Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Stille autoband, Europa en Cramer

02 november 2007

Minister Cramer wil dat auto's over een paar jaar alleen nog rijden op stille autobanden. Ze krijgt steun in Europa voor haar plan. Volgens Cramer zouden 300.000 mensen in Nederland verlost worden van ernstige geluidshinder als autos op stille banden rijden.
Zie bronnen: NRC Handelsblad, Min. VROM

TT race met piekgeluiden

02 november 2007

Het bestuur van het TT circuit van Assen wil niet dat er grenzen worden gesteld aan de piekgeluiden bij sommige races. Onduidelijk is wat hun bezwaar is, maar mochten ze beboet worden dan stappen ze naar de Raad van State.
Zie bronnen: Asser Journaal, Dagblad van het Noorden

Albert Heijn kiest voor stil

01 november 2007

Albert Heijn heeft besloten dat al zijn supermarkten vanaf 2010 uitsluitend bevoorraad mogen worden met zogenoemde 'Piek-vrachtwagens', die speciaal zijn ontwikkeld om geluidsoverlast te beperken. In totaal gaat dat om zeshonderd trucks.
Zie bronnen: De VolkskrantBrabants Dagblad

Luidruchtige geluidswal

01 november 2007

Geblaat van schapen houdt bewoners van de nieuwe wijk Drachtstervaart in Drachten uit hun slaap. De schapen grazen op een geluidswal die hen moet beschermen tegen lawaai van industrieterrein De Haven.
Zie bron: Leeuwarder Courant

Oprukkende woningbouw

31 oktober 2007

Een grondverzetbedrijf in het Gelderse Winssen heeft bezwaar tegen de bouw van een nieuwbouwwijk vlakbij. Het vreest klachten over lawaai van voertuigen.
Zie bron: De Gelderlander

Lawaai is meer dan hinder

31 oktober 2007

Uit onderzoek blijkt dat lawaai de gezondheid van mensen meer en meer aantast. Minister Cramer reargeert op vragen van de Tweede Kamer over dat onderwerp. Aanleiding daartoe is een artikel in New Scientist met als titel 'Dying for some quiet: the truth about noise pollution'.
Zie bron: Min. VROM

Café beboet

30 oktober 2007

De economische politierechter in Middelburg heeft de uitbater van een café in Bruinisse voor geluidsoverlast veroordeeld tot een boete van elfhonderd euro. 
Zie bron: PZC

Verlaging max. snelheid

29 oktober 2007

De gemeente Zoetermeer wil de maximumsnelheid op een ontsluitingsweg verlagen om het verkeerslawaai te doen afnemen. Gebruikers van de weg zijn tegen: 'bewoners moeten nu niet opeens klagen en fluisterasfalt helpt beter'.
Zie bron: AD

Klokslagen

29 oktober 2007

Gemeenteraadslid Ron de Kort (PvdA) neemt geen genoegen met de weigering van het college van B&W van de Zeeuwse gemeente Vogelwaarde om actie te ondernemen tegen het luide gebeier van de kerkklokken. Hij gaat zelf op onderzoek uit.
Zie bron: BN DeStem

Piramiden en anti-geluid

19 oktober 2007

Geluidsdeskundigen geven commentaar op de ambitieuze plannen van Schiphol om lawaai te verminderen met piramiden en anti-geluid. Er worden vraagtekens gezet bij het daadwerkelijke effect van piramiden; anti-geluid heeft geen betekenis voor een groot geluidsbelast gebied rond Schiphol.
Zie bron: Intermediair.
Zie een filmpje op een speciale website.

Geen handhaving

19 oktober 2007

Een bedrijf in de gemeente De Lier in het Westland plaatste een luidruchtige machine. Buren moesten naar de rechter om het wat stiller te krijgen.
Zie bron: AD

Schiphol gaat experimenteren

19 oktober 2007

Nog dit jaar wordt gestart met enkele experimenten rond Schiphol om geluidshinder voor omwonenden te beperken. Het eerste experiment betreft het zoveel mogelijk volgens een vaste bochtstraal vliegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep; het tweede experiment regelt het volgen van de nachtroutes vanaf de Polderbaan tussen 6.00 en 6.45 uur.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Illegale motorsport

18 oktober 2007

Gedeputeerde Staten van Drenthe leggen aan Ermerstrand B.V. en de beide directeuren dwangsommen op. Tijdens controles is namelijk gebleken dat op het Ermerstrand gemotoriseerde sportevenementen plaatsvinden waarvoor geen milieuvergunning is aangevraagd.
Zie bron: Blik op Nieuws

Nachtelijk muziekevenement

17 oktober 2007

Veel klachten over een muziekfestival in de nacht zorgde voor veel discussie in de raad van gemeeente Voorst (GLD) over decibellen en handhaving van grenzen.
Zie bron: De Stentor

Klokgelui

17 oktober 2007

Drie bestuursrechters buigen zich de komende weken over de vraag of de gemeente Tilburg handhavend mag optreden tegen een pastoor die ernstige geluidshinder veroorzaakt met vroeg klokgelui.
Zie bron: Katholiek Nederland.
Zie ook in het archief van deze rubriek bij 12 september en 29 augustus 

Oplossing Awacs

16 oktober 2007

Minister Cramer (VROM) en staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) gaan onderzoeken of er een oplossing gevonden kan worden om het geluidsprobleem in de gemeente Onderbanken aan te pakken. Eerder dit jaar stelde de Raad van State in haar uitspraak dat de bomenkap in het Schinveldse Bos onvoldoende was onderbouwd.
Zie bron: De Volkskrant, Groen Portaal

Fanfares

15 oktober 2007

Muziekverenigingen en fanfares in Woudrichem komen niet in moeilijkheden door landelijke regels over geluidshinder. De gemeente Apeldoorn daarentegen heeft een showband een dwangsom opgelegd van 5000 euro. De muzikanten oefenden onlangs in de buitenlucht en overschreden daarbij de geluidsnormen flink, zo leerde een gemeentelijke geluidsmeting.
Zie bronnen: Brabants DagbladBinnenlands Bestuur

Dwangsommen

15 oktober 2007

Een aantal Roosendaalse bedrijven en particulieren kan rekenen op een forse boete als ze de geluids- en andere overlast die ze veroorzaken niet op korte termijn aanpakken.
Zie bron: BN de Stem

Schiphol heeft ambitieuze plannen

09 oktober 2007

Schiphol wil groeien én het lawaai reduceren. Het haalt breed het nieuws met innovatieve ideeën over het terugbrengen van de decibellen. Bij de haalbaarheid ervan worden door sommigen echter vraagtekens gezet.
Zie bronnen: NRC-Handelsblad, De Pers, Spits, Haarlems Dagblad, Milieudefensie, SNM, Christenunie

Oude treinen te luidruchtig

08 oktober 2007

Sinds de invoering van een nieuwe dienstregeling wordt op de lijn Zwolle-Nijmegen verouderd treinmaterieel ingezet. Dat is veel luidruchtiger dan de nieuwe treinen die er eerst reden. Een bewoner heeft de VROM-inspectie ingeschakeld.
Zie bron: De Stentor

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >