Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Windmolens hinderen veel mensen

02 maart 2017

De geluidsnormen voor windmolens zijn in termen van hinder veel ruimer dan die voor wegverkeer. Ze zijn van rijkswege dwingend opgelegd, waardoor het lokale bestuur en de bewoners vrijwel helemaal buitenspel zijn gezet. De NWEA heeft destijds intensief gelobbyd voor deze verruiming. Het RIVM waarschuwde de regering dat 19 procent van de mensen die aan dit geluidsniveau wordt blootgesteld hierdoor ernstige hinder zullen ervaren. En als zij zich permanent verschansen in hun huizen dan zal, aldus het RIVM, nog steeds 9 procent van de mensen ernstig gehinderd zijn. Deze prijs betalen omwonenden van windparken, en zij alleen.
Zie bron: Trouw

Hoogvliegers

27 februari 2017

In verschillende dorpen is grote onrust uitgebroken over de vlieghoogte van toestellen die vanaf 2019 op Lelystad Airport gaan landen. Men is bang dat de vliegtuigen op een hoogte van zo'n 850 meter gaan overvliegen. Staatssecretaris Dijksma belooft dat de hoogte meer dan verdubbeld wordt.
Zie bron: TwenteActueel

Ruzie tussen Brussel en Vlaanderen

23 februari 2017

Vliegtuigen die vanaf luchthaven Zaventem 's nachts over de stad vliegen, overschrijden de normen van het Brusselse hoofdstedelijk gewest geregeld. Dit zijn strengere normen dan de regels die gelden op de nationale luchthaven zelf, die in Vlaanderen ligt. Zo duurt de nacht in Vlaanderen tot 6.00 uur en in Brussel tot 7.00 uur. Dat betekent dat als vliegtuigen over Brussel vliegen ze eerder bedoet kunnen worden. En dat gaat Brussel doen. De Vlamingen zeggen nu: Jullie maken onze luchthaven kapot", . De gevolgen voor luchthaven Zaventem kunnen groot zijn. Ryanair schrapt al vroege vluchten op Zaventem als gevolg van de boetes en heeft aangekondigd niet verder te investeren in de luchthaven. De luchtvaartmaatschappij verplaatst de vluchten naar Charleroi.
Zie bron: NOS

Hoe meet je geluidshinder?

23 februari 2017

In Belgie is er veel te doen over het lawaai en de hinder die vliegtuigen van Zaventem veroorzaken. Cruciaal in de discussie is de meting van de geluidshinder. Dick Botteldooren, hoogleraar aan de Gentse Universiteit en specialist in geluidsmeting vertelde, hoe de geluidsmeting werkt en hij legde ook uit hoe geluidshinder 's nachts verschilt van geluidshinder overdag.
Zie bron: De redactie

Groen tegen vlieglawaai?

22 februari 2017

In zijn besluit om Eindhoven Airport te laten groeien nam het kabinet eerder ook de doelstelling op om nieuwe manieren te vinden om vliegtuiglawaai terug te dringen. Theo van Veen van Netherlands Aerospace Centre (NLR) presenteerde het plan voor een experiment met de aanleg van plantenschermen op terrein rondom de luchthaven of bij omwonenden in de tuin. Deskundigen betogen dat het niet werkt. Ook omwonenden fronsen de wenkbrouwen.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Brussel gaat luidruchtige vliegtuigen beboeten

21 februari 2017

Brussel gaat vanaf middernacht boetes uitschrijven aan te luide vliegtuigen. De verstrenging van de Brusselse geluidsnormen wordt dus niet uitgesteld, want de Brusselse overheid betwist het belangenconflict dat de Vlaamse regering heeft ingeroepen. Dat melden Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH). Brussel had eerder al aangegeven dat het twijfels had bij de geldigheid van het belangenconflict.
Zie bronnen: De Standaard en De redactie

Bomen tegen geluid windmolens

14 februari 2017

Het geritsel van boombladeren maakt dat geluid van windmolens wordt gemaskeerd. Daarom plant bomen langs wegen bij woningen als bewoners last hebben van het geluid van windmolens.
Zie bron: nu.nl

Onrust in Haags uitgaansleven

14 februari 2017

Sinds enige tijd is de gemeente Den Haag strenger op handhaving geluidsnormering voor cafemuziek. Bij iedere klacht van een buurtbewoner krijgt de eigenaar van de betreffende kroeg bezoek. Vaak blijkt dan dat grenswaarden worden overschreden. Bij een geconstateerde overtreding kan een boete worden op gelegd van 5000 euro en dat kan de doodsteek voor de uitbater zijn.
Zie bron: omroepwest.nl

Geluidsisolatie woningen Lelystad

14 februari 2017

Zo’n twintig omwonenden hebben zich bij Rijkswaterstaat gemeld om te laten onderzoeken of hun woning aangepast moet worden, bijvoorbeeld door dakisolatie of dikkere ramen. De huizen liggen binnen de door de overheid vastgestelde 40 Ke-geluidscontour rond de luchthaven.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Politiek gedoe over Zaventem

14 februari 2017

De Brusselse regering voerde verstrengde geluidsnormen in voor het Brussels gewest. Normaal gingen die op 1 januari in, maar een Vlaams belangenconflict verschoof die deadline naar 21 februari. Iedereen zal moed moeten tonen en water bij de wijn moeten doen om eindelijk tot een oplossing te komen voor de verdeling van de geluidshinder rond Brussels Airport. Dat zei premier Charles Michel. "Ik heb één zekerheid: als iedereen op zijn punt blijft, zal een oplossing onmogelijk zijn". Volgens Kris Peeters, minister van economi kan de Brusselse regering haar strenge geluidsnormen voor vliegtuigen niet opleggen, want er zitten procedurefouten in haar wetgeving.
Zie bronnen: vtm.be en gva.be en standaard.be

Vlamingen storen zich aan lawaai in hun woning

09 februari 2017

Bijna 1 op 5 Vlamingen zegt niet gelukkig te zijn met zijn of haar woning. Wat de locatie en omgeving van hun huis of appartement betreft, klagen mensen die ongelukkig zijn met hun woning vooral over geluidsoverlast (34%), gevolgd door een slechte luchtkwaliteit (28%), een verkeersonveilige buurt (26%), te weinig privacy (26%) en lastige buren (25%). 
Zie bron: hln.be

Utrechters hebben last van luidruchtige scooters

01 februari 2017

Utrechters ervaren de meeste geluidshinder door bromfietsen en scooters. Op de tweede en derde plaats staan stadsverkeer en buren. Dat blijkt uit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Sinds 2006 zijn er geen veranderingen in de ervaren ernstige geluidshinder per geluidsbron in de gemeente Utrecht. In de wijk Overvecht wordt de meeste geluidshinder ervaren; 13 procent van de 19- tot 54-jarigen ervaart ernstige geluidshinder door bromfietsers en scooters. In Vleuten – De Meern is dat 4 procent.
Zie bron: DeStadUtrecht.nl

Aso's aanpakken

25 januari 2017

Een nieuwe wet die de Eerste Kamer aannam, regelt dat de burgemeester gericht kan ingrijpen en een gedragsverandering kan afdwingen bij mensen die zich misdragen. Gebeurt dat niet, dan riskeren de overlastschoppers een boete. De zogeheten ’aso-wet’, een initiatief van de VVD, vergroot de mogelijkheden om ook minder heftige maar toch hardnekkige overlast aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om geluidsoverlast of het laten slingeren van huisvuil. Volgens VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen ondervindt één op de drie Nederlanders woonoverlast. „Dat komt niet alleen voor in grote steden, wat men vaak denkt. Juist in kleinere plaatsen gebeuren de meest bizarre dingen waarmee mensen elkaar terroriseren.
Zie bron: De Telegraaf

Doodgaan aan teveel geluid

24 januari 2017

Hoe kun je doodgaan aan herrie? Wat voor processen worden daarbij in gang gezet? Een verstoorde slaap kan een ernstige wissel op de gezondheid trekken, zegt Woudenberg. "Als de slaap heel vaak wordt verstoord en iemand niet uitrust, dan krijgt hij of zij op den duur een hogere bloeddruk. Dat vergroot de kans op een slechtere doorbloeding van de slagaders. Uiteindelijk kun je overlijden aan een hartinfarct." Geluidsoverlast kan het leven van mensen gaan beheersen. Dat ze zich zó gehinderd voelen dat ze bijna nergens anders meer mee bezig zijn. Dat speelt vaak bij geluidsoverlast van de buren. Als iemand zich de hele dag druk maakt, omdat hij weet dat de buurman om één uur 's nachts lawaai gaat maken, geeft dat al stress voordat het geluid er is." Een stressreactie is gezond, want het geeft ons in nood genoeg adrenaline om te vluchten of om in te grijpen. "Maar het gaat fout als je dat stressgevoel altijd hebt, want dan komen de vitale organen, het hart of de spijsvertering niet tot rust."
Zie bron: Het Parool

Windmolens

20 januari 2017

Wim Luiken uit Nieuwe Niedorp is helemaal klaar met de windmolens die volgens hem veel geluidsoverlast veroorzaken. Eentje wordt nu vervangen door een groter exemplaar en hij snapt niet dat dat zomaar kan. Volgens de gemeente Hollands Kroon gaat alles echter volgens de regels.
Zie bron: Telegraaf

Airport Lelystad komt er

20 januari 2017

Lelystad Airport heeft definitief groen licht gekregen voor uitbreiding. De Raad van State heeft bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad ongegrond verklaard. De luchthaven, onderdeel van Schiphol, kan hierdoor de start- en landingsbaan verlengen van 1250 naar 2700 meter en verbreden van 30 naar 45 meter. Lelystad mag hiermee zwaardere vliegtuigen verwerken, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320. Lelystad Airport gaat korte en middellange vakantievluchten van Schiphol overnemen. Vanaf 2018 zou Lelystad 2000 vluchten gaan verwerken, oplopend naar 10.000 na vijf jaar. Uiteindelijk moeten dat maximaal 45.000 vliegbewegingen en 6,7 miljoen passagiers worden in 2043. 
Zie bron: rd.nl

Doof

20 januari 2017

Veel jongeren beseffen niet wat de gevolgen van veel (muziek)geluid op je oren: je wordt een beetje doof en als het lang duurt steeds dover. Het TV-programma Radar besteedde deze maand aandacht aan dit onderwerp. Een piep of ruis in je oren; 80% van de jongeren heeft er weleens last van. Soms is dit tijdelijk, maar vaak ook niet. Het zijn klachten waarmee jonge festival-, concert- en discotheekgangers nogal eens bij de huisarts komen en die kunnen duiden op een gehoorbeschadiging. In 2015 waarschuwde de World Health Organization (WHO) dat wereldwijd 1 miljard jongeren risico lopen op gehoorschade door te harde muziek.
Zie bron: doof.nl

Beleving van lawaai van vliegtuigen

18 januari 2017

Mensen kunnen dezelfde geluidsterkte verschillend beleven. Zo blijkt dat omwonenden hetzelfde aantal decibellen per regionaal vliegveld verschillend ervaren. Dit komt doordat omstandigheden op en rond de luchthavens van invloed zijn op de manier waarop geluid wordt ervaren. Het aantal en het type vliegtuigen zijn onder andere van invloed op de beleefde hinder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verwachtingen over de toekomstige hoeveelheid vliegverkeer en de bijbehorende hoeveelheid geluid. Dit blijkt uit een inventarisatie van gezondheids- en belevingsonderzoeken van het RIVM. 
Zie bron: RIVM en Binnenlandsbestuur

Inzet Schiphol onvoldoende

17 januari 2017

GroenLinks-Amstelveen wil, dat Schiphol zich beter aan gemaakte afspraken houdt. Schiphol heeft eerder zelf compenserende maatregelen voorgesteld om de overlast van onder andere nachtvluchten te beperken. Veel van deze maatregelen, zoals glijvluchten, bleken gaandeweg onhaalbaar. Overlast is dus blijven bestaan en op sommige plekken toegenomen. Voor verdere groei is in principe afgesproken, dat Schiphol ook verdergaande milieumaatregelen zal treffen om de omgeving te ontlasten. GroenLinks wil, dat Schiphol eerst laat zien daaraan te gaan voldoen, voordat er verder over groei wordt gesproken.
Zie bron: Amstelveenweb

Lawaai wordt grootste milieuprobleem

16 januari 2017

Zonder maatregelen is herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid in Nederland. Dat stellen milieu- en geluidsdeskundigen in het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. De verstedelijking, toenemende verkeersdrukte en technologische vooruitgang produceren steeds meer lawaai. De helft van alle Nederlanders heeft nu al last van herrie, blijkt uit cijfers van het CBS.
Zie bron: NOS zie ook Uitzendinggemist Kennis van NU

GELUID IN HET NIEUWS

Muziek mag niet verder hoorbaar zijn dan 10 meter

Dat is de regel op de Amsterdamse grachten... Verder >

Asfalt kan stiller

Een promotieonderzoek... Verder >

Kermisfeesten gaan niet door

Rechter verbood niet de feesten maar wel de muziek... Verder >

Geluidsetiquette

Hoe hoort het eigenlijk?... Verder >

Een akoestische aanval: massahysterie?

Het Amerikaans consulaat op Cuba en in China werden geteisterd door een reeks akoestische aanvallen. Althans, dat werd gedacht... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >