Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Verzet verbreding snelwegen Utrecht

03 juni 2016

Tegenstanders van de verbreding van de A27 en de A12 verzetten zich tegen de plannen voor verbreding. Ze vinden de uitbreiding onnodig, geldverspilling en vrezen voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Bovendien moet voor de A27 een stuk van het bos Amelisweerd afgekalfd worden. Minister wil de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd verbreden van zes naar zeven banen om aparte rijstroken aan te leggen voor doorgaand verkeer. Dat moet veel files voorkomen. Ook wordt de verbindingsweg van de A28 naar de A27 aangepast en gaat knooppunt Rijnsweerd op de schop. In de gemeentelijke politiek is niet alleen GroenLinks tegen de plannen. In de gemeenteraad van Utrecht is een grote meerderheid te vinden die niets ziet in de verbreding.
Zie bron: snelwegen Utrecht

Verkeerslawaai provinciale wegen

02 juni 2016

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidshinder veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen te beperken. Met een onderzoek geeft de randstedelijke rekenkamer een beeld  in het provinciale beleid inzake geluidshinder en de uitvoering daarvan.
Zie bron: randstedelijke rekenkamer

Stemgeluid op terrassen

02 juni 2016

B&W van Leiden hebben in een nota aangegeven hoe de gemeente omgaat met stemgeluid van bestaande en nieuwe horeca-terrassen in de stad.
Zie bron: Gemeente Leiden

JSF toch niet hinderlijker?

30 mei 2016

De JSF) produceert drie dB meer geluid dan de F-16. Maar de omwonenden ervaren dat nauwelijks als luider. Het hoogst gemeten piekniveau van de F-35 was 112 decibel; dat van de overvliegende F-16 109 decibel. Uit enquêtes onder dorpsbewoners blijkt dat zij de F-35 iets lawaaieriger vinden dan de F-16.
Zie bron; NRC

Festivals moeten steeds vaker verhuizen

19 mei 2016

De organisatie van de festivals Park am See en zusterfestival De Zon in Amsterdam kregen onlangs te horen dat zij geen omgevingsvergunning krijgen van de gemeente voor de locatie De Oeverlanden (Amsterdam stadsdeel Nieuw-West). Na een verloren rechtzaak zijn zij vijf weken voor het evenement gedwongen te verhuizen naar een andere locatie. En dat terwijl er zowel in de opzet als de programmering van het festival geen veranderingen zijn.
Zie bron: eventbranche

Makelaars bedonderen de boel.

18 mei 2016

In reclame-uitingen bij de verkoop van woningen in de regio Schiphol  zoals verkoopbrochures – bewust of onbewust – wordt nagelaten te wijzen op (mogelijke) hinder door vliegtuiglawaai. Uit gesprekken met kopers blijkt dat er makelaars zijn die bezichtigingen van koopwoningen zo mogelijk lieten plaatsvinden op een tijdstip dat het lawaai minimaal is. Daarbij wordt actief informatie ingewonnen over het baangebruik op de luchthaven.
Zie bron: Provincie Noord Holland

Stamgasten willen kroeg behouden

18 mei 2016

In Elst heeft de gemeente een kroegbaas een dwangsom opgelegd omdat hij teveel muziekgeluid produceert. Daarom moet hij zijn tent sluiten. Stamgasten zetten een face book actie op om het cafe te behouden.
Zie bron: omroepgelderland

Defensie wil weer AWACS-bomen kappen

09 mei 2016

Het ministerie van Defensie presenteerde een onderhoudsplan voor het gebied waarvan de begroeiing laag moet blijven. Ook hoge bomen moeten het ontgelden.Vertegenwoordigers van de actiegroep Stop AWACS hebben laten weten opnieuw acties te zullen starten wanneer het ministerie de plannen doorzet. De groep vreest meer geluidsoverlast voor inwoners van Schinveld en Brunssum omdat er nog lager gevlogen kan worden. Stop AWACS vindt dat de vliegbasis moet worden aangepast, door de landingsbaan te verleggen. 

Zie bron: groenerumte.nl

RvS: Bezwaren windmolenpark ongegrond

09 mei 2016

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het rijksinpassingsplan 'Windpark Wieringermeer' ongegrond verklaard. Veertig bedrijven en omwonenden hadden bezwaren ingediend tegen het rijksinpassingsplan en tegen de zogenoemde uitvoeringsbesluiten. Zij vrezen o.a. dat hun woongenot wordt aangetast door zichthinder, lichthinder, geluidsoverlast en slagschaduw door de windturbines. Ook zijn ze bang dat het landschap en de natuur worden aangetast. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft al deze bezwaren ongegrond verklaard.
Zie bron: groeneruimte.nl

Festivals: overleg met de omwonenden

02 mei 2016

 Aan het Amsterdamse beleid voor festivals valt veel te verbeteren. Festivals kunnen duurzamer, gespreid door de stad, met respect voor parken, groen en bewoners. Er een 'meerjarig locatieprofiel' komen. Hierin komt onder andere een limiet voor festivals per gebied en worden geluidsnormen bepaald zodat omwonenden minder geluidoverlast ondervinden.
Zie bron: het Parool

Last moet je ook kunnen verdragen

28 april 2016

Door ondertekening van een petitie kan je als Amsterdam je steun betuigen voor meer festivals. Met de petitie wil Stichting N8BM A’DAM ervoor zorgen dat de stem van de Amsterdamse festivalbezoeker gehoord wordt bij de ontwikkeling van een nieuwe evenementennota. Beleid gebaseerd op een negatief en eenzijdig geluid mag festivals in onze stad niet de nek omdraaien. Teken de petitie voor een stad met ruimte voor festivals, en zonder betutteling!
Zie bron: folia.nl

Gemeente treedt niet op

26 april 2016

Drie jaar geleden woonde de familie Boelens uit Nieuwkuijk (gemeente Heusden) in een paradijs. Tot het bestemmingsplan van de fabriek naast hen werd aangepast door de gemeente. Door het indringende geluid van een stansmachine doet het gezin ‘s nachts geen oog dicht en is het wonen in hun droomhuis nu een nachtmerrie.
Zie bron: hartvannederland
Rechtbank Den Bosch verplicht gemeente Heusden handhavend op te treden:
Zie bron: bd.nl

Zondagswet

21 april 2016

Van alle Nederlandse gemeenten past 45 procent de Zondagswet nooit toe. Nog eens 42 procent past deze wet wel toe, maar alleen om ontheffingen te verlenen voor festiviteiten of geluidsoverlast. Toch is een derde van de burgemeesters tegen het schrappen van die wet.
Zie bron: RD.nl

Moskee: 57 dB(A)

19 april 2016

Het geluidniveau van de luidsprekerinstallatie van een moskee in Enschede mag bij woningen niet hoger zijn dan 57 dB(A)
Zie bron: Nu.nl

Commentaar NSG: als dat niveau bij de meest nabij gelegen woning niet mag worden overschreden is de gebedsoproep niet meer functioneel. Je kan het dan net zo goed laten, tenzij je de mening bent toegedaan dat het een symbolische functie vervult. De oproep kan dan 'gewoon' via een app. op de smartphone.

NSG: kapittelt gemeente

19 april 2016

De NSG adviseerde een familie in Hengelo over het wanbeleid i.z. de ligging van een verblijf voor gehandicapte kinderen naast een woning. Het NSG geluidsrapport vormt onderdeel van een petitie aan leden van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Daarmee vraagt de bewoner aandacht voor de dramatische gevolgen van onbehoorlijk bestuur.
Zie bron: RTV oost

Minder overlast muziekevenementen

17 april 2016

 'Lawaai van evenementen in de Amsterdamse binnenstad moet minder'. Dat vindt de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. De vereniging wil op Koningsdag een geluidsmeting doen en met de resultaten naar de gemeente stappen.
Zie bron: Parool  Voor het resultaat zie: AT5

Verbod mosquito's

17 april 2016

SP en GroenLinks in Groningen willen verbod op mosquito's. Dit apparaat geeft om de een of twee minuten gedurende vijf seconden een harde irritante pieptoon. Voor de fracties van SP en GroenLinks is de plaatsing van deze mosquito's aanleiding om bij B&W aan de bel te trekken. De blootstelling aan het geluid, kan hoofdpijn en pijnlijke oren veroorzaken.
Zie bron: blikopnieuws

Film over lawaai in zee

06 april 2016

Een filmdocumentaire over door de mens veroorzaakte geluidsoverlast op zee, werd vertoond in de indrukwekkende expositieruimte van Whales of Iceland in Reykjavik. Omringd door 22 op ware grootte uitgevoerde modellen van walvissoorten die voorkomen in de IJslandse wateren, hield een gezelschap van zo'n 150 gasten collectief de adem in bij de meest dramatische scènes van de aangrijpende productie.
Zie bron: ifaw.org, zie ook teaser

Caféherrie (mr. Visser doet uitspraak, SBS6)

06 april 2016

Omwonenden van de jongerencafe vragen Frank Visser om een uitspraak. De NSG geeft deskundig advies. 
Zie bron: SBS6

Omwonenden meerdagsevenement krijgen gelijk

06 april 2016

De bezwaren die omwonenden hebben ingediend tegen verleende geluidsontheffingen voor muziekfestival Psy-Fi in Leeuwarden zijn gegrond. Dat is het oordeel van de gemeentelijke bezwarencommissie die de gemeente Leeuwarden daarmee een flinke tik op de vingers geeft. Het meerdaagse muziekfestival dat afgelopen zomer voor de tweede keer werd gehouden, veroorzaakte dagenlang geluidsoverlast bij omwonenden. De commissie vindt dat de gemeente onvoldoende onderzoek naar de ruimtelijke aspecten heeft uitgevoerd. De NSG adviseerde de omwonenden.
Zie bron: lc.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidmetingen Lowlands

Via een Whats App kunnen omwonenden helpen... Verder >

Verhuurder treedt niet op.

Woningcorporatie Woonlinie uit Woudrichem gaat niet ingrijpen bij een hoogoplopende ruzie tussen twee buren... Verder >

Burenlawaai leidt tot dodelijke schietpartij

Rechtbank Maastricht verwerpt noodweer... Verder >

Optreden politie tijdens Sneekweek

Nachtelijke muziek verboden... Verder >

Toenemende herrie op de Amsterdamse grachten

Enorme stijging aan klachten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >