Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

24 luidruchtige evenementen

12 maart 2015

B&W van de gemeente Oude IJsselstreek denkt een middenweg gevonden te houden met 24 zeer luidruchtige evenementen, nadat de RvS gevraagd had om duidelijkheid over de bestemming van een te realiseren Cultuurpark. Tegen het eerdere plan togen drie omwonenden naar de rechter.
Zie bron: Gelderlander

Record aantal klachten vliegveld Eindhoven

11 maart 2015

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport heeft vorig jaar een recordaantal klachten opgeleverd. Het aantal meldingen verdrievoudigde bijna tot 10.207. Het staat in een jaarrapport van Defensie, want het vliegveld is ook voor militair gebruik. Defensie denkt dat het aantal klachten is toegenomen door de introductie van een speciale internetpagina voor klachten over het vliegtuiglawaai.
Zie bron: tubantia
Omwonenden stappen naar de rechter

RvS: minder geluid festival

09 maart 2015

De kans is groot dat de gemeente Zwolle de geluidsregels voor luidruchtige dance- en muziekevenementen op het Wijthmenerplas-evenemententerrein flink moet aanscherpen. Omwonenden,gingen er voor naar Raad van Sate. Ze betichten de gemeente van grote onzorgvuldigheid en ontwijkend gedrag.
Zie bron: Stentor

Geluidsoverlast in romanvorm, geestig beschreven

09 maart 2015

'Brullen' zo luidt de titel van de roman die Marie Kessels schreef over boren, buren, feesten, gedrag van mensen die veel lawaai maken. De hoofdpersoon in haar boek heeft daar heel veel last van; kampt met een lawaaineurose. Kessels onderzoekt de pijn nauwgezet en komt met een weerwoord.
Zie bron: Volkskrant

Waneer is lawaai op de arbeidsplaats schadelijk?

05 maart 2015

Lawaaidoofheid – beroepsziekte nummer drie – is onomkeerbaar. Reden voor 5xbeter om in actie te komen. 5xbeter is het samenwerkingsverband van de Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie voor veilig en gezond werken in de metaalbewerking en metalektro. Om gehoorschade door lawaai terug te dringen, lanceert 5xbeter de vernieuwde Verbetercheck Schadelijk geluid.
Zie bron: ARBO

Omwonenden HSL eisen.

04 maart 2015

De maatregelen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft genomen om het geluid van de HSL-Zuid terug te dringen blijken minder effectief dan gedacht. Hierdoor is de geluidsoverlast bij Breda 1 decibel hoger dan toegestaan. Het ministerie wil niet meer dan 70 miljoen extra uitgeven om het geluid van de treinen terug te dringen. Voorzitter Floris van de Vooren van Stichting Geen Gehoor HSL Regio Breda betwijfelt of dit voldoende is.
Zie bron: Breda Vandaag

Zwartboek spoorweglawaai

04 maart 2015

Bewoners in het Brabantse Nuenen maken zich ernstige zorgen over de overlast door voorbij denderende goederentreinen. Volgend jaar komen er veel extra goederentreinen, omdat de Betuwelijn dan uitvalt door werkzaamheden in Duitsland. Trillingen is een van de zaken waar onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Mede daarom wordt in Nuenen gewerkt aan een zwartboek met klachten. Zo wordt de discussie aangegaan met ProRail.
Zie bron: ED

Spoorlawaai: meten, rekenen en gemiddelden

04 maart 2015

De aanleg van het keerspoor op station Wijchen heeft niet geleid tot overschrijding van de maximale wettelijke norm voor spoorweglawaai. Toch bedraagt de jaargemiddelde geluidsbelasting bijna Lden=68 dB. Dat is veel, maar het mag van de Wet. De bewoners zelf meten meer. Maar dat zijn maximale waarden en die staan niet in de Wet. Daar moeten de bewoners het mee doen.
Zie bron: De Gelderlander

Bewoners vliegveld Eindhoven naar RvS

02 maart 2015

Omwonenden van de Eindhovense luchthaven hebben ook veel hinder afkomstig van 'grondgebonden geluidsbronnen' op het vliegveld. Vooral het proefdraaien door militaire toestellen vormt een bron van overlast én ergernis. Daarom stappen ze naar de Raad van State.
Zie bron: ED

Quadmap Stille gebieden

02 maart 2015

De Rotterdamse Wethouder Pex Langenberg van Haven, Duurzaamheid en Mobiliteit opende op 19 februari het QUADMAP congres over het beschermen van stille gebieden zoals parken. Rotterdam ontwikkelde samen met Bilbao, Florence, enkele adviesbureaus en Milieubureau Rijnmond DCMR hiertoe een methode. De methode wordt gepresenteerd. Verstillen en vergroenen gaan hand in hand.
Zie bron: Quadmap

Stilte in de VS

02 maart 2015

De National Park Service in de USA heeft gegevens verzameld over het omgevingsgeluid aldaar. Onderzoekers voerden metingen tijdens meer dan 1,5 miljoen uur uit op 546 verschillende sites. Daarmee maakten ze een geluidskaart, dat het gemiddelde geluidsniveau in de VS toont op een gewone zomerdag. Hoe verder in westelijke richting, hoe rustiger het leven. Tot je bij de Californische kust aankomt.
Zie bron: discovermagazine

Spoortunnel Delft een uitkomst

25 februari 2015

Het spoorviaduct in Delft is vervangen door een tunnel. Toen het viaduct in 1965 verrees protesteerde niemand. In loop der jaren nam de hinder toe. Woningen werden geïsoleerd. Gedacht werd aan een geluidsscherm. Omdat het viaduct veel geluid afstraalt en omdat het visueel een onding is, kwam het er gelukkig niet. Nu is er een tunnel. Dat lost veel problemen op.
Zie bron: AD

Na renovatie meer vliegtuiglawaai

25 februari 2015

Huurders in Halfweg krijgen (warmte)isolatie. Doel was ook de geluidisolatie te verbeteren, omdat de woningen onder een aanvliegroute van Schiphol liggen. Bewoners betogen dat de hinder door vliegtuigen is toegenomen.
Zie bron: VARA

Hinder door trillingen van goederentreinen.

25 februari 2015

Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen.
Zie bron: RIVM

Geen hoog scherm spoor

16 februari 2015

De helft van de bewoners in Rijen langs het spoor wil geen hoge geluidschermen. Ze stappen naar de Tweede Kamer omdat ze vinden dat hun bezwaren niet worden gehoord. Ze worden vierenhalve meter namelijk hoog. Rijen is onderdeel van een proefproject van spoorbeheerder ProRail voor geluidswerende maatregelen. Er liggen al raildempers. Er komen nieuwe spoorstaven en als laatste project komen er geluidschermen. En juist die schermen zorgen voor onrust.
Zie bron: omroep brabant

Geluid Saventem online

12 februari 2015

Op de website van Brussels Airport Traffic Control (Batc) kan iedereen alle vliegbewegingen boven de luchthaven van Zaventem volgen. Niet alleen het gebruik van de start- en landingsbanen en de vliegroutes, maar ook de gegevens van de geluidsmetingen zijn er raadpleegbaar, tot zeven dagen terug.
Zie bron: deredactie

Sloop woningen, geen scherm

12 februari 2015

Bewoners van de Molenvenseweg in Vught verkiezen sloop van hun woning boven de volgens hen ‘rampzalige gevolgen’ van de geplande intensivering (PHS) van het treinverkeer in Vught. „Vier sporen op maaiveld tien meter vanaf de voordeur met geluidsschermen van acht tot tien meter hoog zullen de leefbaarheid enorm aantasten", schetst bewoner Roland Slegers die mede spreekt namens diverse andere bewoners van de straat.
Zie bron: BD

Defensie oefent bij 'geluid gunstige wind'

12 februari 2015

Bij deze trainingsvluchten op de oefenlocatie Vliehors richt de Koninklijke Luchtmacht meetposten in op Texel, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren. Eerder werd de oefening stilgelegd omdat er veel klachten waren gekomen uit De Cocksdorp en wijde omgeving. Dat had volgens Defensie te maken met de windrichting en atmosferische omstandigheden.
Zie bron: Noordhollands Dagblad

't Herriecafe

11 februari 2015

Het moet eens afgelopen zijn met de reeks aan klachten en boetes tegen cafe  El Diablo in Geertruidenberg. Dat vindt stamgast Henk Mutsaers althans, die vanwege de negatieve publiciteit rondom zijn kroeg een protestcarnavalslied heeft geschreven. Het herriecafe kreeg de afgelopen maanden al een aantal boetes voor geluidsoverlast. Van de gemeente moet het uitbatende echtpaar de kroeg zo snel mogelijk geluidsdicht maken. Gebeurt dit niet, dan volgen er opnieuw boetes en mogelijk ook sluiting.
Zie bron: Omroep Brabant

JSF luider dan F-16 "Beleving geeft de doorslag"

10 februari 2015

Tijdens een bezoek aan vliegbasis Leeuwarden zegt minister Hennis tegen omwonenden: "Dat die kist lawaai maakt is evident. Maar de F-16 moet vervangen worden en andere straaljagers maken ook lawaai. Als er voor een ander model was gekozen, hadden we hier ook gezeten. Er zijn momenteel veel gegevens beschikbaar, maar die decibellen op papier zeggen niets over hoe we het gaan beleven". Hennis heeft toegezegd dat defensie zal onderzoeken of de geluidsisolatie van de huizen in de omgeving van de vliegbasis nog goed genoeg is.
Zie bronnen: FD en dehuisaanhuis.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >