Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Sportverenigingen

07 april 2015

Milieudienst Rijnmond, DCMR gaat buitensportverenigingen die geluidsoverlast veroorzaken extra controleren. De dienst heeft zestig clubs in de regio Rijnmond op de korrel. Vaak zijn sportverenigingen zich helemaal niet bewust van het feit dat ze geluidsoverlast veroorzaken. Uitbundig juichen is uiteraard niet verboden, harde muziek tijdens feesten en toernooien wel. De DCMR ziet aan het eind van de voetbal-, hockey- en tennisseizoenen vaak een piek in de klachten, als kampioenschappen en seizoensafsluitingen worden gevierd. 
Zie bron: AD

dB(C) bij evenementen omhoog

07 april 2015

Organisatoren van muziekevenementen zijn niet te spreken over de aangekondigde maatregelen tegen geluidsoverlast in Zwolle. Evenementenorganisator Wim ten Hove ziet de bui al hangen, nu de gemeente Zwolle de geluidsnormen voor evenementen in de binnenstad naar 70 dB(A) wil brengen. "Op die manier kan er geen band meer spelen in Zwolle", zegt hij. Ten Hove van PBN Music & Events; "We hebben de afgelopen jaren een leuk podium neergezet op de Nieuwe Markt tijdens het Straatfestival. Maar vorig jaar was het geluid echt bagger. We bleven netjes onder de 85 dB(A) maar gingen er bij de dB(C) keihard overheen en juist daar wordt tegenwoordig streng op gelet. En dat terwijl ze halverwege het plein de band al niet meer konden horen. En nu gaat de norm dus naar 75 dB(A) en 85 dB(C). Alleen het publiek dat buiten voor de kroegen staat maakt al voor ruim 75 dB(A) geluid!"
Zie bronnen: entertainmentbusiness en de Stentor

Geluidsgrenzen evenementen onder de loep

03 april 2015

De geluidsnormen van alle festivals die in Zwolle worden gehouden, worden komende tijd opnieuw onder de loep genomen. Dat is het gevolg van de recente rechterlijke uitspraak over geluidsnormen het dancefestival Hardshock bij de Wijthmenerplas. De geluidsgrenzen voor die locatie worden per direct verlaagd naar 75 dB(A) en 90 dB(C). Voor alle andere, al bestaande evenementen in het 'house spectrum' kijkt de gemeente Zwolle naar eindtijden en wordt, op basis van een nieuw geluidsonderzoek, naar het bijstellen van de geluidsnormen gekeken.
Zie bron: De Stentor

Nieuwe snelweg stiller

02 april 2015

Bij de aanleg van de nieuwe snelweg die bij Rotterdam de A13 en A16 met elkaar moet gaan verbinden worden extra geluidswerende voorzieningen getroffen. De kosten ervan bedragen € 26 miljoen. Het gaat om geluidsschermen tot 8 meter hoogte en/of extra geluidsarm asfalt.
Zie bron: rtvrijnmond

Geluidsvolume bevrijdingsfeesten omlaag

01 april 2015

Het actiecomité Herrie uit de Stad heeft bezwaarschriften ingediend tegen het Bevrijdingsfestival en festival Megabase in Zwolle. Het comité protesteert hiermee tegen het gehanteerde muziekvolume. Eerder werd door de RvS al besloten dat de gemeente het toegestane geluidsniveau van evenementen rondom de Wijthemenerplas moest verlagen.
Zie bron: nu.nl

Concertverbod, einde jeugdsoos

01 april 2015

Jongerenvereniging Blanko in Emmen mag van de gemeente geen concerten meer organiseren. De reden is geluidsoverlast bij live concerten. Volgens bestuurslid Refka Bouman van Blanko kwam het slechte nieuws van de gemeente keihard aan. De Blanko-leden komen volgens haar speciaal voor de concerten. "Zonder livemuziek komt er geen geld meer binnen en zonder geld is het einde Blanko." Na ampele overweging legt Blanko zich neer bij het verbod.

Zie bron: gemeente emmen

Gehoorschade schoolfeest

31 maart 2015

DJ voelt zich niet verantwoordelijk voor de eventuele gehoorschade die leerlingen mogelijk hebben opgelopen tijdens een schoolfeest waarop hij de muziek verzorgde. "Die verantwoordelijkheid ligt bij de school zelf", zegt zijn zaakwaarnemer. De organisatie van het feest moet zorgen voor een deugdelijke geluidsinstallatie. Die moet er ook op toezien dat die wordt gebruikt binnen de wettelijke richtlijnen.
Zie bron: bndestem

Skatehal wil meer geluidsruimte voor evenementen

30 maart 2015

Skatehal Area 51 wil – nu er maatregelen tegen geluidsoverlast zijn genomen – af van de strenge regels die de gemeente hanteert. In het bijbehorende café mag nu twaalf keer per jaar een concert worden gehouden, waarbij het na elf uur stil moet zijn en na twaalf uur iedereen buiten moet staan. "We moeten nu bands en evenementen afwijzen die hier heel goed zouden passen. Ook muziek is een belangrijk onderdeel van de skatecultuur", vindt manager Peter Verbeek.
Zie bron: ED

Lawaaiprotest cafebezoekers

30 maart 2015

Bezoekers van een café in Dordrecht zijn het er niet mee eens dat de Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid de kroeg al meerdere keren heeft beboet voor geluidsoverlast.
Zie bron: omroepzeeland

Dwangsom

28 maart 2015

Met een dwangsom van 5000 euro per overtreding wil de gemeente Den Bosch een eind maken aan geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door stichting De Muzerije. Enkele evenementen die de afgelopen tijd zijn gehouden in het gebouw hebben geleid tot klachten van een aantal omwonenden.
Zie bron: BD.nl

Scherm: meer herrie

26 maart 2015

Een bewoner in de gemeente Boxtel meent dat Rijkswaterstaat door plaatsing van een scherm langs de A2 hij de snelweg beter is gaan horen en stapte naar de Raad van State in de hoop dat die Rijkswaterstaat zal dwingen extra geluidsmaatregelen te nemen. Volgens hem schermde de aarden wal die er eerst lag de Boxtelse wijk veel beter af dan het betonnen scherm dat er nu staat.
Zie bron: bd.nl

Gemeente doet weinig aan motoren op dijk

26 maart 2015

In antwoord op vragen vanuit de raad laat burgemeester Poppens van Wij bij Duurstede weten weinig te kunnen doen tegen de geluidsoverlast van motoren. Geklaagd wordt met name over motoren die op mooie zomerdagen in het weekend met soms hoge snelheid over de dijk naar Amerongen racen. Ongetwijfeld voor veel Wijkenaren een weinig bevredigend antwoord.
Zie bron: 't Groentje

Voetbalkooi

26 maart 2015

De gemeente Noord-Beveland stelt een onderzoek in naar geluid van een voetbalkooi.
Zie bron: nu.nl

Gemeente: geen scherm

26 maart 2015

Een scheepswerf wil een scherm plaatsen omdat omwonenden klagen over geluidsoverlast. De gemeente vindt dat niet goed. Het is lelijkm belemmert het uitzicht en het geluid wordt niet minder.
Zie bron; RTVnoord.

Starters eerste huis vrezen geluidsoverlast

24 maart 2015

Na verborgen gebreken is de grootste angst van veel starters dat buren te veel lawaai maken (47 %)en dat het huis gehorig is (37 %). Dat blijkt uit onderzoek dat SNS in maart 2015 liet uitvoeren onder ruim 500 starters op de woningmarkt. 
Zie bron: amweb

Lawaai windturbines en handhaving

19 maart 2015

Het geluid van de wieken van windmolens in gemeente Noordoostpolder stoort sommige omwonenden. In een commissievergadering werden raadsleden geïnformeerd over handhaving. Wat betreft geluid is de gemeente het bevoegd gezag. Of grenswaarden worden overschreden, moeten metingen en berekeningen uitwijzen.
Zie bron: denoordoostpolder

Hondengeblaf: wat nu?

19 maart 2015

Kijk naar het filmpje op geen stijl

Motorfietsen op de dijk

19 maart 2015

De VVD heeft B&W van Wijkbijduurstede gevraagd op te treden tegen de geluidsoverlast van motoren die over de dijk scheuren. Bij mooi weer ervaren veel inwoners in de buurt van de dijk en de rondweg overlast van de motoren. Concreet wil de VVD weten welke stappen de gemeente gaat nemen.
Zie bron: Groentje

Rechter: beperking muziekgeluid

16 maart 2015

Een maatwerkvoorschrift, dat bepaalt hoe vaak het Cultuurcentrum Deurne per jaar een ontheffing krijgt van de regels, is door de rechter in Den Bosch van tafel geveegd. 
Zie bron: ED

'Te ruime geluidszone vliegveld Twente'

16 maart 2015

De politiek in Enschede moet zich uitspreken over de plannen voor een deel van het luchthaventerrein. Het deel voor recreatie en zogenoemde automotive, alles wat met auto-industrie te maken heeft.
Landschap Overijssel is ontstemd over het plan van de gemeente om de geluidszone rondom Vliegveld Twente aanzienlijk te vergroten, ook tijdens het broedseizoen. Naar de effecten op fauna in omliggende natuurgebieden is geen onderzoek gedaan. Dat vindt Landschap Overijssel niet acceptabel. De geluidscontour van 50 decibel ligt op ongeveer 1.150 meter van de strip ven het vliegveld. Het geluidsniveau op de strip kan tijdelijk ruim boven de 110 dB(A) uit komen. Dit past binnen de geluidscontour zolang het vervolgens maar lang genoeg stil is om aan de rand van de geluidscontour gemiddeld uit te komen op 50 decibel. Bovendien is het toegestaan 12 keer per jaar onbeperkt lawaai te maken, zelfs in het broedseizoen.
Zie bronnen: GroeneRuimte Nieuws  en rtvOost

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >