Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Zonnepanelen op geluidsschermen

08 mei 2014

Rijkswaterstaat wil energie opwekken via innovatieve geluidsschermen met geïntegreerde zonnepanelen langs de snelweg. De Europese Commissie heeft een subsidie van ongeveer 1,3 miljoen euro toegekend voor de ontwikkeling van de zogeheten Solar Highways.
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Compensatiebos Awacs boskap

07 mei 2014

Acht jaar na de kap van het “Awacs-bos” bij Schinveld in de gemeente Onderbanken is het compensatiebos een feit. Het compensatiebos wordt in het najaar geplant. Maar niet op de pas aangeschafte locatie. ‘Het is complexe materie, zegt Inger Orbons van de DLG Limburg. ‘En een al lang lopend dossier. We zijn wel blij met het resultaat. Het is mooi dat het proces bijna ten einde is. Al eind jaren tachtig kreeg de gemeente Onderbanken de toezegging dat het drie hectare compensatiebos zou krijgen als tegemoetkoming van het vliegtuiglawaai van de Awacs-toestellen van de nabijgelegen NAVO-basis Geilenkirchen.
Zie bron: BB

Proef aso-gezin mislukt

07 mei 2014

Een proef met het Amsterdamse Roma-gezin dat wegens extreme overlast moest verhuizen naar twee containers op een braakliggend terrein, lijkt compleet mislukt. De familie Dimitrov werd vorig jaar uit haar appartement in Amsterdam-Noord gezet wegens jarenlange geluidsoverlast, vernielingen en intimidaties van omwonenden en professionals. Ze kregen een laatste kans om ‘normaal woongedrag’ aan te leren op een afgelegen plek bij de ringweg A10.
Zie bron: De Telegraaf

Bezwaar horeca tegen evenementenbeleid

07 mei 2014

Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Aalten heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad en het College van B en W. Dit betreft een zienswijze over de ‘Geluidsverordening evenementen en horeca 2014’. In de brief staat onder meer: “De Aaltense horecabedrijven zorgen voor aantrekkelijkheid en levendigheid van de gemeente. Muziek is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de horecabranche. Evenementen en partijen gaan veelal gepaard met live-muziek, tot genoegen van onze gasten. (...) Wij realiseren ons dat (live)muziek overlast kan veroorzaken................ In 2013 is de horeca reeds geconfronteerd met een aantal beperkingen met betrekking tot geluid. In de verordening die nu voorligt worden de regels wederom aangescherpt. Het vervroegen van de eindtijd van incidentele feesten en het verlagen van het geluidsniveau op collectieve feestdagen, beperkt ondernemers in grote mate in hun bedrijfsvoering. 
Zie bron:  De weekkrant

Overkapping ring Antwerpen

07 mei 2014

Een groep gerenommeerde artsen zegt dat een volledige overkapping van de Antwerpse ring van "levensbelang" is. De verkeersader nog langer "open" laten liggen, kost letterlijk mensenlevens, zo waarschuwen de dokters in een open brief, waarin ze alle gezondheidsrisico's benoemen voor wie in de buurt van de Antwerpse ring woont. Haalbaarheidsstudie ligt in het verschiet.
Zie bron:  HLN.be en Gazet van Antwerpen

 

Overkapping snelweg Hamburg

07 mei 2014

Hamburg gaat een deel van de drukke A7 overkappen. Een dure investering, maar een goed wapen tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Zie bron: eoswetenschap

Dwangsom Cafe

01 mei 2014

Tijdens een feest in de Oostelbeerse zaal 't Dorpsplein zijn afspraken over sluitingstijd en decibellen geschonden. Als café-zaal 't Dorpsplein in Oostelbeers de komende tijd nog één keer de geluidslimiet overschrijdt, riskeert het bedrijf een dwangsom van 5000 euro. De last onder dwangsom is door de gemeente Oirschot opgelegd voor elke nieuwe overtreding, met een maximum van 50.000 euro.
Zie bron: ED

Bedrijven: beter contact buren

29 april 2014

Het Brabantse bedrijfsleven wil graag met omwonenden in contact treden over milieuaspecten, zoals geur- en geluidsoverlast. Dat stelt de provincie na een onderzoek onder 23 bedrijven en ruim 2000 buurtbewoners. Bijna alle bedrijven zijn benieuwd hoe hun omwonenden over hen denken.
Zie bron: BD

Aanpak overlast horeca

29 april 2014

De cafés in de Bossche Korte Putstraat gaan deelnemen aan een speciaal gemeentelijk project om geluidsoverlast aan te pakken. Een aantal buurtbewoners klaagt al geruime tijd over herrie in de buurt. Zo wordt er o.a. gedacht aan handhaving door  monitoring op afstand.
Zie bron: BD

Wakker door ganzenjacht

29 april 2014

De zeer frequente ganzenjacht op vrijdag- en zaterdagochtend bij de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem begint vlak na zonsopkomst. De nachtrust van bewoners uit de aangrenzende wijk wordt daardoor ruw verstoord.De eerste huizen van de Laar Oost staan slechts 25 meter verwijderd van het recreatiegebied Rijkerswoerdse Plassen tussen Arnhem en Elst. Maar ook de mensen die verder van de plassen wonen hebben veel last van de jacht. Na een drukke werkweek schrikken zij in het weekend tussen 5 en 6 uur ’s morgens wakker van het geknal dat enkele uren duurt. Kleine kinderen en huisdieren raken erdoor van streek. Mensen met onregelmatige diensten klagen over slaaptekort. Zie bron: Arnhemse Koerier

Luidruchtige motorvoertuigen beboet

28 april 2014

Bromfietsen en auto’s werden in de omgeving van Leeuwarden van de weg gehaald en overgebracht naar het politiebureau voor onder andere een geluidmeting. De hoogste geluidsafwijking betrof 20 dB(A).
Zie bron: Halloleeuwarden

Motorrijders op Lekdijk

27 april 2014

De gemeente Lopik is al enkele jaren bezig het probleem met motorrijders op de Lekdijk aan te pakken. Tijdens een bewonersavond zijn omwonenden, motorverenigingen, politie, burgemeester en wethouder met elkaar in gesprek gegaan en als gevolg daarvan is een werkgroep opgestart, waarin gemeente en bewoners op zoek gaan naar een haalbare oplossingen.
Zie bron: Moto73

JSF geluidstest Volkel

24 april 2014

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie is bereid een testtoestel van de nieuwe Joint Strike Fighter (JSF) naar Volkel te sturen om duidelijkheid te scheppen over de hoeveelheid geluid dat het toestel produceert.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Gewond door harde muziek

17 april 2014

Enkele bezoekers van de uitverkochte show van UB40 in Cambridge zijn maandagavond gewond geraakt door extreme geluidsoverlast. Tegenover een Britse krant vertelt een bezoeker dat ze samen met dertig andere fans de zaal moest verlaten vanwege het extreem harde geluid.
Zie bron: de Telegraaf

Subsidie isolatie studentenkamers

14 april 2014

Eigenaren van kamerverhuurpanden in de stad Groningen kunnen subsidie van de gemeente krijgen voor het verbeteren van de geluidsisolatie.  Men kan kiezen voor een standaardpakket aan maatregelen of een alternatief pakket dat leidt tot dezelfde reductie van geluid. In totaal is € 190.000 beschikbaar. 
Zie bron: Gemeente Groningen

Meer hinder van verkeer dan verwacht

14 april 2014

Uit een experimenteel TNO-onderzoek in Vught is gebleken dat de werkelijke geluidshinder in de zogenaamde ‘oksel’, de driehoek tussen de N65 en beide spoorlijnen Den Bosch-Eindhoven en Den Bosch-Tilburg, drie tot vier keer erger is dan aanvankelijk gedacht.
Zie bron: Brabants Dagblad

Windmolens: wel klachten, geen overschrijding.

14 april 2014

In het Rijnmondgebied wordt geklaagd over het geluid van windmolens. De Milieudienst Rijnmond DCMR kreeg klachten. Volgens de milieudienst was er moeilijk onderscheid te maken tussen het omgevingsgeluid en het geluid van de windmolens.
Zie bron: RTV Rijnmond

Katten wegpiepen mag

10 april 2014

Minister Mansveld ziet geen gevaar in het gebruik van de kattenverjager door hoge pieptonen. Bij een juist gebruik vormen ze geen gevaar voor de gezondheid.
Zie bron: Ref. dagblad

Voetbalkooi

10 april 2014

In de gemeente Duiven gaat men onderzoeken hoeveel lawaai een voetbalkooi in een woonwijk aldaar veroorzaakt. Dat was het advies van de bezwarencommissie naar aanleiding van een handhavingsverzoek van omwonenden.
Bron: De Gelderlander

WOZ waarde omlaag bij lawaai

08 april 2014

Geluidsoverlast is een waardedrukkende factor voor de WOZ. Gemeenten willen daar niet aan: bij het vaststellen van de WOZ-waarde houden ze geen rekening met geluidsoverlast omdat het een subjectieve factor is. De waarderingsgrondslag van de WOZ is strikt objectief, en daar past een persoonlijke, individuele beleving van geluid niet bij. De belastingrechter beoordeelt dat genuanceerder: geluidsoverlast die de gangbare normen voor geluidsgrenzen te boven gaat, kan niet meer als subjectief worden beschouwd. En dan moet de WOZ-waarde omlaag, zo blijkt uit enkele recente uitspraken.
Zie bron: fiscalio

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >