Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Ramen en deuren café's moeten dicht

13 augustus 2007

De gemeente Apeldoorn wil dat na elven de ramen en deuren van café's gesloten zijn. De uitbaters vinden dat er dan eerst gemeten moet worden. De Raad van State vindt dat dat niet hoeft.
Zie bron: De Stentor

Herrie schadelijk voor bruinvis

13 augustus 2007

Lawaai onder water door scheepvaart draagt ver en is zeer schadelijk voor zeezoogdieren. Vooral de bruinvis in de Noordzee raakt de weg kwijt.
Zie bron: nu.nl

Brommers aangehouden

10 augustus 2007

De politie in Enschede bekeurde een aantal luidruchtige bromfietsberijders.
Zie bron: politie

Hagelkanonnen verboden

09 augustus 2007

De Raad van State heeft het gebruik van twee van de acht kanonnen die hagelschade bij fruittelers in Zeeland moet voorkomen verboden.
Zie bron: PZC

Teveel herriedagen op circuit Assen?

08 augustus 2007

Drie extra races op het TT-circuit van Assen zou het aantal toegewezen herriedagen overschrijden.
Zie bron:  Spitsautoblog

Dwangsommen voor vliegtuiglawaai Saventem

08 augustus 2007

De Brusselse actiegroep tegen vliegtuiglawaai 'Air Libre' overweegt nieuwe overtredingen van de Brusselse geluidsnormen te gaan meten en dwangsommen te eisen. Net als in Nederland handhaaft de overheid niet.
Zie bron: De Morgen

Maximum snelheid gaat omlaag

07 augustus 2007

In Nieuwegein zal op een aantal wegen de maximum snelheid van 70 km/u worden teruggebracht naar 50 km/u. Het doel daarvan is de geluidsbelasting terug te dringen. Ook andere geluidsdempende maatregelen liggen in het verschiet.
Zie bron: AD

Is 75 dB(A) voor feestmuziek te weinig?

07 augustus 2007

In Den Bosch stelt men het maximaal toelaatbare geluidsniveau bij evenementen in de open lucht op 75 dB(A). De organisatoren vinden dit veel te laag.
Zie bron: Brabants Dagblad

Geluidsterreur op Curaçao

07 augustus 2007

Op Curaçao mag je tot elf uur luide muziek maken. Een alarmsignaal is overlast.
Zie bron: amigoe

Niet te veel studenten in de straat

07 augustus 2007

Een groeiend aantal steden stelt grenzen aan de concentratie van studentenhuizen in buurten. Gemeentebesturen doen dit vanwege de overlast die de studenten zouden geven.
Zie bron: De Volkskrant

Spelende kinderen zijn nooit hinderlijk

11 juli 2007

In België pleit men er voor het politiereglement zo aan te passen dat speelplaatsen voor kinderen niet beboet kunnen worden, want geluid van spelende kinderen moet niet als hinderlijk beschouwd worden.
Zie bron: Nieuwsblad, politiek.net

Europese enquête geluidshinder

09 juli 2007

In het kader van het Europese researchnetwerk SILENCE wil het Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund (IfADo) onderzoeken hoe lawaaigevoelig de mensen in verschillende alledaagse levensomstandigheden zijn, hoe ze geluid in hun woonomgeving ervaren en welke bron de meeste geluidsoverlast veroorzaakt.
Vul daarom de on-line enquête in.

Scherm langs spoor

09 juli 2007

De gemeente Nieuwerkerk wil een scherm van twee meter hoog en vraagt daar subsidie voor aan bij het ministerie van VROM.
Zie bron: AD

Meeste klachten over straaljagers

09 juli 2007

In de provincie Gelderland gaan de meeste milieuklachten over militaire vliegtuigen.
Zie bron: De Stentor

Stil asfalt in Almere

06 juli 2007

Stil asfalt minder duur dan aanleg geluidswal.
Zie bron: Almere vandaag

Omwonenden Schiphol de dupe

03 juli 2007

Als Schiphol mag groeien, hebben omwonenden en klimaat het nakijken. Schiphol houdt zich wéér niet aan de afspraken en weer wordt dat gedoogd.
Zie bron: SNM

Woningbouw bij vliegbasis

02 juli 2007

De inwoners van Volkel mogen weer hopen op nieuwe huizen nu Defensie maandag de Milieu Effect Rapportage (MER) op het gemeentehuis komt aanbieden. In het sterk vergrijsde dorp geldt al tientallen jaren een bouwstop door de geluidsoverlast van de nabijgelegen vliegbasis.
Zie bron: Luchtvaartnieuws. Omroep Brabant

Boetes voor luidruchtige auto's

02 juli 2007

Het Korps landelijke politiediensten heeft de afgelopen dagen op de A28 18 kentekenbewijzen ingenomen van voertuigen die teveel geluid maakten.
Zie bron: RTV Drenthe

Gelderland pakt verkeerslawaai aan

29 juni 2007

Als uitvloeisel van de EU-richtlijn omgevingslawaai gaat de provincie Gelderland het lawaai van de meest luidruchtige verkeerswegen aanpakken.
Zie bron: De Stentor

School krijgt scherm langs spoor

29 juni 2007

De nieuwe vmbo-locatie van Lek en Linge in Culemborg krijgt een eigen geluidsscherm langs de spoorlijn Utrecht - Den Bosch.
Zie bron: De Gelderlander

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >