Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Luistervink

21 maart 2007

De gemeente Zaanstad verricht geluidsmetingen om de geluidsbelasting van het vliegverkeer van Schiphol te bepalen. Deze metingen worden uitgevoerd met de zogenaamde Luistervink.
Zie bron: Zaanstad

Vragen over wegverkeerslawaai

21 maart 2007

In de gemeente Tiel worden veel vragen gesteld over het lawaai van de A15. Zie hier de vragen en antwoorden.

Muziekfestival valt stil

19 maart 2007

Onduidelijkheid over het toegestane geluidsniveau op het Stadsplein in Capelle a/d IJssel en onzekerheid over de subsidiëring van het Stadshartfestival zijn de aanleiding dat de organisatoren hun werkzaamheden hebben stilgelegd. Het zou dit jaar op 7, 8 en 9 september plaatsvinden.
Zie bron: AD

Pastoor blijft luiden

19 maart 2007

De gemeente Tilburg heeft de pastoor van de Heilige Margarita Mariakerk de wacht aangezegd: als hij 's morgens vroeg blijft luiden wordt hem een dwangsom opgelegd.
Zie bron: De Volkskrant, Katholiek Nederland, Brabants Dagblad

Klachten Zaventem verdubbeld

19 maart 2007

Vorig jaar kreeg de luchthaven Brussels Airport meer dan 450.000 klachten. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2005 toen er 223.881 klachten werden ingediend. De tendens zet zich ook dit jaar door.
Zie bron: De Morgen

'Geen verdiepte aanleg A58'

19 maart 2007

Het is niet realistisch om een deel van de A58 verdiept aan te leggen. Om geluidsoverlast tegen te gaan, is dat geen interessante optie, laat Rijkswaterstaat in Den Bosch desgevraagd weten.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

AWACS-woningen beter isoleren

16 maart 2007

De provincie Limburg eist dat het Rijk maatregelen neemt om woningen in Schinveld beter te isoleren tegen het vliegtuiglawaai van AWACS.
Zie bron: ruimtelijke ontwikkeling.nu

Klagen over Schiphol

15 maart 2007

In het Groene Hart is het niet stil. Sommige mensen hebben daar vreselijk veel last van. Anderen veel minder.
Zie bron: AD

ZOAB op rijksweg betaald door gemeente

14 maart 2007

De gemeente Meppel betaalt een bedrag van iets meer dan zes ton voor een extra laag zoab op rijksweg A32. Daarmee wordt de geluidsoverlast voor de bewoners van de wijk Oosterboer teruggedrongen.
Zie bron: Meppeler Courant

Anti-geluid

13 maart 2007

Apparaten zullen in de toekomst worden uitgerust met een luidsprekertje dat vervelende geluidjes neutraliseert.
Zie bron: Engineering360

Steeds meer last van A16

12 maart 2007

Bewoners van Breda zeggen steeds meer hinder te ervaren van de snelweg. Ze willen een geluidsmeting om de gemeente te dwingen maatregelen te treffen.
Zie bron: BN DeStem

Gelderland heeft geluidskaarten

12 maart 2007

Alle provincies moeten voor juli 2007 beschikken over een zogenaamde geluidskaart, waarop alle knelpunten zichtbaar zijn. Gelderland is de eerste die dat voor elkaar heeft.
Zie bron: De Stentor

Inspraak bij scherm

09 maart 2007

Op de informatiebijeenkomst van 31 januari 2007 over de mogelijke maatregelen voor geluidsvermindering in de omgeving van de spoorbrug in Akkrum zijn een aantal afspraken met de bewoners gemaakt.
Zie bron: Boarnsterhim

Zorg om toename lawaai

09 maart 2007

Bewoners van de Burgemeester Nahuyssingel en Lindewal in Doesburg maken zich zorgen over de ontwikkelingen in hun directe nabijheid.
Zie bron: De Gelderlander

Geluidsoverlast snelweg verschillend ervaren

09 maart 2007

Tijdens een bijeenkomst voor bewoners van een nieuwbouwwijk in Beverwijk moest de vraag worden beantwoord hoe zij het geluid van het verkeer dat over de A9 raast ervaren. Heel verschillend, zo bleek.
Zie bron: Noord-Hollands Dagblad

Bewoners heel blij met geluidsscherm

08 maart 2007

"Een enorm verschil. Echt zalig." Dirkjan en Willy van den Brink uit Nieuwendijk zijn dolenthousiast over de gevolgen die de plaatsing van een geluidsscherm tussen hun woning en de A27 op hun woon- en leefomgeving heeft gehad.
Zie bron: Brabants Dagblad

Verplaats uitvliegroutes Schiphol

08 maart 2007

Het aanpassen van de uitvliegroute boven Lisse en Noordwijkerhout in noordelijke richting is een van de vele maatregelen tegen geluidsoverlast die door de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) zijn voorgesteld. Noordwijkerhout denkt dat de verlegging haar noordelijke woningen ontlast. Wethouder Brekelmans vermoedt echter dat die aanpassing ook tot meer overlast in Lisse leidt.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Stilte geboden

08 maart 2007

De Stichting Natuur en Milieu heeft samen met de Milieufederaties de Stiltewijzer ontwikkeld. Het is een overzichtelijke brochure met informatie over de meest effectieve maatregelen - inclusief een indicatie van hun effect - om te zorgen voor een stillere omgeving en onnodige geluidshinder tegen te gaan.
Zie bron: Provincie Groningen

Brabantse familie eist geluidsscherm

07 maart 2007

Diana en Paul Valk hebben de gemeente Werkendam aansprakelijk gesteld voor de schade die ze lijden doordat er nog steeds geen geluidsscherm staat tussen hun huis en de A27. Het echtpaar stelt voor dat Werkendam gewoon begint aan de bouw van een geluidsscherm bij hun woning.
Zie bron: Brabants Dagblad

Strijd tegen feesten in café

07 maart 2007

De Friese gemeente Boarnsterhim wil een café vijf verschillende dagen laten feesten. De buurman vindt dat een gruwel.
Zie bron: Leeuwarder Courant

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >