Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Evenementen: "leven en laten leven"

22 januari 2016

De APV in gemeente Twenterand staat naar de zin van de VVD vol met regels waarop niet wordt gehandhaafd. „En dus zijn die regels zinloos”, aldus vvd-er Walraven. Het is ook een kwestie van leven en laten leven De SGP wenst de regels voor muziekevenementen aan te scherpen. Veel inwoners klagen over geluidsoverlast. En of daar niks aan kan worden gedaan? Portefeuillehouder Cornelis Visser vindt het niet nodig in de APV regels toe te voegen over het geluidsniveau bij muziekfestivals: „Het is ook een kwestie van leven en laten leven”, zegt de burgemeester.
Zie bron: Tubantia

Wakker door vliegtuigen

22 januari 2016

Inwoners van de gemeente Bergen zeggen steeds meer last te hebben van nachtelijk vliegtuiglawaai. Sommige klagers zeggen vaak 's nachts wakker te liggen door de herrie. Het lawaai is toegenomen door aanpassing van de nachtelijke aanvliegroute naar de Polderbaan.
Zie bron rtvnh

Geen DJ's in strandtenten

21 januari 2016

Knokke-Heist voert een verbod in op dj's in de strandbars. Het gemeentebestuur wil daarmee geluidshinder en andere overlast voorkomen. "Het strand is geen dancing. Knokke-Heist is Ibiza niet", zegt toerismeschepen Anthony Wittesaele. Voor de strandbars in Knokke-Heist werd vorig jaar al een geluidslimiet van 75 decibel ingevoerd.
Zie bron: hln

Verkeerslawaai laat prijs woning zakken

21 januari 2016

Woningen vlakbij de luchthaven, een spoor of een grote (snel)weg zijn gemiddeld minder waard dan woningen verderop. Zo berekende Roel Helgers, doctoraatstudent aan de KU Leuven op basis van geluidskaarten en verkoopsinformatie van vastgoedmakelaar ERA.
Zie bron: skynet

Boete voor cafe

20 januari 2016

Café Bolle Henk in Ossendrecht is door de gemeente gemaand om het geluid te minderen. Het college heeft het café een last onder dwangsom opgelegd na klachten uit de buurt. Metingen tonen dat er veel te veel lawaai is. Per overtreding kan Bolle Henk een boete van 2000 euro tegemoet zien, oplopend tot een bedrag van 10.000 euro.
Zie bron: interbode

Slimme en gezonde stad

20 januari 2016

Groningen en het ministerie I&M ondertekenden een intentieovereenkomst Slimme en Gezonde stad. In Groningen ligt de focusj vooral op de inzet van het fietsbeleid, een schone stadslogistiek en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen en lawaaihinder bij de grote infrastructurele werken. 
Zie bron: gic

Café moet zich aan de wet houden

14 januari 2016

Café In den Ommelanden in Elst hoeft nooit en te nimmer te rekenen op 24 ontheffingen per jaar om de geluidsnorm te mogen overschrijden.
Zie bron: gelderlander

Sportkantines maken het bont

13 januari 2016

Sportkantines vormen dankzij de door gemeenten gehanteerde late sluitingstijden oneigenlijke concurrentie voor commerciële horeca. Dat stelt directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Wim van Dalen, die hoopt dat gemeenten de sluitingstijden van sportkantines aanpassen. Gemeenten laten sportclubs tot 3.00 uur 's nachts schenken Uit onderzoek van STAP van september 2015 bij honderdtwintig gemeenten blijkt dat met name in kleine en middelgrote gemeenten de sportkantines laat blijven schenken, tot soms 2.00 of 3.00 uur ’s nachts. Sluitingstijden van 00.00 of 01.00 uur ’s nachts zijn daarbij het meest gebruikelijk. Dat betekent in een aantal gevallen ook de nodige overlast.
Zie bron: BB

Sportveld

13 januari 2016

Het is een slecht idee om op het dak van de nieuwe campus van de zeevaartschool in Terschelling een sportveld aan te leggen. Dat zei Louise Boveree-Roos dinsdag tijdens de presentatie van de nieuwbouwplannen voor huisvesting van 200 studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Boveree woont tegenover de toekomstige campus en vreest geluidsoverlast.
Zie bron: LC

Evenementen

07 januari 2016

In Woerden vinden diverse festiviteiten plaats. Ze zijn onderdeel van de Woerdense gemeenschap en cultuur. Vijf van deze evenementen zijn benoemd tot collectieve festiviteiten voor 2016. Als gevolg hiervan krijgen horecaondernemers de mogelijkheid om meer muziekgeluid te produceren dan doorgaans is toegestaan. De verruimde geluidsnorm geldt tot uiterlijk 23.00 uur.
Zie bron: digitalebodengraafkrant

Meer vlieglawaai Groene Hart

07 januari 2016

Stilte wordt in 2016 nog schaarser. Het aantal vliegtuigbewegingen van Schiphol groeit nog steeds. Omdat de relatief 'stille' Polder- en Kager-baan praktisch aan hun tax zitten, moeten andere banen worden gebruikt. Vooral de Aalsmeerbaan pakt slecht uit voor het Groene Hart.
Zie bron: ED

Muziekcafes vaak te veel decibellen

22 december 2015

Het is voor muziekcafes vaak moeilijk om te voldoen aan een geluidsnorm van maximaal 103 dB(A). Dat blijkt uit een onderzoek van de Hoorstichting. Bij zeven clubs is een jaar lang een totaalpakket aan maatregelen getest, dat het risico op gehoorschade bij bezoekers en personeel moet reduceren. De Hoorstichting heeft de obstakels en de oplossingen op een rij gezet en gepubliceerd op hun website.
`Zie bron: OmroepBrabant

Dwangsom cafe betekent einde

22 december 2015

Café In den Ommelanden in Elst moet per direct een stuk stiller worden. De uitbater krijgt anders per geconstateerde overtreding een boete van 2.500 euro. Tegen deze dreigende dwangsom had hij protest aangetekend bij de gemeentelijke bezwaarcommissie, maar die stelt nu het Overbetuwse college van burgemeester en wethouders – dat de dwangsom oplegt – in het gelijk.
Zie bron: De Gelderlander

Nieuwe A2 Midden Delfland geeft gemengde reacties

22 december 2015

Alleen als de wind de verkeerde kant uit waait is er hinder.
Zie bron: WOS

Zwolle worstelt met evenementen

14 december 2015

De evenementenkalender van de gemeente Zwolle voor komend jaar ligt er, maar zowel gemeente als dance-organisator doen geheimzinnig over twee nieuwe grote evenementen bij de Wijthmenerplas. Daar worden komend jaar opnieuw drie grootschalige evenementen gehouden. En dat terwijl organisatoren de geluidsgrenzen te streng vinden. De rechtbank heeft eerder grenzen vastgelegd, nadat omwonenden hadden geprocedeerd. De gemeente geeft aan dat het geluid bij grote evenementen dat er een groot akoestisch onderzoek is uitgezet voor de binnenstad. De uitkomsten zouden eind van het jaar bekend moeten zijn. 
Zie bron: De Stentor

Buurtbemiddeling: Burenlawaai met stip op 1

14 december 2015

Buurtbemiddeling Goes meldt: Geluidsoverlast staat met stip op 1 met in totaal 63 meldingen. In het tweede jaar van het project was bovendien een forse stijging te zien. Goes-Zuid en -Oost zijn op dit moment de twee wijken waar de meeste geluidsoverlastklachten vandaan komen. Deze wijken hebben een groot aantal duplexwoningen en -flats die erg gehorig zijn en in het geval van de duplexwoningen een gezamenlijke voordeur hebben.
Zie bron: pcz

130 km is onacceptabel

14 december 2015

Nu de wereld heeft gekozen voor het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof is het ongepast dat de Nederlandse regering blijft kiezen voor harder rijden op snelwegen.

Geluidmetingen met Oud en Nieuw??

11 december 2015

De gemeente Ooststellingwerf heeft  besloten om de sluitingstijden voor de horeca tijdens de jaarwisseling tot 05.00 uur te verruimen. Ook dan moeten horecabedrijven zich houden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. De kans bestaat dat er geluidsmetingen worden verricht.
Zie bron: ooststellingwerf

Omgevingswet: eenvoudiger beter?

07 december 2015

In de uitvoeringsregels (AMvB’s) van de Omgevingswet is nog niet goed geregeld dat gemeenten meer eigen afwegingsruimte krijgen in beslissingen over de leefomgeving. Het is nog onzeker of de wet het werkelijk eenvoudiger en beter maakt voor burgers, bedrijven en gemeenten. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ dat vandaag wordt aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De raad vindt het belangrijk dat gemeenten meer ruimte krijgen om hun eigen brede afweging te maken als zij besluiten over ruimtelijke projecten. Dat is ook een van de doelstellingen van de Omgevingswet, zegt Niels Koeman, raadslid van de Rli en opsteller van het advies.
Zie bron: BB

 

Huilende wolkenkrabber

02 december 2015

Als het hard waait maakt een hoog gebouw in Manchester een indringend snerpend geluid.
Zie bron: waslijn

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >