Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geruisloze bezorging van maaltijden

10 september 2014

In de regio’s Enschede, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam is de geluidsoverlast van wegverkeer de laatste maanden enigszins afgenomen. Daar doen namelijk zo’n zestig restaurants mee aan een proef met de elektrisch aangedreven en geruisloos rijdende Renault Twizy Cargo.
Bron: nu.nl

Sleuven langs wegen

08 september 2014

De provincie Overijssel laat langs de provinciale weg N732 Enschede-Losser proeven uitvoeren om het verkeersgeluid langs provinciale wegen terug te dringen. Het gaat om het aanbrengen van betonnen sleuven naast het wegdek en bovenop lage geluidsschermen.
Bron: verkeersnet

Voor luidsprekers Moskee is geen vergunning nodig.

08 september 2014

Omwonenden van een Turkse moskee in Den Haag hebben zich tot de PVV gewend omdat zij geen gehoor kregen voor hun klachten over geluidsoverlast. Sinds juni vorig jaar zijn er speakers geplaatst, waaruit gebedsoproepen schallen. PVV-er DE Winter heeft gebeld met de afdeling woonoverlast van de gemeente en kreeg te horen dat er voor speakers geen vergunning nodig was omdat op dat punt de APV was gewijzigd.
Zie bron: omroepwest

Tandarts

05 september 2014

De buren van een Dordtse tandarts de hele dag boren en slijpen. Ze zijn het zat, willen verhuizen, maar volgens de makelaar is het huis onverkoopbaar zolang de buurman zijn woonhuis als tandartspraktijk gebruikt.
Zie bron: AD

Decibelterreur

05 september 2014

Zijn alle klagers over geluidsoverlast van festivals ouwe zeurpieten, of hebben de geluidscontroleurs geen idee wat ze achter de gevels ervaren, vraagt Peter Welp zich af in het Parool.
Zie bron: Het Parool

 

Meerdaags muziekfestival

02 september 2014

Een vijfdaagse dance-feest in het buitengebied van Leeuwarden leverde 150 klachten. Veel klachten ook uit dorpen in de (verre) omgeving. Toch concludeerde de gemeente dat de geluidsnorm de toegestane geluidssterkte van 75 dB(A) niet had overschreden.
Zie bron: dehuisaanhuis Zie ook: Frieschdagblad

Haan weg

01 september 2014

Buren klaagden over een haan van een school. De schoolleiding besloot de haan weg te doen. Jammer voor de kinderen.
Zie bron: Telstar

BOA's controleren horeca

22 augustus 2014

De Omgevingsdienst West-Holland zet buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in voor de controle van geluidsnormen bij horecabedrijven in de regio. Ze zullen in eerste instantie worden ingezet voor een aantal pilots, waarvan de naleving van de geluidsnormen door horecabedrijven de eerste is.
Zie bron:  Alphens.nl

Grondribbels verstrooien geluid vliegtuigen

21 augustus 2014

Rond de polderbaan zijn grondribbels aangebracht die het geluid van startende vliegtuigen verstrooien, zodat het geluid woningen minder goed bereikt.
Zie filmpje
 

Slim bouwen beperkt lawaai van vliegtuigen

19 augustus 2014

Met slimme bouwmaatregelen, zoals het plaatsen van geluidwerende vegetatie, afwijkende stratenpatronen, bouwobstakels en façades is een hoop te winnen als het gaat om het terugdringen van de hinder van lawaai van boven, zo toont masterstudent Martijn Lugten aan in zijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft. Rondom Schiphol zijn ruimtelijke geluidbeperkende maatregelen bijvoorbeeld nog maar zeer matig doorgevoerd.
Zie bron: Groene Ruimte

Klokgelui tegen vlieglawaai

19 augustus 2014

De basiliek van Grimbergen in Vlaanderen heeft voor enkele minuten de klokken geluid. Het ging om een protest van het gemeentebestuur tegen de dreigende nieuwe concentratie van vluchten van vliegveld Saventem boven de Noordrand.
Zie bron: de Standaard  zie ook

Noot: Anders dan bij Schiphol spreidt men daar het lawaai van vliegtuigen over gebieden.

Kinderdagverblijf

05 augustus 2014

Een echtpaar uit Voorschoten raakt langzaam maar zeker overspannen door de gillende kinderen van een nabijgelegen dagopvang. De vrouw des huizes zegt zelfs te kampen met gezondheidsproblemen door de aanhoudende geluidsoverlast rond haar woning.
Zie bron: de Telegraaf  zie ook: kinderopvangtotaal

Subsidie isolatie lawaai van windmolens

05 augustus 2014

Huishoudens die geluidsoverlast ondervinden van windmolens, kunnen subsidie krijgen om hun huis daartegen te isoleren. Dit maakte staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend.
Zie bron: Ver. Eigen Huis

Nijkerk eist geluidsscherm

05 augustus 2014

Nijkerk wil alsnog een geluidsscherm van 2.200 meter lengte zien opgenomen in het programma van eisen voor reconstructie van knooppunt Hoevelaken.
Zie bron: Stentor

Straatmuzikant

04 augustus 2014

Winkeliers en omwonenden van de Ostendestraat in Goes worden gallisch van de straatmuzikant die zich al jarenlang elke dinsdag en zaterdag met zijn accordeon op het hoekje met de Sint Adriaanstraat posteert. Naar aanleiding van een petitie buigt Goes zich opnieuw over deze kwestie straatmuzikant  De ondertekenaars van de petitie vinden dat de straatmuzikant geluidsoverlast veroorzaakt. De APV biedt geen mogelijkheden verbalend op te treden.
Zie bron:  PZC

Windmolenlawaaisubsidie

11 juli 2014

Secretaris Mansveld maakt een subsidieregeling bekend voor huiseigenaren waarbij de woning vlakbij windmolens staat. De subsidie is bedoeld om de woning tegen het geluid te isoleren.
Zie bron: wonen.blog

Tentfeesten in Staphorst

11 juli 2014

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst is teleurgesteld dat B en W de geluidsnormen voor tentfeesten op de avonden van de drie Staphorstdagen niet naar beneden, maar juist naar boven heeft bijgesteld. 
Zie bron: De Stentor

Protest tegen spoorbrug (video)

08 juli 2014

Rijkswaterstaat wil een nieuwe spoorbrug aanleggen bij Muiderberg. Dit tot grote woede van de bewoners van buurtschap Hakkelaarsbrug. De spoorbrug komt precies bij hen in de achtertuin te staan.
Zie bron: hartvannederland.nl

Video telt bij RvS

07 juli 2014

De bewoner naast een cafe vroeg de gemeente handhavend op te treden tegen de overlast. Ondanks de door hem gemaakte video-beelden waarmee de overlast in beeld werd gebracht weigerde de gemeente op te treden. Daarop de stapte de buurman naar de Raad van State. Deze sommeerde de gemeente de videobeelden in de besluitvorming mee te nemen.
Zie bron: wijnoordholland

Nieuwe bewoners betalen niet aan scherm

04 juli 2014

 Een ambtenaar had onlangs in een rondetafelgesprek gezegd dat bewoners van nog te bouwen huizen in Posterenk in de gemeente Voorst (GLD) 6.000 euro gaan bijdragen aan het gerealiseerde geluidsscherm langs de A1. Dit blijkt onjuist. Als verantwoordelijk wethouder bood Van Muyden hiervoor ruiterlijk zijn excuses aan. Daarmee was de kous niet af. Liberaal 2000-voorman Henk Wolters zei dat zijn fractie toch vasthield aan de door haar en de CDA-fractie opgestelde motie. Daarin wordt het college opgedragen de kosten voor het geluidsscherm niet door te berekenen aan toekomstige bewoners.
Zie bron: Stentor

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >