Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Vliegtuiglawaai grote ergernis A'damse bos

05 januari 2015

Bijna een kwart van de bezoekers aan het Amsterdamse bos ergert zich aan het geluid van vliegtuigen.
Zie bron: het Parool

Stiller landen volgens CDA

05 januari 2015

Vanaf 8 januari landen alle vliegtuigen op Eindhoven Airport op een manier die minder geluidsoverlast oplevert. Tot nu toe doen dat alleen, bij wijze van proef, de toestellen van Transavia. De directie van Eindhoven Airport is ook met de andere maatschappijen overeengekomen dat zij volgens de regels van de zogenaamde continuous descent approach (CDA) gaan landen. Die methode komt er op neer dat de toestellen in een glijvlucht naar beneden komen, in plaats van dat ze trapsgewijs landen.
Zie bron: ED

Verhoging GPP lost veel op

18 december 2014

Verhoging van het geluidsproductieplafond is voor een aantal locaties langs wegen de oplossing van te veel verkeerslawaai. Dat blijkt uit het nalevingsverslag geluidsproductieplafonds rijkswegen. In ruim 4 procent van de gevallen dreigt plafondoverschrijding. Op 29 locaties langs de snelwegen zijn eigenlijk maatregelen nodig om de geluidsbelasting te verminderen. Op één locatie is het probleem al opgelost door ophoging van het plafond. In enkele andere gevallen wordt het probleem opgelost doordat er al tracébesluiten zijn gepland die het probleem oplossen, In andere gevallen helpt de aanleg van stiller asfalt om het geluid te reduceren tot beneden het plafond. Soms kan stiller asfalt niet en wordt gedacht aan geluidsschermen. Indien dit soort aanvullende maatregelen niet doelmatig en inpasbaar zijn, worden daar de GPP's verhoogd.
Zie bron: Cobouw

(NSG: Doel van de GPP's is paal en perk stellen aan ongebreidelde toename van verkeersgeluid. Daarmee zou een handhavingsgat niet optreden. Door verhoging van de GPP's is er formeel geen handhavingsgat, maar de hinder neemt uiteraard wel toe als de woning niet wordt geïsoleerd. En dat is meestal niet nodig)

JSF produceert teveel geluid

17 december 2014

De Joint Strike Fighters (JSF ofwel F-35) die op vliegbasis Volkel worden gestationeerd, moeten de helft van hun avondvluchten elders uitvoeren. De JSF produceert te veel geluid.
Zie bron: RD

Voetbalclub moet inbinden

11 december 2014

De gemeente Dordrecht wil de geluidsoverlast van een voetbalclub aanpakken. Volgens de club is er in de voorstellen veel te weinig ruimte voor wedstrijden. De club overweegt om naar de rechter te stappen. Al jaren klagen omwonenden over overlast veroorzaakt door de trainingen en wedstrijden. Dordrecht wil dat voetbalclub tot 2019 niet meer op het kunstveld traint. In de tussentijd kan het veld verplaatst worden. Naast verplaatsing van het kunstveld wil de gemeente ook zorgen voor een geluidswal tussen het veld en de woningen die pal achter het veld liggen.
Zie bron: RTV Rijnmond  Zie ook vervolg: RTV Rijnmond

Rechtbank: muziekfestival mocht niet

11 december 2014

De rechtbank oordeelde dat de gemeente Zwolle in 2013 ten onrechte een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor een muziekfestival. Het veroorzaakte 'ontoelaatbaar veel geluidsoverlast' voor omwonenden. De gemeente zou daar bij het afgeven van de vergunning onvoldoende rekening mee hebben gehouden. Het terrein heeft de bestemming 'dagrecreatie'. Het gebruik voor een grootschalig muziekevenement was 'in strijd met de planvoorschriften'. 'Vast staat dat de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking geen mogelijkheid bieden om ten behoeve van het organiseren van dit muziekevenement af te wijken van het bepaalde in de planvoorschriften.'
Zie bron: stentor  Zie ook de uitspraak

GPP verlaagd

04 december 2014

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 26 november 2014 (kenmerk: IenM/BSK-2014252785), met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, geluidproductieplafonds heeft verlaagd op 53 referentiepunten, gelegen langs de rijksweg A27, ter hoogte van Utrecht Voordorp en de daar tegenover gelegen Voordorpsedijk (gemeente De Bilt). De geluidproductieplafonds worden met minimaal 0,1 dB en maximaal 3,1 dB verlaagd. Publicatie van de kennisgeving van dit besluit heeft op 3 december 2014 plaatsgevonden.
Zie bron: bsv

 

Rol provincie bij HSL

04 december 2014

Wat gaat de provincie Zuid-Holland doen tegen de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland en Kaag en Braassem? Het CDA wil van het college van Gedeputeerde Staten weten welke rol de provincie gaat spelen in het overleg hierover dat de komende maanden zal plaatsvinden. Onlangs nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan waarin staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld wordt opgeroepen samen met gemeenten, omwonenden en lokale belangenvereniging vóór 1 juni 2015 met een oplossing voor de HSL-herrie te komen. 
Zie bron: deheraut

Muziekfestivals

03 december 2014

De gemeente Dinkelland gaat optreden tegen de organisatoren van muziekfestivals. Daarom heeft het college van B en W de nota Geluid en Evenementen vastgesteld. Een van de maatregelen is dat de gemeente in de evenementenvergunning laat opnemen hoeveel geluid er geproduceerd mag worden. De gemeente gaat dat vervolgens ook meten. Om die reden plaatsen we geluidsmeters die de gemeten waarden online doorgeven aan de handhavingsambtenaar en de organisatoren. Is het niet oké, dan moet het geluid zachter. Gebeurt dat niet dan wordt de in het vooruitzicht gestelde boete verbeurd verklaard. Organisatoren die hardleers moeten er op rekenen dat boetes fors kunnen oplopen.
Zie bron: Twente actueel

lik-op-stuk bij horecageluid

01 december 2014

Horecabedrijven in de regio Haaglanden, die zich schuldig maken aan forse geluidsovertredingen, krijgen voortaan direct een boete. Deze kan oplopen tot 4.000 euro per overtreding. Voor het lik-op-stukbeleid wordt de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSB Milieu) ingezet. De boete wordt opgelegd door de Buitengewoon opsporingsambtenaar van de ODH.
Zie bron: WOS.nl

Rotterdam beperkt afsteken vuurwerk

27 november 2014

Tijdens oud en nieuw mogen mensen op 31 plekken in Rotterdam geen vuurwerk afsteken. Zo is het vuurwerk verboden bij enkele verzorgingshuizen, in parken, rond kinderboerderijen en bij het Maasstad Ziekenhuis. Een andere vuurwerkvrije zone is de omgeving van de Erasmusbrug. Zo moeten mensen daar rustig naar de professionele vuurwerkshow bij de brug kunnen kijken. Die gaat gewoon door zoals gepland.
Zie bron: Rotterdam

Berekeningen geluid NS spoorloos

25 november 2014

De NS krijgt dit jaar de Kristalprijs voor transparantie, onder andere voor de MVO-berekeningen voor geluidsoverlast. De Kristalprijs is de prijs voor het meest transparante jaarverslag. Dat wil echter niet zeggen dat het makkelijk na te gaan is waarom de jury zo enthousiast is over de NS en deze als eerste in de Transparantiebenchmark plaatste.
Zie bron: p-plus

Bladblazers in concert

25 november 2014

Theatercollectief EELT in Tilburg oefende voor een BladBlazerssymfonie. Ze gebruiken hierbij bladblazers als instrumenten. "Een bladblazer is een prachtig instrument waar iedereen een mening over heeft. Sommigen balen ervan, anderen vinden het geweldig en gebruiken het als een soort meditatie", legt artistiek leider Monique Zijp van EELT uit. Het concert moet plaatsvinden in november 2014.
Zie bron: Omroep Brabant

SM feest

24 november 2014

De politie in het Engelse stadje Jesmond ging af op een melding van geluidsoverlast door een verjaardagsfeest. Eenmaal aangekomen bij het huis, bleek dat de gasten er iets onthullender uitzagen dan op normale verjaardagsfeestjes.
Zie bron: AD

Zandvoort in de fout

20 november 2014

Tijdens de races op het Circuit Park Zandvoort een overschrijding van de geluidsnormen geconstateerd. Het college van B&W heeft gezien de overschrijding het voornemen om het Circuit Park Zandvoort een preventieve dwangsom op te leggen. De overschrijding bedroeg 9 dB(A).
Zie bron: zandvoortsecourant

Bastonen, trefcentrum en koning Willem Alexander

19 november 2014

Het vernieuwde multifunctionele centrum Trefkoele+ in Dalfsen, dat vorige week feestelijk werd geopend door koning Willem-Alexander, veroorzaakt volgens buurtbewoners geluidsoverlast.
Zie bron: nu.nl

Delft klaagt over vliegtuigen Rotterdam.

17 november 2014

Bewoners van de TU Wijk in Delft klagen over toenemende geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld erkent dit. ,,De herrie van de jankende motoren is niet te harden", zegt een 33-jarige bewoner van de TU Wijk. ,,De vliegtuigen maken boven de huizen een bocht. Ik zit om 7 uur 's ochtends rechtop in bed." 
Zie bron: AD

Convenant bastonen horeca

17 november 2014

In de gemeente Groesbeek sloot een aantal horecabedrijven een convenant met grenswaarden over bastonen bij evenementen.
Zie bron: Gemeente Greosbeek

'Groene hart' bundelt krachten tegen Schiphol

17 november 2014

Geluidsoverlast, laagvliegen en verstoring van een stiltegebied, dat zijn zo maar wat klachten die bewoners in de omgeving van Schiphol al lange tijd hebben. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Ronde Vene, Stichtse Vecht en Woerden en hebben hier allemaal last van. Daarom bundelen ze de krachten tegen Schiphol en vormen het cluster ‘Groene Hart’.
Zie bron: Omroep West

Kamer vraagt Mansveld plan van aanpak HSL

10 november 2014

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, waarin zij staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu verzoekt om ‘uiterlijk voor 1 juni 2015 in overleg met gemeenten en omwonenden een oplossing klaar te hebben voor de hinder van van HSL’. Recentelijk liet Mansveld weten vooral een papieren oplossing te zoeken: schuiven met de normeringen voor geluidsoverlast. De Tweede Kamer wenst dat deze uitkomsten het resultaat zijn van ‘een zorgvuldig participatieproces, waarin een onafhankelijke blik geborgd is’. Voorwaarde voor Lansingerland en de Stichting is bovendien dat voor de overlegsituaties een onafhankelijk en deskundig voorzitter wordt benoemd. Deze brengt vervolgens een bindend advies uit aan de staatssecretaris. 
Zie bron: herautonline.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >