Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Sportveld

13 januari 2016

Het is een slecht idee om op het dak van de nieuwe campus van de zeevaartschool in Terschelling een sportveld aan te leggen. Dat zei Louise Boveree-Roos dinsdag tijdens de presentatie van de nieuwbouwplannen voor huisvesting van 200 studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Boveree woont tegenover de toekomstige campus en vreest geluidsoverlast.
Zie bron: LC

Evenementen

07 januari 2016

In Woerden vinden diverse festiviteiten plaats. Ze zijn onderdeel van de Woerdense gemeenschap en cultuur. Vijf van deze evenementen zijn benoemd tot collectieve festiviteiten voor 2016. Als gevolg hiervan krijgen horecaondernemers de mogelijkheid om meer muziekgeluid te produceren dan doorgaans is toegestaan. De verruimde geluidsnorm geldt tot uiterlijk 23.00 uur.
Zie bron: digitalebodengraafkrant

Meer vlieglawaai Groene Hart

07 januari 2016

Stilte wordt in 2016 nog schaarser. Het aantal vliegtuigbewegingen van Schiphol groeit nog steeds. Omdat de relatief 'stille' Polder- en Kager-baan praktisch aan hun tax zitten, moeten andere banen worden gebruikt. Vooral de Aalsmeerbaan pakt slecht uit voor het Groene Hart.
Zie bron: ED

Muziekcafes vaak te veel decibellen

22 december 2015

Het is voor muziekcafes vaak moeilijk om te voldoen aan een geluidsnorm van maximaal 103 dB(A). Dat blijkt uit een onderzoek van de Hoorstichting. Bij zeven clubs is een jaar lang een totaalpakket aan maatregelen getest, dat het risico op gehoorschade bij bezoekers en personeel moet reduceren. De Hoorstichting heeft de obstakels en de oplossingen op een rij gezet en gepubliceerd op hun website.
`Zie bron: OmroepBrabant

Dwangsom cafe betekent einde

22 december 2015

Café In den Ommelanden in Elst moet per direct een stuk stiller worden. De uitbater krijgt anders per geconstateerde overtreding een boete van 2.500 euro. Tegen deze dreigende dwangsom had hij protest aangetekend bij de gemeentelijke bezwaarcommissie, maar die stelt nu het Overbetuwse college van burgemeester en wethouders – dat de dwangsom oplegt – in het gelijk.
Zie bron: De Gelderlander

Nieuwe A2 Midden Delfland geeft gemengde reacties

22 december 2015

Alleen als de wind de verkeerde kant uit waait is er hinder.
Zie bron: WOS

Zwolle worstelt met evenementen

14 december 2015

De evenementenkalender van de gemeente Zwolle voor komend jaar ligt er, maar zowel gemeente als dance-organisator doen geheimzinnig over twee nieuwe grote evenementen bij de Wijthmenerplas. Daar worden komend jaar opnieuw drie grootschalige evenementen gehouden. En dat terwijl organisatoren de geluidsgrenzen te streng vinden. De rechtbank heeft eerder grenzen vastgelegd, nadat omwonenden hadden geprocedeerd. De gemeente geeft aan dat het geluid bij grote evenementen dat er een groot akoestisch onderzoek is uitgezet voor de binnenstad. De uitkomsten zouden eind van het jaar bekend moeten zijn. 
Zie bron: De Stentor

Buurtbemiddeling: Burenlawaai met stip op 1

14 december 2015

Buurtbemiddeling Goes meldt: Geluidsoverlast staat met stip op 1 met in totaal 63 meldingen. In het tweede jaar van het project was bovendien een forse stijging te zien. Goes-Zuid en -Oost zijn op dit moment de twee wijken waar de meeste geluidsoverlastklachten vandaan komen. Deze wijken hebben een groot aantal duplexwoningen en -flats die erg gehorig zijn en in het geval van de duplexwoningen een gezamenlijke voordeur hebben.
Zie bron: pcz

130 km is onacceptabel

14 december 2015

Nu de wereld heeft gekozen voor het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof is het ongepast dat de Nederlandse regering blijft kiezen voor harder rijden op snelwegen.

Geluidmetingen met Oud en Nieuw??

11 december 2015

De gemeente Ooststellingwerf heeft  besloten om de sluitingstijden voor de horeca tijdens de jaarwisseling tot 05.00 uur te verruimen. Ook dan moeten horecabedrijven zich houden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. De kans bestaat dat er geluidsmetingen worden verricht.
Zie bron: ooststellingwerf

Omgevingswet: eenvoudiger beter?

07 december 2015

In de uitvoeringsregels (AMvB’s) van de Omgevingswet is nog niet goed geregeld dat gemeenten meer eigen afwegingsruimte krijgen in beslissingen over de leefomgeving. Het is nog onzeker of de wet het werkelijk eenvoudiger en beter maakt voor burgers, bedrijven en gemeenten. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ dat vandaag wordt aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De raad vindt het belangrijk dat gemeenten meer ruimte krijgen om hun eigen brede afweging te maken als zij besluiten over ruimtelijke projecten. Dat is ook een van de doelstellingen van de Omgevingswet, zegt Niels Koeman, raadslid van de Rli en opsteller van het advies.
Zie bron: BB

 

Huilende wolkenkrabber

02 december 2015

Als het hard waait maakt een hoog gebouw in Manchester een indringend snerpend geluid.
Zie bron: waslijn

Wegfilteren bastonen festivals werkt

02 december 2015

Voor alle muziekfestivals in Amsterdam Oost geldt voortaan dat de zware bastonen moeten worden weggefilterd. Het afgelopen jaar is een experiment uitgevoerd, en dat is goed bevallen. De festivalgangers bleken er nauwelijks iets van te merken en het aantal klachten van omwonenden over geluidhinder daalde aanzienlijk.
Zie bron: Het Parool

Schiphol loopt tegen lawaaigrenzen aan.

02 december 2015

Schiphol kan de groei niet aan, als de economie met 2 procent per jaar stijgt en bij een flinke bevolkingsaanwas. In dat geval zal de luchthaven over 35 jaar een kwart van de vraag niet meer aankunnen. De reden is dat de Alderstafels lawaaigrenzen heeft vastgelegd.
Zie bron: RTLz

Geen hinderlijke achteruitrijpiep

25 november 2015

Hinderlijk gepiep van achteruitrijdende vrachtwagens, shovels, hijskranen en heftrucks moeten binnenkort verleden tijd zijn in het Amsterdamse havengebied. Met de campagne HoorbaarMinder wil het havenbedrijf geluidshinder verminderen. Daarom komt er een proef tot het einde van het jaar met zo'n honderd voertuigen, die worden voorzien van een ruissignaal.
Zie bron: noordhollandsdagblad

Aanpak lawaai rijksinfra te duur

23 november 2015

Om de geluidshinder van auto- en treinverkeer terug te dringen is 888 miljoen euro vrijgemaakt. Hoewel pas in 2018 na afronding van alle akoestische onderzoeken de definitieve kosten bekend zijn, bleek eind vorig jaar al dat de maatregelen wel eens 800 miljoen extra zouden kunnen kosten. Het ministerie is vervolgens op zoek gegaan naar mogelijkheden om kosten te besparen voor de geluidssanering die eind 2020 klaar moet zijn. In een brief aan de Tweede Kamer vrijdag schrijft Dijksma dat er al een geraamde besparing van 290 miljoen euro is gevonden.
Zie bron: milieuloket

Dancefestival vertrekt

18 november 2015

Het hardcore dancefestival loopt in Zwolle tegen strenge geluidsrestricties aan. Daarover zijn diverse rechtzaken gevoerd. De organisatie van Hardshock 2016, Zwollenaar John Althoff, meldt op de eigen website dat er meer mogelijk is op de nieuwe locatie (Almere strand), naast royalere geluidsnormen is er ook meer ruimte zodat er meer podia ingericht kunnen worden.
Zie bron: rtvoost

Wijkraad binnenstad Breda wil aanpak geluidsoverla

17 november 2015

De Wijkraad Stadshart/Valkenberg overhandigde de notitie "Leven in de binnenstad" aan wethouder Van Lunteren en stelt dat er nog altijd klachten binnenkomen over het geluid van evenementen en de stapavonden. Het gaat deels om vermijdbaar lawaai, zoals het afvoeren van lege flessen met een winkelwagentje of vuurwerk afsteken. Ook te luide muziek zorgt voor ergernis bij de binnenstadbewoners.
Zie bron: nu.nl

Alders-afspraken Schiphol falen

17 november 2015

De ontwikkeling van de mainport Schiphol heeft te kampen heeft met "tegengestelde belangen" binnen de overheid.Als voorbeeld noemde schip[holdirecteur Nijhuis de bouw van woningen in Aalsmeer. Uit die gemeente komen tegenwoordig de meeste klachten over geluidshinder. "Het aantal klachten is er sinds 2005 met dertig procent toegenomen", aldus Nijhuis. De bouw van meer woningen in Aalsmeer is volgens Nijhuis in tegenspraak met eerder gemaakte Alders-afspraken. Het overheidsbeleid rond volkshuisvesting botst er met infrastructuur, meent Nijhuis.
Zie bron: luchtvaartnieuws

Toenemend spoorlawaai zat

13 november 2015

Bewoners van de Hofstraat in Eindhoven hebben een petitie bij de Tweede Kamer aangeboden, waarin ze om maatregelen vragen voor de 'extreme overlast' van het spoor dat vlak langs hun woningen ligt. Het gaat hen om toenemend goederenvervoer, waardoor men niet kan slapen.
Zie bron; ED

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >