Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Bewoners vliegveld Eindhoven naar RvS

02 maart 2015

Omwonenden van de Eindhovense luchthaven hebben ook veel hinder afkomstig van 'grondgebonden geluidsbronnen' op het vliegveld. Vooral het proefdraaien door militaire toestellen vormt een bron van overlast én ergernis. Daarom stappen ze naar de Raad van State.
Zie bron: ED

Quadmap Stille gebieden

02 maart 2015

De Rotterdamse Wethouder Pex Langenberg van Haven, Duurzaamheid en Mobiliteit opende op 19 februari het QUADMAP congres over het beschermen van stille gebieden zoals parken. Rotterdam ontwikkelde samen met Bilbao, Florence, enkele adviesbureaus en Milieubureau Rijnmond DCMR hiertoe een methode. De methode wordt gepresenteerd. Verstillen en vergroenen gaan hand in hand.
Zie bron: Quadmap

Stilte in de VS

02 maart 2015

De National Park Service in de USA heeft gegevens verzameld over het omgevingsgeluid aldaar. Onderzoekers voerden metingen tijdens meer dan 1,5 miljoen uur uit op 546 verschillende sites. Daarmee maakten ze een geluidskaart, dat het gemiddelde geluidsniveau in de VS toont op een gewone zomerdag. Hoe verder in westelijke richting, hoe rustiger het leven. Tot je bij de Californische kust aankomt.
Zie bron: discovermagazine

Spoortunnel Delft een uitkomst

25 februari 2015

Het spoorviaduct in Delft is vervangen door een tunnel. Toen het viaduct in 1965 verrees protesteerde niemand. In loop der jaren nam de hinder toe. Woningen werden geïsoleerd. Gedacht werd aan een geluidsscherm. Omdat het viaduct veel geluid afstraalt en omdat het visueel een onding is, kwam het er gelukkig niet. Nu is er een tunnel. Dat lost veel problemen op.
Zie bron: AD

Na renovatie meer vliegtuiglawaai

25 februari 2015

Huurders in Halfweg krijgen (warmte)isolatie. Doel was ook de geluidisolatie te verbeteren, omdat de woningen onder een aanvliegroute van Schiphol liggen. Bewoners betogen dat de hinder door vliegtuigen is toegenomen.
Zie bron: VARA

Hinder door trillingen van goederentreinen.

25 februari 2015

Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen.
Zie bron: RIVM

Geen hoog scherm spoor

16 februari 2015

De helft van de bewoners in Rijen langs het spoor wil geen hoge geluidschermen. Ze stappen naar de Tweede Kamer omdat ze vinden dat hun bezwaren niet worden gehoord. Ze worden vierenhalve meter namelijk hoog. Rijen is onderdeel van een proefproject van spoorbeheerder ProRail voor geluidswerende maatregelen. Er liggen al raildempers. Er komen nieuwe spoorstaven en als laatste project komen er geluidschermen. En juist die schermen zorgen voor onrust.
Zie bron: omroep brabant

Geluid Saventem online

12 februari 2015

Op de website van Brussels Airport Traffic Control (Batc) kan iedereen alle vliegbewegingen boven de luchthaven van Zaventem volgen. Niet alleen het gebruik van de start- en landingsbanen en de vliegroutes, maar ook de gegevens van de geluidsmetingen zijn er raadpleegbaar, tot zeven dagen terug.
Zie bron: deredactie

Sloop woningen, geen scherm

12 februari 2015

Bewoners van de Molenvenseweg in Vught verkiezen sloop van hun woning boven de volgens hen ‘rampzalige gevolgen’ van de geplande intensivering (PHS) van het treinverkeer in Vught. „Vier sporen op maaiveld tien meter vanaf de voordeur met geluidsschermen van acht tot tien meter hoog zullen de leefbaarheid enorm aantasten", schetst bewoner Roland Slegers die mede spreekt namens diverse andere bewoners van de straat.
Zie bron: BD

Defensie oefent bij 'geluid gunstige wind'

12 februari 2015

Bij deze trainingsvluchten op de oefenlocatie Vliehors richt de Koninklijke Luchtmacht meetposten in op Texel, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren. Eerder werd de oefening stilgelegd omdat er veel klachten waren gekomen uit De Cocksdorp en wijde omgeving. Dat had volgens Defensie te maken met de windrichting en atmosferische omstandigheden.
Zie bron: Noordhollands Dagblad

't Herriecafe

11 februari 2015

Het moet eens afgelopen zijn met de reeks aan klachten en boetes tegen cafe  El Diablo in Geertruidenberg. Dat vindt stamgast Henk Mutsaers althans, die vanwege de negatieve publiciteit rondom zijn kroeg een protestcarnavalslied heeft geschreven. Het herriecafe kreeg de afgelopen maanden al een aantal boetes voor geluidsoverlast. Van de gemeente moet het uitbatende echtpaar de kroeg zo snel mogelijk geluidsdicht maken. Gebeurt dit niet, dan volgen er opnieuw boetes en mogelijk ook sluiting.
Zie bron: Omroep Brabant

JSF luider dan F-16 "Beleving geeft de doorslag"

10 februari 2015

Tijdens een bezoek aan vliegbasis Leeuwarden zegt minister Hennis tegen omwonenden: "Dat die kist lawaai maakt is evident. Maar de F-16 moet vervangen worden en andere straaljagers maken ook lawaai. Als er voor een ander model was gekozen, hadden we hier ook gezeten. Er zijn momenteel veel gegevens beschikbaar, maar die decibellen op papier zeggen niets over hoe we het gaan beleven". Hennis heeft toegezegd dat defensie zal onderzoeken of de geluidsisolatie van de huizen in de omgeving van de vliegbasis nog goed genoeg is.
Zie bronnen: FD en dehuisaanhuis.nl

Rijdende rechter, geluidshinder en NSG

10 februari 2015

De eerste uitzending van De Rijdende Rechter was in 1995. De meeste conflicten die voorbijkomen gaan over geluidsoverlast, recht van van overpad, schuttingen, schuurtjes en bomen die te dicht op de erfgrens zouden staan.
Zie bron: npo.nl

De NSG is de vaste adviseur als het om lawaai gaat. Zie o.a. de uitzending uitgezonden in november vorig jaar over geblaf van honden: foei.

Ook dit jaar komt de NSG weer in beeld

Vertienvoudiging klachten Saventem

09 februari 2015

Het voorbije jaar dienden 89.500 burgers een klacht in over geluidsoverlast door de Brusselse vliegrouten. Het is bijna een vertienvoudiging t.o.v. 2013. Het is het gevolg van gewijzigde vluchtroutes. Het kabinet van minister van Mobiliteit (MR) werkt aan de oprichting van een onafhankelijk controleorgaan voor de geluidshinder.
Zie bron: deredactie 

Strobalen

09 februari 2015

Voor het tegenhouden van dreunende muziek van een vijfdaags muziekfestival bij Leeuwarden doet men een test met strobalen rondom het festivalterrein. In de cirkel – doorsnee 25 meter, hoogte 6 meter - wordt geluidsapparatuur opgesteld.
Zie bron: LC

Sluiting jongerencafe dreigt

06 februari 2015

Een café te Beneden Leeuwen zal de deuren moeten sluiten als er geen oplossing wordt gevonden voor de geluidsoverlast die het volgens omwonenden veroorzaakt. De uitbater zit met de handen in het haar. "Als ik hier op vrijdag geen dj neer mag zetten, kan ik de tent beter sluiten. Op die avonden komt er veel jong volk, dan verdien ik mijn huur terug", zegt hij.
Zie bron: De Gelderlander

Geluidsoverlast pijler voor evenementenbeleid

06 februari 2015

Meer aandacht voor het tegengaan van geluidsoverlast, overmatig alcoholgebruik voorkomen en ervoor zorgen dat bezoekers van evenementen geen gevaar lopen. Het worden de 3 pijlers van het Boxmeerse evenementenbeleid dat voor de zomer klaar moet zijn. 
Zie bron: De Gelderlander

Hondenpension blijft

06 februari 2015

Omwonenden verliezen een zaak tegen de gemeente bij de Raad van State omdat ze niet aannemelijk hebben gemaakt dat gemeentelijke geluidcontroles niet deugden. Uit de controles is gebleken dat de geluidgrenswaarden niet zijn overschreden. De omwonenden hebben volgens de Raad niet met een eigen rapport aangetoond dat het tegendeel waar is.
Zie bron: Heerenveense Courant

Oplossing evenementen: verruiming geluidsgrenzen

06 februari 2015

De geluidsnormen voor evenementen, zoals de kermis en het winterfeest in Julianadorp (Noord Holland), worden verruimd. B&W gaat de gemeenteraad voorstellen de richtlijnen in de APV te versoepelen. Reden: een ondernemer krijgt een dwangsom, na metingen en omwonenden hadden  geklaagd over luide muziek. De muziek moet op werkdagen wel om elf uur uit en in het weekend om twaalf uur. Voor die tijd mag het maximale geluidsniveau de 70 dB(A) niet overschreden. 
Zie bron: Noordhollands Dagblad

Ombudsman beripst politie over evenementen

06 februari 2015

De politie Oost-Nederland heeft klachten met betrekking tot geluidsoverlast van een omwonende van de Universiteit Twente niet serieus genoeg genomen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een onderzoek naar de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld. De omwonende vindt dat de politie zich onvoldoende betrokken en oplossingsgericht heeft opgesteld. De afgelopen jaren heeft hij herhaaldelijk geluidsoverlast ervaren van diverse evenementen.
Bron: Tubantia

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >