Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Laden en lossen

06 december 2006

De Raad van State houdt de bouw van woningen tegen omdat niet duidelijk is hoeveel last de bewoners gaan ondervinden van laad- en losactiviteiten bij een winkel.
Zie bron: BN DeStem

Papegaaienstrijd

04 december 2006

De rechter oordeelde dat de pagegaaien geen overlast voor de buurt meer mogen veroorzaken. De gemeente deed echter niks. En dat zit de buurman van de papegaaienhouder dwars.
Zie bron: De Stentor

Schoolplein

04 december 2006

Als een schoolplein met spelende kinderen een binnenterrein is, zijn er geluidsgrenzen beschikbaar.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Moet het carillon van de Westerkerk stoppen?

30 november 2006

Het Amsterdamse stadsdeelbestuur wil 's nachts rust. De Jordanezen zijn tegen.
Zie bron: Nieuw Nieuws

Geen geld voor aanpak verkeerslawaai

29 november 2006

Bewoners in Goes langs de A58 krijgen niets om het verkeerslawaai te verminderen. Het zomerse lawaai wordt uitgemiddeld met de winterse luwte.
De gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen krijgt waarschijnlijk wel geld voor sanering
Zie bron: PZC en nogmaals PZC

Woningen boven café

27 november 2006

De leden de gemeenteraad van Texel verschillen mening over de vraag of je een woning boven een café moet toestaan.
Zie bron: Texelse Courant
NB.: Politici discussiëren weer eens over een zaak waar ze geen verstand van hebben. Wonen boven een café geeft geluidsoverlast. Isolatie schiet altijd tekort. Niet doen dus!

GPP's voor gemeentelijke wegen

27 november 2006

De VNG heeft staatssecretaris Van Geel (Milieu) gevraagd nader onderzoek te laten doen naar de kosten en gevolgen van de invoering van geluidsproductieplafonds (GPP's) voor gemeentelijke wegen.
Zie bron: VNG

Corruptie in Zeewolde?

23 november 2006

Een dienstdoende politie-agent constateert dat het Wapen van Zeewolde teveel decibellen produceert. De uitbater ziet de bui hangen. De agent is bereid 'mee te denken' tegen betaling van een tastbaar geschenk.
Zie bron: Kleintje Muurkrant

Provincies pleiten voor andere Wet geluidhinder

21 november 2006

Het IPO betoogt dat invoering van het wetsontwerp geluidproductiefonds verwarrend werkt en pleit voor een fundamentele herziening van de wet geluidhinder in overleg met alle betrokken partijen.
Zie brief aan Van Geel

Verdiept spoor in Goes

21 november 2006

Minister Peijs draagt bijna negen miljoen euro bij voor het aanpakken van de spoorlijnhinder in Goes. Er is nu voldoende geld om het plan voor een half verdiept spoor uit te voeren. Geluid en trillingen worden zodoende veel minder.
Zie bron: PZC

Serre als geluidsscherm

20 november 2006

Omdat hij geen lelijk geluidsscherm wenste ontwierp de architect een wintertuin voor de woningen langs het spoor.
Zie bron: De Gelderlander

België houdt stille autoband Nederland tegen

17 november 2006

België heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen het Nederlandse programma om het gebruik van stillere autobanden te stimuleren.
Zie bron: Bond Beter Leefmilieu

Luidruchtige verkeersdrempels

17 november 2006

In een straat in Dordrecht worden verkeersdrempels verwijderd, omdat de bewoners klagen over herrie en trillingen.
Zie bron: AD

Snelwegenplan VVD ontmoet veel kritiek

15 november 2006

Minister van Verkeer Karla Peijs (CDA) reageerde uiterst kritisch. GroenLinks spreekt van Top Gear-liberalisme. De ANWB is het niet op alle punten ermee eens.
Zie bron: De Telegraaf, Autovisie, Cobouw

Belgische café's worden zwaar bestraft

15 november 2006

Voor luide muziek werden 14 zaken beboet, drie kregen een exploitatieverbod, voor de uitbaters waren er boetes tot 11.000 euro en voorwaardelijke celstraffen tot twee maanden.
Zie bron: Het Volk, De Standaard,

Buurtbemiddeling

15 november 2006

Op dinsdag 1 november gaven burgemeester Van Erk, Provesta Wonen, de politie en de Stichting Welzijn Gouda het startschot voor het gezamenlijke project Buurtbemiddeling. Voor Bergambacht een nieuw fenomeen. Vrijwilligers die daar een speciale opleiding voor gevolgd hebben worden ingezet als onafhankelijke bemiddelaars om burenoverlast en burenruzies op te lossen.
Zie bron: Bergambacht

Kermis te luidruchtig

14 november 2006

De Tilburgse kermis is te luidruchtig. De gemeente gaat daarom nieuwe grenzen stellen aan de geluidslimieten van de attracties. Het maximum aantal decibellen dat mag worden geproduceerd wordt teruggebracht van 90 tot 85.
Zie bron: Brabants Dagblad

Overkapping snelweg

14 november 2006

Door inspanningen van de actiegroep 'Hoor de A59' wordt de snelweg tussen Waalwijk en Den Bosch als pilotproject genoemd voor overkapping.
Zie bron: Hoor de A59

Grind rond Schiphol moet gedreun dempen

10 november 2006

Bouwonderneming Heijmans denkt een oplossing te hebben voor het grondlawaai door vliegtuigen op Schiphol. Het laagfrequente geluid kan grotendeels worden geabsorbeerd door lagen grind of steentjes op harde bodem.
Zie bron: Haarlems Dagblad. Heijmans komt ook met het idee van een watergordijn.
Zie bron: Haarlems Dagblad

Lawaaiprobleem bij bouwen

10 november 2006

De nieuwe aanbestedingsvormen, die de keuze voor ontwerp en uitvoeringmethode aan de aannemer overlaten, kunnen problemen geven bij het handhaven van bouwlawaaivoorschriften.
Zie bron: Cobouw 

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >