Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

'Silent disco' verboden om lawaai

07 februari 2016

Op een 'silent disco' luisteren bezoekers naar de muziek via een draadloze koptelefoon. De mensen horen dus de muziek, zonder dat de buren er last van hebben. Maar het gemeentebestuur van Lausanne heeft toch twee stille discofeesten in de buitenlucht verboden omdat ze geluidsoverlast zouden veroorzaken. Omwonenden hadden geklaagd dat bij andere stille feesten te veel lawaai werd gemaakt.
Zie bron: NOS

Rembrantsplein: overlast en handhaving

04 februari 2016

“In het weekend, wanneer er de meeste handhaving aanwezig is op het plein, komen de meeste overlastgevers desondanks nog gewoon weg met hun overtreding”, stelt vice-voorzitter Peter Taks van De Nachtwacht. Doordeweeks is de pakkans voor herrieschoppers, vandalen en agressievelingen volgens Taks zelfs bijna nul. Volgens de gemeente is er wel degelijk extra handhavingscapaciteit. We hebben bijvoorbeeld handhavers die bij geluidsoverlast ook ’s nachts bereikbaar zijn, en dan meteen komen. Door de extra handhaving op en rond het Rembrandtplein, is het aantal uitgedeelde boetes de afgelopen tijd flink toegenomen.”
Zie bron: napnieuws

Rondvaartboten

04 februari 2016

Amsterdam wordt strenger voor de rondvaartboten. Reders die de regels overtreden, kunnen na drie waarschuwingen hun vergunning kwijtraken. Het gaat dan om overtredingen op het gebied van geluidsoverlast, te snel varen en veiligheid.
Zie bron: Gooi en Eemlander

Muziek zachter bij carnaval

03 februari 2016

De gemeente Drimmelen en carnavalsverenigingen vragen aan de horeca in die gemeente om het geluid tijdens carnaval zachter te zetten. Dit omdat mensen de luide muziek als hinderlijk en kwalijk ervaren voor hun kinderen en er is risico op gehoorbeschadiging bij de kleintjes.
Zie bron: Omroepbrabant

Carillon 's nachts?

02 februari 2016

In Noordwijk wordt een enquete gehouden onder de omwonenden van een carillon. De vraag die voorligt is of het carillon  ook 's nachts mag tingelen. Er zijn voor en tegenstanders.
Zie bron: gemeente Noordwijk

Basketbalveld mag

02 februari 2016

Een basketbalveldje in Mook blijft, ondanks klachten uit de buurt. 6 huishoudens klaagden bij de gemeente over het geluid van stuiterende ballen op de betonnen ondergrond. Volgens de gemeente blijven de decibellen binnen aanvaardbare grenzen.
Zie bron: Gelderlander

Gemeente betaalt voor oplossing burenruzie

02 februari 2016

De gemeente Borger-Odoorn wil € 105.500 uittrekken om een burenruzie te beëindigen. Voor die prijs is de eigenaar van een bedrijfspand plus grond af te staan. Die grond krijgt dan een andere bestemming.
Zie bron: dvhn

Vervroegde sluitingstijd

29 januari 2016

Een café in Leiden, heeft een vervroegde sluitingstijd opgelegd gekregen. De beslissing werd genomen vanwege geluidsoverlast van de muziek en overtredingen in verband met de sluitingstijd van het terras.
Zie bron: nu.nl

Sanering wegverkeerslawaai

29 januari 2016

De minister I&M heeft het ontwerpbesluit tot vaststelling Saneringsplan Rijksweg A27 Eemnes Randmeren vastgesteld. Het vermeldt de saneringsobjecten en de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting bij volledige benutting van de GPP's op gevels van woningen. Een akoestisch onderzoek toont dat bron- of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn. De wijziging van GPP's is niet aan de orde. Gevels van sommige woningen krijgen wellicht een betere geluidsisolatie. Van 1 februari tot en met 14 maart 2016 ligt het ontwerp tot vaststelling geluidssaneringsplan ter inzage.
Zie bron: rijkswaterstaat

Festival verhuist

28 januari 2016

Het Middelburgse dancefestival City of Dance neemt afscheid van het Hof van Tange in het centrum en verhuist naar een groter terrein naast de N57 aan de rand van Middelburg. Na de vorige editie werd al gesproken over een mogelijke verhuizing van het festivalterrein. Omwonenden klaagden over geluidsoverlast en over overlast door bezoekers. Ook de grote hoeveelheid rommel die achterbleef was voor de partij een struikelblok.
Zie bron: omroepzeeland

Het geluid in het Westerpark van A'dam

28 januari 2016

Stadsdeel West in Amsterdam heeft in en rond het Westerpark microfoons opgehangen om geluid aldaar in beeld te brengen. Een reporter van NAP Nieuws ging erheen met eigen ogen te 'horen' en een decibelmeterapp te meten.
Zie bron: NAP  en lees het verslag

 

Borg en boete bij carnaval

22 januari 2016

Carnavalsvierders die met een wagen aan de optocht in Ganzegat deelnemen, moeten vooraf een borgsom van 350 euro betalen. Als de wagen vervolgens binnen de door de gemeente Laarbeek gestelde geluidsnormen blijft, krijgen de deelnemers het bedrag weer teruggestort. Als ze de norm overschrijden, moeten ze een boete van 350 euro betalen en krijgen ze de borg dus niet terug. 
Zie bron: ED

Evenementen: "leven en laten leven"

22 januari 2016

De APV in gemeente Twenterand staat naar de zin van de VVD vol met regels waarop niet wordt gehandhaafd. „En dus zijn die regels zinloos”, aldus vvd-er Walraven. Het is ook een kwestie van leven en laten leven De SGP wenst de regels voor muziekevenementen aan te scherpen. Veel inwoners klagen over geluidsoverlast. En of daar niks aan kan worden gedaan? Portefeuillehouder Cornelis Visser vindt het niet nodig in de APV regels toe te voegen over het geluidsniveau bij muziekfestivals: „Het is ook een kwestie van leven en laten leven”, zegt de burgemeester.
Zie bron: Tubantia

Wakker door vliegtuigen

22 januari 2016

Inwoners van de gemeente Bergen zeggen steeds meer last te hebben van nachtelijk vliegtuiglawaai. Sommige klagers zeggen vaak 's nachts wakker te liggen door de herrie. Het lawaai is toegenomen door aanpassing van de nachtelijke aanvliegroute naar de Polderbaan.
Zie bron rtvnh

Geen DJ's in strandtenten

21 januari 2016

Knokke-Heist voert een verbod in op dj's in de strandbars. Het gemeentebestuur wil daarmee geluidshinder en andere overlast voorkomen. "Het strand is geen dancing. Knokke-Heist is Ibiza niet", zegt toerismeschepen Anthony Wittesaele. Voor de strandbars in Knokke-Heist werd vorig jaar al een geluidslimiet van 75 decibel ingevoerd.
Zie bron: hln

Verkeerslawaai laat prijs woning zakken

21 januari 2016

Woningen vlakbij de luchthaven, een spoor of een grote (snel)weg zijn gemiddeld minder waard dan woningen verderop. Zo berekende Roel Helgers, doctoraatstudent aan de KU Leuven op basis van geluidskaarten en verkoopsinformatie van vastgoedmakelaar ERA.
Zie bron: skynet

Boete voor cafe

20 januari 2016

Café Bolle Henk in Ossendrecht is door de gemeente gemaand om het geluid te minderen. Het college heeft het café een last onder dwangsom opgelegd na klachten uit de buurt. Metingen tonen dat er veel te veel lawaai is. Per overtreding kan Bolle Henk een boete van 2000 euro tegemoet zien, oplopend tot een bedrag van 10.000 euro.
Zie bron: interbode

Slimme en gezonde stad

20 januari 2016

Groningen en het ministerie I&M ondertekenden een intentieovereenkomst Slimme en Gezonde stad. In Groningen ligt de focusj vooral op de inzet van het fietsbeleid, een schone stadslogistiek en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen en lawaaihinder bij de grote infrastructurele werken. 
Zie bron: gic

Café moet zich aan de wet houden

14 januari 2016

Café In den Ommelanden in Elst hoeft nooit en te nimmer te rekenen op 24 ontheffingen per jaar om de geluidsnorm te mogen overschrijden.
Zie bron: gelderlander

Sportkantines maken het bont

13 januari 2016

Sportkantines vormen dankzij de door gemeenten gehanteerde late sluitingstijden oneigenlijke concurrentie voor commerciële horeca. Dat stelt directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Wim van Dalen, die hoopt dat gemeenten de sluitingstijden van sportkantines aanpassen. Gemeenten laten sportclubs tot 3.00 uur 's nachts schenken Uit onderzoek van STAP van september 2015 bij honderdtwintig gemeenten blijkt dat met name in kleine en middelgrote gemeenten de sportkantines laat blijven schenken, tot soms 2.00 of 3.00 uur ’s nachts. Sluitingstijden van 00.00 of 01.00 uur ’s nachts zijn daarbij het meest gebruikelijk. Dat betekent in een aantal gevallen ook de nodige overlast.
Zie bron: BB

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >