeg in als een bom bij de aanwezigen op een informatie-avond over Lelystad Airport in de nieuwbouwwijk. Volgens Adegeest is in het onderzoek naar toekomstige geluidoverlast een fout gemaakt en is Zwolle niet meegenomen in het rapport. Het actiecomité liet weten een rechtszaak tegen het ministerie in voorbereiding te hebben. Daarvoor worden nu fondsen geworven. Het comité verwacht zo'n 100.000 euro nodig te hebben.
Zie bron: RTVoost

Veel doden door lawaai, klopt dat wel?

12 juli 2017

De ernst van geluidshinder wordt te veel genegeerd, schreef Rogier Ormeling onlangs in deze krant. Mensen die gestrest raken van geluidsoverlast, lopen namelijk meer risico op hart- en vaatziekten. Liefst zevenhonderd Nederlanders sterven zo indirect aan de gevolgen daarvan, 'dus meer dan in het verkeer', aldus Ormeling. Ontregelend lawaai is natuurlijk een belangrijke volksgezondheidskwestie, maar is het dodelijker dan het verkeer? Klopt het? We hebben het zelf berekend, uit een stuk of zes Europese onderzoeken Wanneer we om meer informatie vragen, verwijst Ormeling naar een stuk in de Telegraaf uit 2011. Daar zijn ze inderdaad, de zevenhonderd sterfgevallen. Het cijfer blijkt destijds te zijn berekend door de Kennisgroep Geluidsisolatie. Die bron blijkt niet zo betrouwbaar.
Zie bron: De Volkskrant

Vaticaanse orgie

12 juli 2017

Onlangs is de Italiaanse politie binnen gestormd bij een oud gebouw van de roomse rakkers in Rome. Omwonenden klaagden over geluidsoverlast. Het gebouw is van de secretaris van kardinaal/aartsbisschop Francesco Coccopalmerio, geboren op 6 maart 1938 in San Giuliano Milanese. Francesco is de president van de Pauselijke Raad voor de Wetteksten en Geloofsleer, waar o.a. het seksueel misbruik door geestelijken wordt onderzocht. Francesco heeft zijn secretaris voorgedragen om bisschop te worden, maar dat gaat inmiddels niet meer door, gezien de homoseksuele orgie, waar de secretaris aan mee heeft gedaan.
Zie bron: Nederlands.nl

Stadswachten in studentensteden

12 juli 2017

Eisen voor verhuren van kamers aan studenten worden strenger. Feestjes op doordeweekse dagen tot diep in de nacht, een peloton aan fietsen op de stoep of de permanente aanblik van stapels bierkratten. Studentensteden Enschede, Leiden en Nijmegen presenteerden plannen om dit soort overlast van kamerwoningen te beperken.
Zie bron: De Volkskrant

Plasterk kapittelt gemeente om kinderdagverblijf

12 juli 2017

Demissionair minister Ronald Plasterk wil dat de gemeente Hengelo snel een oplossing vindt voor de Beernink-zaak. Plasterk klom in de pen nadat een aantal Tweede Kamerleden hem dat hadden gevraagd. De Beernink-zaak is een geschil tussen de familie Beernink, kinderdagcentrum De Toermalijn en de gemeente Hengelo. De familie zegt al jaren geluidsoverlast te hebben van het dagcentrum voor gehandicapten van Aveleijn. De speelplaats ligt op vijf meter van de gevel van het huis van de familie.
Zie bron: rtvoost
B
urgemeester Hengelo legt brief naast zich neer, zie bron: Volkskrant

Vechten tegen windmolens

07 juli 2017

De gemeenteraad van Utrecht buigt zich over een voorstel om een windmolenpark aan te leggen in polder Rijnenburg.  B&W wil het gebied tussen de A2 en A12 gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Behalve zonnepanelen moeten er windturbines komen van 200 meter hoog. Inwoners van De Meern, Veldhuizen en de Nieuwegeinse wijken Batau en Galecop vrezen geluidsoverlast. Ook zijn ze bang dat hun huizen letterlijk in de schaduw zullen worden gezet door de windmolens. Een petitie tegen de bouw is door negenhonderd mensen ondertekend. Het plan voor het windmolenpark komt van bewoners van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein, die zich verenigd hebben in de organisatie Rijne Energie. Zij vinden het belangrijk dat Utrecht zijn verantwoordelijkheid neemt bij de overgang naar schonere vormen van energie.
zie bron: RTVUtrecht

Wordt de muziekcultuur de nek omgedraaid?

07 juli 2017

Keer op keer worden kunst, cultuur en horeca de nek omgedraaid onder druk van de klagende minderheid. Woorden als 'basdreunen', 'boemboem-automobilisten' en 'deejays' getuigen van een flagrante minachting voor nieuwe cultuur. In onze democratie wordt de voor reflectie noodzakelijke uiting van kunst stelselmatig doodgeklaagd. Daar heerst steeds vaker de dictatuur van de binnenstadbewoner op leeftijd, de geestdodende kunstkritiek. Het wegdrukken van cultuur die door een minderheid niet als cultuur wordt gezien en het voortdurend beteugelen van de publieke sfeer zijn immers totalitaire kenmerken.
Zie bron: de volkskrant

Stilte

07 juli 2017

Stilte is een schaars goed geworden, voor mensen en voor dieren. En wie weet, misschien wordt er in de nabije toekomst tijdens de kabinetsformatie bij het onderwerp milieu niet alleen onderhandeld over het klimaat en de vergroening, maar ook over het recht op stilte. Ook voor het bestuur van grote steden zijn lawaai en geluidsoverlast een toenemend punt van zorg. Voorbij zijn de tijden dat een stad trots was op het label 'the city that never sleeps'. In Amsterdam, bijvoorbeeld, is men van plan festivals naar de stadsrand te verplaatsen om de geluidsoverlast in de binnenstad te beperken en wie wil varen op de Amsterdamse grachten moet weten dat versterkte muziek op een open boot verboden is.
Zie bron: Volkskrant

Moet een carillon s'nachts uit?

07 juli 2017

Elk kwartier speelt het carillon van de Domtoren in Utrecht een muziekje, ook 's nachts. Sommige omwonenden hebben daar erg veel last van. Gevalletje 'moet je maar niet in de binnenstad gaan wonen' of is het onacceptabel?
Zie bron: RTV Utrecht

Speciale woningen voor 'lastige' bewoners

07 juli 2017

in Rotterdam zijn eenvoudige eenpersoonswoningen in gebruik genomen voor mensen die in de reguliere wijken gezorgd hebben voor zeer zware overlast. Het gaat bewoners, die zich zodanig gedragen, dat ze omwonenden in hun eigen woning ernstige en langdurige overlast bezorgen. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling. De bewoners worden voor de keuze gezet om òf uit hun huis gezet te worden, òf om in één van deze units te gaan wonen.
Zie bron: overschiesekrant,nl

Geluidsbeleving van patiënten in ziekenhuis.

07 juli 2017

Hester Thoen won de DGMR Bink Software Publieksprijs voor de presentatie van haar afstudeerscriptie over de geluidsbeleving van patiënten op de verpleegafdeling van ziekenhuizen. Thoen kreeg 44 van de 100 stemmen en mag een jaar lang onbeperkt gebruikmaken van de BINK Software voor bouwfysische analyses en bouwbesluitberekeningen. De prijs ter waarde van € 5.000 werd uitgereikt tijdens de NVBV Kennisdag Bouwfysica op 14 juni jongstleden. Onder leiding van juryvoorzitter Kees van der Linden werden uit tien publicaties de artikelen van Hester Thoen, Franziska Roberz en Reinier Scholten geselecteerd. De DGMR BINK Publieksprijs was dit jaar nieuw, waarmee DGMR BINK jong talent ondersteunt in hun ontwikkeling en de eerste fase van hun carrière.
Zie bron: duurzaamgebouwd.nl

Lawaaisporten op landbouwterrein

27 juni 2017

De buurman van het Sportlandgoed is klaar met de door hem ervaren overlast. De Raad van State maakte bekend dat er een wal van drie meter hoog rondom het gebied moet vanwege geluidsoverlast, tot tevredenheid van de buurman. Zijn buur komt in januari '71 in Zwartemeer (Gemeente Emmen) wonen, aan de rand van het agrarische gebied wat nu bekend staat als het Sportlandgoed. Wat volgt zijn jaren van rechtszaken, woorden over en weer en flink gesteggel. Onenigheid over mogelijke activiteiten op het terrein zonder vergunningen, geluidsoverlast en afspraken die wel of niet worden nagekomen. Volgens hem is het sportlandgoed al lang niet meer dat wat het oorspronkelijk zou worden.
Zie bron: rtvdrenthe

Op zoek naar oplossingen A28 bij Harderwijk.

27 juni 2017

Nu Rijkswaterstaat afhaakt gaat B&W van Harderwijk met buurtbewoners verder om te kijken naar de aanpak van geluidsoverlast langs de snelweg A28. Dat is de conclusie naar aanleiding van de zogenaamde Tussenbalans Geluidsoverlast. Zowel Rijkswaterstaat als de provincie Gelderland willen niet meewerken aan de gewenste oplossing van de geluidsoverlast. In de themabegroting van de gemeente is voorlopig €2.000.000 vrijgemaakt voor het realiseren van geluidwerende maatregelen langs de A28.  De lawaai van de A28 in Harderwijk voldoet volgens RWS aan de GPP. “Wij hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk onze uiterste best gedaan om partijen in beweging te krijgen en om mee te werken aan een oplossing. Helaas heeft dit nog niet geleid tot de gewenste medewerking van Rijkswaterstaat en provincie aan een oplossing”, aldus een teleurgestelde wethouder Pieter Teeninga.
Zie bron: rtvnunspeet

Vliegtuiglawaai zorgt voor massage

17 juni 2017

Bezoekers van het Amsterdamse Bos kunnen zich laten masseren door laag overvliegende vliegtuigen. De installatie The Sky-Earth Observatory, van de Amerikaanse kunstenaar Mark Bain, zet het vliegtuiglawaai om in trillingen. Wie op het kunstplatteau gaat zitten en liggen ervaart zo een therapeutische massage wanneer een vliegtuig overkomt.
Zie bron: hetparool.nl

Hanen verboden

15 juni 2017

Na klachten over nachtelijke geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door een haan, heeft de gemeente Leiden besloten om op het gebied tussen de Haven, de Oude Herengracht, de Hulpwerfbrug, Blekerskade en de Zijlplaats aan te wijzen als gebied waar het verboden is om hanen te hebben. Aanleiding voor het verbod is een veelvuldig kraaiende haan die wordt gehouden in de Ververstraat.
Zie bron: nu.nl

Gemeentegeld voor isolatie geluid horeca

09 juni 2017

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente een Fonds Geluidsnormen opricht om bij horecazaken of nabijgelegen woningen isolatie tegen geluidsoverlast te kunnen aanleggen.
Zie bron: fmdenhaag

Stiltegebieden niet stil genoeg

07 juni 2017

Van de 39 stiltegebieden in Noord-Holland voldoen er volgens de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMF) meer dan de helft (24) niet aan de richtwaarde van maximaal 40 decibel aan geluidsbelasting. Handhaving van de ruim 72.000 hectare aan stiltegebied blijkt lastig met de 0,1 fte die er binnen de provincie voor is vrijgemaakt. Daardoor wordt het noodzakelijk de regelgeving nog eens tegen het licht te houden.Belangrijkste aanbeveling van de NMF is om de stiltegebieden op te delen in drie categorieën: topgebieden (‘heerlijk stil’), oasegebieden (‘relatief stil’) en gebieden om te heroverwegen. Elke categorie heeft volgens de NMF een eigen aanpak nodig. De vijftien topgebieden verdienen bredere bekendheid en strengere handhaving. In de 21 ‘oase’s’ moet voortaan onderscheid worden gemaakt tussen een stille kern en een omliggende bufferzone met een losser handhavingsregime. Bij de drie resterende stiltegebieden dient te worden onderzocht of het wel wenselijk is ze te handhaven. De Natuur- en Milieufederatie beveelt de provincie aan de handhavingscapaciteit in de vijftien topgebieden uit te breiden. Uiteindelijk moet het stiltegebiedenbeleid een plaats krijgen in de Omgevingsvisie die aan de voor 2019 geplande Omgevingswet voorafgaat.
Zie bron: Binnenlandsbestuur

schadevergoeding voor lawaai vliegveld

07 juni 2017

Het hof van beroep van Brussel geeft honderden omwonenden van de luchthaven van Luik-Bierset gelijk in hun klachten over geluidsoverlast. Het Waals gewest, Liège Airport en TNT moeten miljoenen euro's schadevergoeding uitbetalen. Meer dan 500 gezinnen klaagden over geluidsoverlast, in het bijzonder over nachtvluchten van de cargomaatschappijen TNT Express en CAL Cargo Airline. Volgens het hof van beroep in Brussel had het Waals gewest een milieu-effectenrapport moeten laten uitvoeren. Het arrest spreekt ook van een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Waals gewest en de luchthaven moeten voorlopige schadevergoedingen van 1 tot 45.000 euro betalen aan de omwonenden. TNT moet 1.770,72 tot 10.625 euro betalen.
Bron: Het Laatste Nieuws

Veren moeten geluid windmolens iets verminderen

18 mei 2017

Bewoners in Houten strijden voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van 3 windmolens. Eneco heeft daar iets op gevonden: veren op de randen van de wieken.Drie decibel is de winst. Niet veel in de beleving: maar alle beetjes helpen.
Zie bron: rtvutrecht

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >