Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Protest tegen openstelling A4

09 juli 2015

Minister Schultz komt naar Steenberger en wordt getrakteerd op een houten Fallus. Bewoners: Waar is het beloofde fluisterasfalt? Waarom is er geklooid met rekenmodellen en lege meetkastjes? Waarom staat er geen scherm bij mijn huis terwijl ik slapeloze nachten heb door geluidsoverlast? We zijn in de steek gelaten."
Zie bron: bndestem

Veel klachten Eindhoven

09 juli 2015

Met de groei van Eindhoven Airport groeit ook het aantal klachten van omwonenden. Door het verleggen van de uitvlucht route over het dunbevolkte Wintelre is daar het aantal klachten vertienvoudigd.
Zie bron: Hart van NL

Natte rails maakt minder lawaai

09 juli 2015

Leidschendammers hadden last van piepende trams over een keerlus  en vroegen HTM en de gemeente hier iets aan te doen. Dat is gelukt. Doordat een sproei-installatie het spoor regelmatig nat spuit, is de geluidshinder aanzienlijk verminderd.
Zie bron: hetkrantje-online

Schiphol en geluidsoverlast

09 juli 2015

In zijn column steekt de heer Paul Grove een nauwelijks te volgen verhaal af over de beheersing van en ongerijmdheden bij lawaai van vliegtuigen en Schiphol. Hij eindigt als volgt:
Uiteindelijk zal Schiphol naar zee moeten uitwijken, niet vanwege de geluidsoverlast maar omdat het veel te grote oppervlak dat Schiphol in de Haarlemmermeer en omgeving inneemt. De ruimte zal zijn voor andere bestemmingen. Bovendien en zeker niet minder belangrijk, Schiphol moet af van de nachtrestricties, wil het als Mainport overleven'.

Een goede gedachte! (NSG - J.Kr)

Zie bron: luchtvaartnieuws

Ergernis en waardering in de openbare ruimte

30 juni 2015

Uit onderzoek blijkt dat gemeenteambtenaren zich beduidend meer ergeren aan onbeschoft en asociaal gedrag , aan geluidsoverlast en aan agressief gedrag dan burgers daadwerkelijk doen. Aan de andere kant laten de ambtenaren een onderschatting zien van waar burgers echt blij van worden: buurtbewoners die elkaar groeten, elkaar helpen en op elkaar letten. p>Uit onderzoek blijkt wat burgers nou echt belangrijk vinden.  in opdracht van Gemeente.nu voerde I&O Research het onderzoek uit: 'Waar ergeren burgers zich aan in de openbare ruimte ?' uit.
Zie bron: Gemeente.nu

Protest schrappen festivals

30 juni 2015

Boze Rotterdammers hebben op Facebook een evenement aangemaakt uit protest tegen het schrappen van festivals. Volgens de opstellers moet burgemeester Aboutaleb niet alleen luisteren naar de klagers, maar ook naar de grote groep mensen die gezellig een feest wil vieren. Het protestfeest moet plaatsvinden op 29 augustus.
Zie bron: Metronieuws

Luidere treinen op HSL spoor

22 juni 2015

In ruil voor 10 miljoen extra, mag NS van staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur voor de HSL nieuwe treinen kopen die aan de iets luidere Europese norm voldoen. Dat blijkt uit stukken die de bewindsvrouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Zie bron: Metro

Klungelige geluidmeting

18 juni 2015

Buren van het HKU in Utrecht klagen al jaren. Naar aanleiding van een verzoek tot handhaving werd er gemeten. Volgens de buren zeer klungelig. Ze stapten naar de rechter. Door de rechter werd het STAB ingeschakeld. Het is wachten wat die er van vindt. De buren denken dat ze gelijk krijgen.
Zie bron: nieuws030

Hotelgasten klagen vooral over buurgeluid

17 juni 2015

Nederlandse hotelgasten willen stille buren. Heerlijk ontspannen en slapen in een mooie hotelkamer met een groot, zacht bed is cruciaal om helemaal tot rust te komen tijdens een vakantie. Tenminste, dat hoop je dan maar. Luidruchtige buren kunnen wel eens roet in het eten gooien. Uit het Hotelvoorzieningenonderzoek, dat Hotels.com in maart en april 2015 uitvoerde, blijkt dat Nederlandse hotelgasten zich dikwijls ergeren. Hotels die meer Nederlandse bezoekers willen trekken, kunnen deze top 10 verbeterpunten dus maar beter in hun achterhoofd houden.
Zie bron: hotelsdotcom

Muziekfestivals Zwolle aan banden

16 juni 2015

Het dancefestival Dancetour in Zwolle  moet zich aan dezelfde geluidsregels als Megabase houden. Dat betekent een maximale geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde gevels van 75 dB(A) en 90 dB(C). De gemeente kiest daarvoor omdat Megabase door de rechter eerder daartoe werd verplicht.
Zie bron: rtvoost

Vliegwet moet lawaai Zaventem beheersen

15 juni 2015

Politiek pleidooi voor een vliegwet om de geluidshinder door vliegtuiglawaai aan te pakken. De eis voor een studie om Brussels Airport op een andere, minder dichtbevolkte locatie te hervestigen, die 12 actiecomités vorige vrijdag poneerden, wordt echter resoluut afgewezen.
Zie bron: hln

Rechter: handhavend optreden tegen live muziek.

15 juni 2015

De voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente het restaurant moet verplichten om voldoende maatregelen te treffen zodat aan de geluidsnormen wordt voldaan. Tot die tijd mag restaurant De Zwaan ‘s nachts geen muziekband of DJ meer laten spelen. Dit onder last van een dwangsom van 2500 euro per overtreding.
Zie bron: Misset

Schadeclaims om Awacs-overlast afgewezen

11 juni 2015

De rechtbank in Maastricht heeft alle schadeclaims wegens geluidsoverlast door Awacs-vliegtuigen ongegrond verklaard. In totaal waren 180 schadeclaims ingediend.
Zie bron: loo-tv

Kermis verboden

08 juni 2015

Exploitanten gaan naar het Europese hof, nadat de Raad van State bepaalde dat de kermis niet mag. De kermisklanten menen het geboden vertier een kinderrecht is.
Zie bron: Omroep Brabant

Beheersing evenementen

04 juni 2015

Door beperking van het aantal muziekevenementen en door het meten van de decibellen meent de gemeente Dinkelland hinder te kunnen beheersen.
Zie bron: Tubantia

Megabase festival: bewoners naar rechter

02 juni 2015

De gemeente Zwolle vergunt 95 dB(A) op de gevels van woningen. Bewoners stappen naar de rechter.
Zie video: RTVOOST
Rechter stelt omwonenden in het gelijk: de volumeknop moet omlaag, zie: RTVOOST
Zie ook

RVS: geen gezondheidsschade geluid windmolens

02 juni 2015

 Door belanghebbenden wordt vaak gesteld dat laagfrequent geluid, veroorzaakt door windturbines, leidt tot gezondheidsklachten, zoals slaapstoornissen, moheid en concentratieproblemen. In een receente uitspraak stelt de afdeling bestuursrecht van de Raad van State dat niet gevreesd hoeft te worden voor aantasting van de gezondheid als gevolg van laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines, als voldaan is aan de geluidsnormen van Activiteitenbesluit.
Zie bron: RVS

NEN richtlijn installatiegeluid

01 juni 2015

NEN en ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, hebben samen de Nederlandse Technische Richtlijn (NTR) 5076 ‘Installatiegeluid in woningen en woongebouwen’ gepubliceerd. Deze NTR beschrijft maatregelen ter beperking van het geluid van installaties in woningen en woongebouwen. Het gaat hierbij om ventilatie, verwarming, garagedeuren, sanitair en tapwater (inclusief de apparaten en leidingen). Installateurs die volgens NTR 5076 werken, voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
Zie bron: NEN

Obesitas en verkeerslawaai

30 mei 2015

Blootstelling aan verkeerslawaai verhoogt de kans op buikvet, waarschuwen Zweeds onderzoekers in het tijdschrift Occupational & Environmental Medicine. De Zweedse onderzoekers vergeleken openbare cijfers over verkeerslawaai buurten rond Stockholm met de data van 5075 mensen die deel hadden genomen aan het Stockholm Diabetes Prevention Program, een onderzoek naar risicofactoren voor diabetes en manieren om de aandoening te voorkomen.
Zie bron: ipsnews

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >