Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Ergerlijk loopgeluid tijdens examens

30 mei 2007

Bij de klachtenlijn van het Landelijke Aktiekomitee Scholieren (LAKS) komen veel klachten binnen over vrouwelijke surveillanten op hakken.
Zie bron: Volkskrant

Stille autobanden voor ministers

24 mei 2007

De dienstauto's van de ministeries van VROM en V&W krijgen stille banden. Als alle Nederlandse autobezitters dit voorbeeld zouden volgen, neemt het verkeerslawaai met 3 dB(A) af. Dat komt overeen met een halvering van het aantal auto's en dat is weer net waarneembaar in de herrie.
Zie bron: AD 

RWS manipuleert

24 mei 2007

Creatief omgaan met onderzoeksresultaten over geluidsoverlast rond de A50. Dat verwijt maakt de gemeente Beuningen aan Rijkswaterstaat (RWS).
Zie bron: De Gelderlander

Kinderdagverblijf

22 mei 2007

De gemeente Roermond is in overleg getreden met buurtbewoners en medewerkers van kinderdagverblijf Blij Begin na klachten over geluidsoverlast.
Zie bron: netn.nl

Skatebaan

22 mei 2007

Een skatebaan moet al gauw 45 meter of meer van woningen liggen om hinder van lawaai te beperken.
Zie bron: AD

Horekaatje pesten?

22 mei 2007

De werkgroep Nederlek van Koninklijk Horeca Nederland ziet de wijze waarop de Milieudienst Midden-Holland te werk gaat bij haar geluidsmetingen als een vorm van ‘ondernemertje pesten’.
Zie bron: Het Kontakt

Kabinetsleden willen 's nachts kunnen vliegen

22 mei 2007

Het Nederlandse kabinet wil dat ministers, topambtenaren en leden van het koninklijk huis ’s nachts kunnen vliegen op Rotterdam Airport. Nu nog zijn vluchten tussen 23.00 en 7.00 uur vanaf de luchthaven verboden vanwege geluidsoverlast.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Metingen lawaai vliegtuigen boven Brussel

21 mei 2007

Een deurwaarder heeft dinsdag het vliegtuiglawaai gemeten in de Brusselse gemeenten die overvlogen worden. Actiegroep eist dwangsom
Zie bron: Het Laatste Nieuws; Het Volk

Horeca-overlasttelefoon

21 mei 2007

Horeca-ondernemers in Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Raamsdonk hebben de 'horecatelefoon' in gebruik genomen. Omwonenden die overlast ondervinden van horeca, kunnen een vast nummer bellen.
Zie bron: BN DeStem

Herrie over windmolens

16 mei 2007

Twee onderzoekbureaus komen met verschillende geluidsbelastingen op woningen bij windmolens in de gemeente Sluis. De bewoners klagen.
Zie bron: BN DeStem

Blaffende hond

15 mei 2007

In beslag genomen.
Zie bron: Blik op Nieuws

Pieptoon en hangjongeren

15 mei 2007

Een hoge pieptoon, waar onbedorven oren van jongeren nog gevoelig voor zijn, moet hangjongeren wegjagen van plaatsen waar ze niet welkom zijn.
Zie bron: Leewarder Courant met videobeelden

Buurtbemiddeling

14 mei 2007

Nu ook in Breda. De meeste kwesties gaan over burenlawaai
Zie bron: BN DeStem

Jazzcafé moet sluiten

14 mei 2007

De nieuwe uitbater van het Leidse jazzcafé the Duke is radeloos. Hij voelt zich gevangen in een web van ambtelijke regelgeving en problemen met de eigenaar van het pand.
Zie bron: Leidsch Dagblad 

Niet te veel handhaven bij evenementen

11 mei 2007

In Bergen op Zoom knijpen ze een oogje dicht als het gaat om de handhaving van geluidsvoorschriften bij evenementen.
Zie bron: BN DeStem

Lawaai Saventem: proceskosten en dwangsommen

11 mei 2007

De Belgische federale overheid heeft al meer dan een miljoen euro uitgegeven aan advocaten, deurwaarders en deskundigen in alle procedures over de geluidshinder rond de luchthaven. Dwangsommen van een actiegroep komen daar binnenkort wellicht bij.
Zie bron: Het Volk en De Morgen en nogmaals De Morgen

Geblaf doet dierenhotel de das om

11 mei 2007

De gemeente Noordoostpolder heeft in juni 2006 Dierenhotel Ens ten onrechte een milieuvergunning verleend. Dat oordeelt de Raad van State.
Zie bron: De Stentor

Lelystad Airport

11 mei 2007

Mag 4 miljoen passagiers per jaar vervoeren en is aan geluidsgrenzen gebonden.
Zie bron: De Volkskrant

Strategische geluidsmeting

10 mei 2007

Mag je een café uitgerekend op twee drukke dagen op geluidsoverlast controleren? Die vraag legde de eigenaar van een café voor aan de Deventerse bezwarencommissie.
Zie bron: De Stentor

Schiphol wacht aangezegd

09 mei 2007

Luchthaven Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de KLM moeten voor 5 juli met een plan komen om de geluidsoverlast rondom de Buitenveldertbaan te beperken. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft dit besloten om te voorkomen dat de geluidsgrenzen voor de tweede achtereenvolgende keer worden overschreden.
Zie bron: Trouw

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >