Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Antwerps havengeluid neemt af.

28 november 2016

Uit metingen en waarnemingen blijkt dat de geluidsoverlast in Ossendrecht vanuit het Antwerps havengebied het afgelopen jaar enorm is afgenomen. Dit zou komen door de 'nieuwe' kunstmestinstallatie op het terrein van BASF Antwerpen. In de gemeente Woensdrecht en met name in Ossendrecht ondervonden de inwoners regelmatig geluidsoverlast in de vorm van hoge tonen en een brommend geluid. Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal is dat -naar het lijkt- verleden tijd.
Zie bron: nu.nl

Schutting voor schoolplein

25 november 2016

Veertigduizend euro gaat de gemeente Bloemendaal uitgeven voor de aanleg van een nieuw hek en een groene buffer bij het openbare speelplein achter de Vondelschool. Dit om geluidsoverlast voor omwonenden aan de Generaal Winkelmanlaan te verminderen.
Zie bron: IJmuider Courant

Concertzaal vreest meer treinlawaai

25 november 2016

Niet Alleen Omwonenden van Ede-centrum Hebben Zorgen via de deur de provincie Gewenste kwartierdienst op de Valleilijn Tussen Ede en Amersfoort. OOK Eigenaar Afkomst Nando Eskers van de Edesche Concertzaal Maakt Zich ongerust. Nu al Zorgt Het passeren van de trein Vlak Langs de Voormalige Noorderkerk Waar de Concertzaal in gevestigd is, for trillingen. OOK is er geluidsoverlast vanwege Het rinkelen van de beveiligde Overgang op de Amsterdamseweg.
Zie bron: De Gelderlander

Lawaai van spelende kinderen

25 november 2016

Bewoners Nijverdal verzetten zich tegen de komst van een kinderboerderij aan de rand van een bedrijventerrein. Er is volgens de initiatienemers eigenlijk maar één familie tegen onze plannen, de rest stond hier positief tegenover of neutraal. Tijdens de informatieavond bleek dat die verhoudingen toch iets anders liggen. Omwonenden zitten absoluut niet de wachten op geluidsoverlast van schreeuwende kinderen. Ze willen ook niet tegen een metershoge afscheiding aankijken.
Zie bron: tubantia

Gemeente treedt niet op tegen drumschool

25 november 2016

Een gezin dat naast een muziekschool woont ondervindt overlast van de drumlessen. Het vraagt de gemeente op te treden, maar die weigert dat. Tot en met de Raad van State wordt het gezin in het ongelijk gesteld: er gelden geen regels voor onversterkt muziekgeluid, dus er is geen sprake van een overtreding. Blijft het gezin met de overlast zitten?
Zie bron: stibbe
C
ommentaar NSG: Als de gemeente nu eens toch optreedt uit een oogpunt van zorgplicht i.h.k.v. de Wet milieubeheer. De drijver van de drumschool moet dan naar RvS stappen om daar zijn ongelijk te ervaren.

Elektrische auto's en geluid

25 november 2016

In de VS zijn ze de bezig om maatregelen zodat volledige elektrische auto’s, maar ook hybrides geluid gaan maken bij lage snelheid. Voetgangers kunnen de voertuigen horen aankomen zodat er minder snel een onverwachte botsing kan gebeuren. De maatregel is vooral voor blinden en slechtzienden een uitkomst. Deze groep heeft nog het meeste ‘last’ van de stille elektrische auto’s. Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kunnen ongeveer 2.400 ongelukken worden voorkomen als alle elektrische en hybride auto’s beschikken over een geluidje. 
Zie bron: groen7

Verbod luidruchtige goederentreinen

24 november 2016

Het Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) stemt in met het verbod dat Duitsland wil invoeren voor lawaaiige goederentreinen. Nog beter zou het volgens het VDV zijn als er Europese regels komen.
Zie bron: Nieuwsblad Transport

Meer festivals te gortig

24 november 2016

Eén evenement vol dance-dreunen kan nog wel door de beugel. Maar meer van die festivals, zoals de gemeente Oss wellicht mogelijk wil maken, dat vinden buurtbewoners veel te gortig. Bewoners moesten hun huis ontvluchten De gemeente overweegt om van de Geffense Plas een evenementenlocatie te maken. Als alternatief van en aanvulling op de Osse binnenstad. Dat valt bij bewoners niet in goede aarde, zo bleek tijdens een informatieavond, georganiseerd door Dorpsraad Geffen.
Zie bron: bd.nl

Ed Nijpels bagatelliseert lawaai windmolens

10 november 2016

De Nationale Ombudsman tikt Ed Nijpels (VVD) van de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers: de Raad heeft onvolledige en eenzijdige informatie verspreid over de voor- en nadelen van windenergie, in een ogenschijnlijke poging de plaatsing van windmolens te promoten. PVV vraagt Henk Kamp om hem als SER ;id te ontslaan.
Zie bronnen: Elsevier en Volkskrant

Stiltegebieden minder stil

04 november 2016

Stiltegebieden staan onder druk: het worden er minder en ze worden steeds minder stil. De Randstedelijke Rekenkamer nam stiltegebieden en het provinciale beleid aldaar onder de loep en presenteerde de resultaten op een website. Opvallend: Noord-Holland heeft de meeste stiltegebieden, Flevoland de minste. 
Zie bron: binnenlandsbestuur

Evenementen in Apeldoorn

01 november 2016

Apeldoorn heeft een nieuwe nota Geluid bij Evenementen. Daarin komen volgende punten aan de orde:

  •  Locatieprofielen voor de plaatsen in Apeldoorn waar regelmatig evenementen zijn.
  • Er wordt rekening gehouden met de ver doorklinkende bastonen met maxima voor het basgeluid.
  • Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de stadsdelen. In het centrum wordt bijvoorbeeld meer ruimte gegeven voor levendigheid dan aan de bosrijke randen.
  • Er worden drie ‘ringen’ onderscheiden met onder meer elk eigen maximawaarden 

    Zie bron: Apeldoorn

Geluidkaarten, actieplan en omgevingswet

01 november 2016

De geluidsbelastingkaarten en het actieplan zijn onderdelen van een beleidscyclus. De eerste geluidsbelastingkaart (uit 2007, of anders 2012) vormt de basis van elementen uit het actieplan: een onderbouwing van de reële plandrempel, de locaties waar prioritaire problemen zijn en de voorgenomen maatregelen. De tweede en volgende geluidsbelastingkaarten zijn een instrument om de geluidsituatie te monitoren. Het actieplan 2018 beschrijft voorgenomen maatregelen om deze prioritaire problemen op te lossen. Als de geluidsbelastingkaart en het ontwerpactieplan gelijktijdig worden gepubliceerd, kan een extra kaart aan deze publicatie worden toegevoegd: Een kaart die ook de effecten van de voorgenomen maatregelen uit het actieplan 2018 weergeeft. Deze systematiek van programma's en het monitoren vormen onderdeel van de Omgevingswet.
Zie bron: Infomil

Vuurwerkverbod

01 november 2016

Meer dan de helft van de Amsterdammers wil desgevraagd een algeheel vuurwerkverbod. Ze kiezen voor een centrale vuurwerkshow met de jaarwisselling op een zekere locatie.
Zie bron: het Parool

Belgische luchtoorlog over geluidgrenzen

25 oktober 2016

De Brusselse minister van Milieu Céline Fremault (CDH) heeft een slag gewonnen in een luchtoorlog over de lawaaihinder veroorzaakt door vliegtuigen die opstijgen vanaf Brussels Airport. Ze wil een eind maken aan een besluit uit 2000, waardoor luchtvaartmaatschappijen de gewestelijke geluidsnormen mochten overschrijden met 9 decibel overdag en 6 decibel 's nachts, zonder een boete te moeten betalen. De Belgische Raad van State geeft haar gelijk.
Zie bron: deredactie.be

Geen nachtvluchten boven Amsterdam?

25 oktober 2016

Vlak nadat Schiphol aankondigde een tijdelijke vertrekhal te moeten bouwen om de enorme toename van het aantal reizigers op te vangen eist het Platform Vliegoverlast Amsterdam dat de nachtvluchten over Amsterdam onmiddellijk worden gestaakt en dat het aantal vluchten overdag tot enkele per maand worden beperkt.
zie bron: het parool
commentaar NSG: Door de vluchten over gebieden buiten A'dam te sturen heeft de bewoner daar evenveel of misschien wel meer hinder van dan de Amsterdammer. Opmerkelijk ook dat bestuurders menen dat de hinder afneemt louter en alleen door te kijken naar het aantal gehinderde omwonenden. Als er meer gevlogen wordt neemt de hinder uiteraard toe, want zo'n vliegtuig vliegt altijd over woningen. Er wordt meer gevlogen en de toestellen worden niet minder luidruchtig. Bij autowegen is dat anders want bij geluidschermen neemt de herrie echt af.

Speelplaats school

20 oktober 2016

Uiterlijk 1 november komt de gemeente Oldenzaal met concrete voorstellen om de overlast terug te dringen rondom de basisschool De Windroos. Al over een langere periode klagen omwonenden over structurele geluidsoverlast in de avonduren. Een gerechtelijke uitspraak dwong de gemeente om de problematiek te inventariseren aan de hand van camerabeelden en geluidsmetingen. Telkens in de vroegere avond is het met name het trapveldje op het schoolplein waar de jongere jeugd voor lawaaioverlast zorgt met schreeuwen en door de bal hard tegen de hekken te schieten. Geluidsmetingen onderbouwen die klachten.
Zie bron: tubantia

Actieplan Geluid overheden

13 oktober 2016

Een aantal overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. De bedoeling is dat ze het eerder opgestelde actieplan heroverwegen en passen dit zo nodig aan. Kenniscentrum InfoMil geeft antwoord op de vraag "Wat staat in een actieplan?".  Het plan heeft als functie de beheersing van geluidemissie en effecten van geluid, waar nodig door vermindering van lawaai. Het bestaat daarom uit een beleidsmatig en een concreet deel.
Zie bron: InfoMil

Extra scherm werkt averechts

12 oktober 2016

In 2015 heeft Rijkswaterstaat een scherm op de geluidswal bij de A50 ter hoogte van Son en Breugel gebouwd. Een aantal inwoners ervaart echter nog steeds geluidsoverlast en in sommige gevallen zelfs meer overlast dan voorheen. RWS gaat het onderzoeken.
Zie bron: omroepbrabant

Niet heien, maar boren

12 oktober 2016

Bij een woningbouwproject is, na een handtekeningenactie van omwonenden, afgezien van heien. In de eerste fase was dit wel gedaan en dat leverde veel klachten over geluidsoverlast op. De projectleider: ,,Het heien van prefab betonpalen is binnen de huidige regelgeving mogelijk, mits het niet te veel trillingen veroorzaakt. Met de moderne heimachines is dat goed te sturen. Vanwege de ontstane onrust en om alle risico's uit te sluiten hebben we echter besloten over te gaan tot boorpalen."
Zie bron: veluweland.nl

(SP)oorverdovend

07 oktober 2016

Het actiecomité Spoorverdovend Soest vraagt staatssecretaris Dijksma om hulp. Inzet is de overlast van de NS-dubbeldekkers, die door het dorp rijden. Die maken volgens het comité veel meer lawaai dan wettelijk is toegestaan. Omdat klachten bij de NS en ProRail niets hebben opgeleverd, stapte de actiegroep eerder naar de gemeente Soest. Nu is er een brandbrief gestuurd richting het verkeersministerie. Onder die brief staan inmiddels de namen van 125 klagers. 
Zie bron: rtvutrecht

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >