Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Haan stoort buur

31 oktober 2006

Nadat de gemeente een enquête onder de omwonenden had gehouden, kwam deze tot de conclusie dat er geen sprake is van hinder: 2 van de 18 bewoners storen zich.
zie bron: Twentse Courant Tubantia

Overkapping A12?

31 oktober 2006

De Stichting Duurzame A12, bestaande uit burgers uit Rozendaal, Velp en Arnhem, kwam met het idee: er moet een dak op. Als minister Peijs van Verkeer niet uit zichzelf tachtigduizend euro vrijmaakt voor een haalbaarheidsstudie, dan wordt ze daartoe wel aangespoord door een motie met een grote Kamermeerderheid.
Zie bron: De Volkskrant

Overkapping snelwegen

20 oktober 2006

CDA en PvdA willen dat minister Peijs van Verkeer en Waterstaat geld uittrekt om te onderzoeken of het haalbaar is om overkappingen boven wegen te plaatsen die de vuile lucht eronder zuiveren en lawaai opvangt.
Zie bron: EVO

Hardere aanpak buurtoverlast

20 oktober 2006

Woningcorporaties pakken asociale buurtbewoners harder aan. Het aantal huisuitzettingen van mensen die zich misdragen, is vorig jaar gestegen met ruim 30%.
Zie bron: RTLnieuws

Meer klachten over AWACS

19 oktober 2006

Sinds de kap van zes hectare bos in Schinveld klagen steeds meer inwoners van Zuid-Limburg over geluidsoverlast door laag overvliegende AWACS-radarvliegtuigen. Dat blijkt uit klachtenoverzicht over het eerste kwartaal van 2006 van de AWACS Commissie Limburg.
Zie bron: AD

Lawaai Lowlands wordt niet langer gepikt

19 oktober 2006

De ondernemers van Elburg zijn het zat om 's nachts uit bed gedreund te worden, en willen daarom nu compensatie van een decennium lang geluidsoverlast in augustus.
Zie bron: NLpop

15 Belgische café's voor de rechter

18 oktober 2006

Uitbaters van de café's zijn van mening dat de geluidsmetingen onjuist zijn. Men meet het stemgeluid van de bezoekers en die alleen al produceren een geluidsniveau van 90 dB(A). 'De muziek staat niet te luid om gehoorbeschadiging te veroorzaken.'
Zie bron: Het Volk

Aanpak horecalawaai in Renesse

18 oktober 2006

Volgend jaar moeten alle horecainrichtingen in Renesse aan de gestelde normen voldoen.
Zie bron: PZC

Gedenkplaats beschermd tegen lawaai

18 oktober 2006

De provincie, de gemeente Middelburg en Prorail stellen 75.000 euro beschikbaar om een gedenkplaats voor oorlogslachtoffers te beschermen tegen lawaai van goederentreinen.
Zie bron: PZC

Gele kaart voor dancing

17 oktober 2006

Dancing De Roskam in Ommeren heeft een waarschuwing op zak. Bij de eerste de beste overschrijding van de geluidsnorm volgt een flinke boete.
Zie bron: De Gelderlander

A50 proeflocatie geluidswerende maatregelen

16 oktober 2006

De gemeente Heerde en een actiegroep willen dat Rijkswaterstaat bij het groot onderhoud van de A50 dubbellaags ZOAB toepast. Rijkswaterstaat kiest voor 'gewoon' ZOAB. Onder druk van een procedure doet Rijkswaterstaat nu toezeggingen om het weggedeelte tussen de afslagen Heerde-Wapenveld en Heerde- Epe op een lijst te zetten van proeflocaties voor geluidswerende maatregelen.
Zie bron: De Stentor en nogmaals De Stentor

ProRail 'ruziet' met VROM

13 oktober 2006

ProRail en staatssecretaris Van Geel (VROM) zijn in conflict geraakt over geluids- en trillingsmaatregelen op de Zeeuwse lijn. VROM wil de geluidsoverlast terugdringen met een snelheids- en wagonlimiet, maar ProRail is het daar niet mee eens. Afgelopen maandag riep de Raad van State de partijen op het conflict zo snel mogelijk op te lossen.
Zie bron: BN DeStem, engineering360

Verhuispremie bij teveel vliegtuiglawaai

13 oktober 2006

De Waalse regering heeft twee ontwerpbesluiten aangenomen die de omwonenden van de luchthavens van Luik en Charleroi beter moeten beschermen tegen lawaai. Zo kunnen bewoners in de zones met het meeste lawaaioverlast onder bepaalde voorwaarde een verhuispremie aanvragen.
Zie bron: De Standaard

Scherm, stil asfalt, snelheidsverlaging, saneren?

12 oktober 2006

In Zevenbergen is de leefbaarheid voor woningen aan een bepaalde straat prioriteit. Volgens de gemeenteraad mogen de kosten geen rol spelen. Een aantal geluidsreducerende maatregelen passeren de revu.
Zie bron: BN/DeStem

Collectieve horecalawaaidagen

12 oktober 2006

Cafés in Uden hoeven tijdens een viertal dagen in het jaar, b.v. tijdens de kermis, niet meer aan de gemeente te vragen voor een bandje op hun terras.
Zie bron: Kliknieuws

Nu pas geluidsscherm Zwolle

10 oktober 2006

Op verzoek van de bewoners gaat de gemeente een geluidswal plaatsen. Deze geluidswal stond in 1980 ook al op de planning, maar is toen niet gerealiseerd, omdat de bewoners het toen niet wilden.
Zie bron: Blik op Nieuws
NB.
Merkwaardig bericht: de gemeente Zwolle kan namelijk alleen maar woningen bouwen als voldaan wordt aan de eisen van de Wet geluidhinder.

Geen geluidschermen langs spoor Holten?

09 oktober 2006

Het is nog maar de vraag of het echt noodzakelijk is in delen van Holten en Rijssen tot 2,5 meter hoge geluidsschermen langs het spoor te plaatsen. Volgens SGP-raadslid A. Kamphuis zijn er voldoende andere manieren om de geluidsoverlast van langs denderende (goederen)treinen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
Zie bron: De Stentor

Onderzoek naar vliegtuiglawaai

05 oktober 2006

Lelystad Airport laat in de tweede helft van oktober een onderzoek uitvoeren naar de huidige hinder van het vliegverkeer in Flevoland.
Zie bron: Flevopost

Spreiding Schiphollawaai

04 oktober 2006

Door afwisseld baangebruik kan de hinder verdeeld worden en wordt voorspelbaar.
Zie bron: Haarlems Dagblad 

80-km zones verkeerswegen positief

04 oktober 2006

Minister Peijs heeft een evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het beeld bij geluidshinder is voor alle 80-km-zones positief. 
Zie bron: regering.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >