Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Last moet je ook kunnen verdragen

28 april 2016

Door ondertekening van een petitie kan je als Amsterdam je steun betuigen voor meer festivals. Met de petitie wil Stichting N8BM A’DAM ervoor zorgen dat de stem van de Amsterdamse festivalbezoeker gehoord wordt bij de ontwikkeling van een nieuwe evenementennota. Beleid gebaseerd op een negatief en eenzijdig geluid mag festivals in onze stad niet de nek omdraaien. Teken de petitie voor een stad met ruimte voor festivals, en zonder betutteling!
Zie bron: folia.nl

Gemeente treedt niet op

26 april 2016

Drie jaar geleden woonde de familie Boelens uit Nieuwkuijk (gemeente Heusden) in een paradijs. Tot het bestemmingsplan van de fabriek naast hen werd aangepast door de gemeente. Door het indringende geluid van een stansmachine doet het gezin ‘s nachts geen oog dicht en is het wonen in hun droomhuis nu een nachtmerrie.
Zie bron: hartvannederland
Rechtbank Den Bosch verplicht gemeente Heusden handhavend op te treden:
Zie bron: bd.nl

Zondagswet

21 april 2016

Van alle Nederlandse gemeenten past 45 procent de Zondagswet nooit toe. Nog eens 42 procent past deze wet wel toe, maar alleen om ontheffingen te verlenen voor festiviteiten of geluidsoverlast. Toch is een derde van de burgemeesters tegen het schrappen van die wet.
Zie bron: RD.nl

Moskee: 57 dB(A)

19 april 2016

Het geluidniveau van de luidsprekerinstallatie van een moskee in Enschede mag bij woningen niet hoger zijn dan 57 dB(A)
Zie bron: Nu.nl

Commentaar NSG: als dat niveau bij de meest nabij gelegen woning niet mag worden overschreden is de gebedsoproep niet meer functioneel. Je kan het dan net zo goed laten, tenzij je de mening bent toegedaan dat het een symbolische functie vervult. De oproep kan dan 'gewoon' via een app. op de smartphone.

NSG: kapittelt gemeente

19 april 2016

De NSG adviseerde een familie in Hengelo over het wanbeleid i.z. de ligging van een verblijf voor gehandicapte kinderen naast een woning. Het NSG geluidsrapport vormt onderdeel van een petitie aan leden van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Daarmee vraagt de bewoner aandacht voor de dramatische gevolgen van onbehoorlijk bestuur.
Zie bron: RTV oost

Minder overlast muziekevenementen

17 april 2016

 'Lawaai van evenementen in de Amsterdamse binnenstad moet minder'. Dat vindt de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. De vereniging wil op Koningsdag een geluidsmeting doen en met de resultaten naar de gemeente stappen.
Zie bron: Parool  Voor het resultaat zie: AT5

Verbod mosquito's

17 april 2016

SP en GroenLinks in Groningen willen verbod op mosquito's. Dit apparaat geeft om de een of twee minuten gedurende vijf seconden een harde irritante pieptoon. Voor de fracties van SP en GroenLinks is de plaatsing van deze mosquito's aanleiding om bij B&W aan de bel te trekken. De blootstelling aan het geluid, kan hoofdpijn en pijnlijke oren veroorzaken.
Zie bron: blikopnieuws

Film over lawaai in zee

06 april 2016

Een filmdocumentaire over door de mens veroorzaakte geluidsoverlast op zee, werd vertoond in de indrukwekkende expositieruimte van Whales of Iceland in Reykjavik. Omringd door 22 op ware grootte uitgevoerde modellen van walvissoorten die voorkomen in de IJslandse wateren, hield een gezelschap van zo'n 150 gasten collectief de adem in bij de meest dramatische scènes van de aangrijpende productie.
Zie bron: ifaw.org, zie ook teaser

Caféherrie (mr. Visser doet uitspraak, SBS6)

06 april 2016

Omwonenden van de jongerencafe vragen Frank Visser om een uitspraak. De NSG geeft deskundig advies. 
Zie bron: SBS6

Omwonenden meerdagsevenement krijgen gelijk

06 april 2016

De bezwaren die omwonenden hebben ingediend tegen verleende geluidsontheffingen voor muziekfestival Psy-Fi in Leeuwarden zijn gegrond. Dat is het oordeel van de gemeentelijke bezwarencommissie die de gemeente Leeuwarden daarmee een flinke tik op de vingers geeft. Het meerdaagse muziekfestival dat afgelopen zomer voor de tweede keer werd gehouden, veroorzaakte dagenlang geluidsoverlast bij omwonenden. De commissie vindt dat de gemeente onvoldoende onderzoek naar de ruimtelijke aspecten heeft uitgevoerd. De NSG adviseerde de omwonenden.
Zie bron: lc.nl

Aanvullingswet OW Geluid

06 april 2016

De regelgeving voor het aspect geluid gaat onder de Omgevingswet (Ow) veranderen. Zo komen er o.a.geluidregels voor bedrijven en geluidproductieplafonds voor provinciale wegen. Voor geluid wordt gewerkt aan een aanvullingswet. De onderwerpen daarvan zijn inmiddels bekend.
Zie bron: infomil

Toch geluidsscherm?

04 april 2016

Bewoners langs de snelweg hebben geluidsmeters laten plaatsen om de herrie van de A9 bij Heiloo te registreren. Het onderzoek moet als 'second opinion' de gemeente er van overtuigen dat er wel degelijk een geluidswal nodig is. De problemen rond de geluidoverlast van de A9 voor de inwoners van Plan Oost in Heiloo spelen al bijna 15 jaar. De discussie gaat al die jaren over het wel of niet aanleggen van een geluidswal of geluidsschermen langs de snelweg.
Zie bron: rtvnh

Schiphol beperkt woningbouw

04 april 2016

Er is een akkoord gesloten over de woningbouw rond Schiphol. Woningbouw blijft mogelijk, maar niet nabij de start- en landingsbanen. Ook wordt rekening gehouden met nieuwe routes. De luchthaven wordt daardoor niet beperkt in haar groeiplannen. Dat betekent een enorme ruimtebeslag door vliegtuigen.
Zie bron: noordhollandsdagblad

Aanvullingsbesluit Geluid

04 april 2016

Op 22 maart 2016 is de internetconsultatie gestart van de Aanvullingswet geluid. In het inmiddels aangenomen wetsvoorstel voor de Omgevingswet is het onderwerp geluid nog niet geregeld. Deze Aanvullingswet legt voor een belangrijk deel de basis. De Aanvullingswet gaat over geluid van wegverkeer, spoorverkeer en industrieterreinen. Dit zijn de onderwerpen die nu in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer zijn geregeld. Heel concreet is de Aanvullingswet overigens niet, het bestaat uit slechts 6 pagina's met wetsartikelen. Interessant is daarom vooral de toelichting waarin deze systematiek wordt geschetst. Een en ander zal concreet worden uitgewerkt in het Aanvullingsbesluit geluid.
Zie bron: omgevingsweb

Megaclaim plaatsing windturbines

01 april 2016

Tientallen Barendrechters hebben dinsdagavond gezamenlijk een schadeclaim van in totaal 12 miljoen euro ingediend bij de gemeente Binnenmaas. Dit heeft te maken met de plannen om de komst van vijf windturbines mogelijk te maken.
Zie bron: AD

Geluid windturbines

24 maart 2016

De ministeries I&M en EZ hebben een kennisbericht “Geluid van windturbines 1.0” uitgebracht aan de Tweede Kamer. Met het oog op de versnelling van realisatie van windturbineprojecten is besloten om voor zover mogelijk alle windturbines onder het beoordelingsregime van het Activiteitenbesluit te brengen.  Uit een vergelijking van een normwaarde van 47 dB Lden met de dosis-effect relatie blijkt dat bij deze waarde circa 8-9% ernstige hinder mag worden verwacht. Een dergelijk niveau van ernstige hinder is goed vergelijkbaar met hetgeen bij de normering voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai als maximaal toelaatbaar wordt beschouwd. Het recente kennisbericht van het RIVM bevestigt dit. Een norm van 47 dB Lden die aansluit bij de bestaande uitvoeringspraktijk was daarmee toereikend uit het oogpunt van bescherming tegen geluidhinder. Om deze reden is er in 2010 voor gekozen om de norm voor geluidhinder door windturbines op 47 dB Lden vast te stellen.
Zie bron: omgevingsweb

Tevreden over wet luidheid muziek horeca

23 maart 2016

De muzieksector en de politiek in Vlaanderen maakten na drie jaar de balans op van de bij wet opgelegde de luidheid van muziek in de horeca. Het veroorzaakte toen veel ophef bij onder meer jeugdhuizen, concertzalen en muzikanten. De reacties zijn overwegend positief, maar er blijft wel veel onduidelijkheid over de toepassing en de controle van die nieuwe geluidsnormen.
Zie bron: deredactie.be

Oordopjes werken niet bij jongeren

23 maart 2016

Jongeren kiezen niet de meest beschermende oordopjes om hun gehoor te beschermen tegen luide muziek. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent. In Vlaanderen moeten organisatoren bij luide evenementen oordopjes ter beschikking stellen. Ze dempen vooral de hoge tonen.Dat maakt de beleving van de muziek niet meteen ideaal, terwijl het essentieel is dat de gebruiker gemotiveerd is de dopjes te gebruiken. Ze gebruiken ze dus niet. Uit een rondvraag bij 477 studenten bleek dat 60 procent over de problematiek gehoord had. Dat is goed, maar het kan beter.
Zie bron: standaard.be

Kermis verstoort Stille Week

23 maart 2016

De ChristenUnie en de SGP in Veenendaal hebben burgemeester Kolff een open brief geschreven over de afgegeven vergunning voor de kermis op het evenemententerrein nabij de christelijke gereformeerde Pniëlkerk. Net als vorig jaar wordt de kermis in de Stille Week voor Pasen gehouden.
Zie bron: rd.nl

Geluidslabel voor woningen

23 maart 2016

Woningen zouden een geluidslabel moeten krijgen. Dan ziet de koper of huurder direct hoe ernstig de geluidsoverlast is. Dat vindt Ed Goudriaan van ingenieursbureau LBP|Sight.
Zie bron: pzc.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >