Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Monitoringsysteem muziekgeluid horeca

26 juli 2016

in Rotterdam zijn acht horecagelegenheden op het Stadhuisplein en op de Coolsingel aangesloten op een systeem dat kan bepalen uit welk café overlast gevende muziek komt. Als er sprake is van geluidsoverlast voor de omwonenden, krijgt het café via een beeldscherm een waarschuwing dat het volume naar beneden moet. Dat kan op verschillende manieren. Het sluiten van een openstaande pui, het verminderen van het geluidsniveau binnen of, op termijn, betere geluidsisolatie. Meer horecabedrijven worden onderdeel van het convenant dat de gemeente, DCMR en horecabranche vier jaar geleden sloot.
Zie bron: Rotterdam

Wegverkeerslawaai levert meeste gezondheidsschade

26 juli 2016

Dat verkeerslawaai stress veroorzaakt en het risico op een hartaanval doet toenemen, is bekend. Maar welk verkeerslawaai is het ergst, vroegen Duitse onderzoekers zich af. Hun conclusie: autolawaai - al is het verschil met treinlawaai niet groot. Volgens de onderzoekers houdt vliegtuiglawaai een lager risico in omdat het nooit continu boven 65 decibel blijft. Bij auto- en treinlawaai kan dat wel het geval zijn. 65 decibel is het geluidsvolume dat bij een normaal gesprek wordt geproduceerd.
Zie bron: knack.be

Openluchtvoorstelling met overlast

26 juli 2016

"Als de voorstellingen er volgend jaar weer komen, dan stappen wij opnieuw naar de rechter. Dat hebben we met elkaar afgesproken." Dat zegt een omwonende van het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar de organisatie van het theaterstuk Het Pauperparadijs volgend jaar de voorstelling opnieuw wil opvoeren. Vorig jaar stapten omwonenden naar de rechter om de overlast die de voorstelling zou veroorzaken. De omwonenden, de gemeente Noordenveld en de organisatie van Het Pauperparadijs bereikten uiteindelijk een compromis over de voorstelling. Zo werd het aantal teruggebracht, zijn er meer middagvoorstellingen gekomen in plaats van avondvoorstellingen en werden er zeecontainers geplaatst om geluidsoverlast te beperken. "Je wil ook niet de hele tijd vervelend zijn, dus zijn we akkoord gegaan met het compromis met de gedachte van: één zomer lang de voorstellingen, dan is het oké. Maar van mij hoeft het echt niet volgend jaar nog een keer."
Zie bron: RTVDrenthe

Weersverschijnsel oorzaak overlast

26 juli 2016

De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) hebben onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast die festival Intents in Oisterwijk van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni voortbracht. De OMWB heeft het geluid van het festival gemeten, maar geen overschreden normen ontdekt. Navraag bij weerbureau Meteogroup leerde dat een natuurverschijnsel ervoor zorgde dat het geluid zich verspreidde.
Zie bron: omroepbrabant

Belang omwonenden vs festivalorganisator

26 juli 2016

De maximale geluidsproductie voor een muziekfestival of evenement in Zwolle schommelt voortaan tussen de 70 en 85 dB(A). Door de toepassing van deze nieuwe variabele gemeentelijke geluidsnorm worden de belangen van omwonenden die geluidshinder ondervinden en de belangen van festivalorganisatoren die geluid produceren beter in balans gebracht. Per evenement en per locatie zal de gemeente aan de hand van een akoestisch onderzoek vaststellen wat de maximale geluidsproductie kan zijn. Uitgangspunt is dat de geluidhinder voor direct omwonenden minimaal is. 
Zie bron: rtvoost

Nieuwe bewoners rond Schiphol mogen niet klagen

28 juni 2016

Gemeenten rond Schiphol die voor nieuwbouw kiezen moeten de nieuwe bewoners wijzen op de mogelijke geluidshinder. Ze moeten later niet met klachten bij Schiphol aankloppen, maar bij hun gemeente.” Dat is de lijn waarvoor de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeente Amsterdam en luchthaven Schiphol hebben gekozen. „Op basis daarvan zijn de voorstellen voor woningbouw gemaakt”, benadrukt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof.
Zie bron: Haarlems Dagblad

Lawaaierige kantoortuin

23 juni 2016

De kantoortuin is een klein drama als je gefocust wilt werken. Dat zeggen medewerkers die in zo’n open kantooromgeving werken. Ze zijn echt ontevreden over het lawaai. Ze worden daardoor teveel afgeleid en kunnen zich te weinig op hun werk focussen. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun productiviteit en tevredenheid.
Zie bron: facto.nl

Zoab gaat langer mee door creme

20 juni 2016

Door het aanbrengen van de creme op zoab wordt de levensduur er van 3 tot 4 jaar verlengd. De geluidsoverlast neemt niet toe en de afvoer van water via het zoab verloopt nog net zo goed.
Zie bron: Transport online

Herrielamp op cafeterras

17 juni 2016

Luidruchtige studenten op het terras van UvA-café De Krater zorgen in de buurt al lange tijd voor overlast. De Shhh!-lamp van deze oud-studenten moet de cafébezoekers zelf wijzen op hun herrie.
Bron: Parool

Varen Amsterdamse grachten.

16 juni 2016

Amsterdam stelt een nota op voor de passagiersvaart op de grachten. Beperking van geluidsoverlast is één van de hoofddoelen van het beleid in de Nota Varen en daarmee een belangrijk gunningscriterium. Zo wordt in aanvulling op geldende wettelijke eisen vergunningvoorschriften over het gebruik van een geluidsversterker benoemd. Daarbij wordt het verspreiden van geluid met koptelefoons niet als versterkt geluid gezien. De gemeente kondigt in het verlengde hiervan aan te onderzoeken hoe het geluid van de uitlaat kan worden beheerst.
Zie bron: Amsterdam

Belgisch conflict over lawaai Zaventem

16 juni 2016

De stad Brussel eist schrapping van de Kanaalroute boven Brussel via de rechter. De Vlaamse regering is duidelijk niet gelukkig met die juridische procedures. Minister Schauvliege: "We zijn niet akkoord dat er via een rechtbank wijzigingen zouden aangebracht worden die een aantal evenwichten zouden doen wankelen en de overlast zouden verschuiven van het ene gewest naar het andere". Volgens de minister is en blijft Vlaanderen een voorstander van een aanpak die de economische belangen van de luchthaven verzoent met de leefbaarheid voor de omwonenden. Ze erkent dat het voorlopig wachten blijft op het aangekondigde samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gewesten, maar wijst ook op een ambitieus Vlaams actieplan met onder meer het isoleren van woningen.
Zie bron: demorgen

Protest plannen vliegveld Twente

13 juni 2016

De nieuwe plannen voor de luchthaven Twente brengen de regio helemaal niets. Wel 'veel herrie, maar weinig werk'. Met deze slogan proberen leden van GroenLinks Oldenzaal de inwoners van de stad bewust te maken van het in hun ogen 'doemscenario' dat staat te gebeuren als de plannen doorgaan.
Zie bron: Tubantia

VVD Apeldoorn vreest verdwijnen muziekfestivals.

13 juni 2016

Volgens VVD Apeldoorn bestaat die kans doordat nu al voorlopige geluidsnormen door de gemeente zijn gepubliceerd, terwijl de besluiten pas na de zomer worden genomen. De VVD is bang dat door deze onzekerheid organisatoren lastig kunnen plannen en uit voorzorg Apeldoorn links laten liggen.
Zie bron: De Stentor

Overheidsuitgaven bestrijding verkeerslawaai

09 juni 2016

In 2014 bedroegen de uitgaven voor het plaatsen en onderhoud van geluidsschermen en -wallen langs wegen 90 miljoen euro, de helft van de totale overheidsuitgaven ter bestrijding van het verkeerslawaai. Verder werd dat jaar 44 miljoen euro besteed aan maatregelen bij de ontvanger / gehinderde van het geluid (zoals gevelisolatie) en 37 miljoen euro aan de aanleg en het onderhoud van stil asfalt (zoals tweelaags ZOAB).
Zie bron: compendiumvoordeleefomgeving

Ruime grenswaarden muziekgeluid festival

09 juni 2016

Een driedaagse muziekevenement in Oisterwijk leverde een recordaantal klachten van geluidsoverlast. Alleen al bij de gemeente Oisterwijk kwamen ongeveer 180 meldingen binnen. Opmerkelijk is dat het overgrote deel van de geluidsklachten uit Tilburg en omgeving komt. Ondanks de grote hoeveelheid klachten op Facebook en Twitter over geluidsoverlast zou het festival geen geluidsnormen hebben overschreden. Dat is opvallend, want volgens diverse klagers was het populaire dancefestival tot in de Tilburgse wijk Reeshof te horen.
Zie bron: omroepbrabant

Muziekbands haken af door strenge geluidgrens

09 juni 2016

De organisatie van het stratenfestival in Zwolle kan geen overeenstemming bereiken met de gemeente over de verscherpte geluidsnorm. "Er wil geen artiest komen met deze geluidsnorm", zegt Theo Bakker namens de organisatie RadioNL Vorig jaar was het volgens de organisatie een 'flop' in het park. Toen werd ook al de aangepaste norm van 76 dB(A) toegepast, in plaats van de 85 decibel die eerst was toegestaan. Volgens Bakker haakte de helft van de vierduizend bezoekers halverwege de avond af, omdat zij nauwelijks iets hoorden van de muziek. "Ook voor RadioNL was dit een afknapper. Zij wilden dit jaar alleen meewerken wanneer er een vergunning zou komen voor een hoofdpodium waarbij minimaal 85 decibel is toegestaan."
Zie bron: destentor

Geluidsscherm langs weg te kostbaar

03 juni 2016

De gemeente Zierikzee zal diep in de buidel moeten tasten om een nieuwe woonwijk te beschermen tegen het verkeersgeluid van een provinciale weg.
Zie bron:Nu.nl

JSF en belevingsvluchten

03 juni 2016

Die vluchten waren vorige week en het was de eerste keer dat het nieuwe jachtvliegtuig in Volkel was te zien was enieg tijd geleden de JSF te te horen. Doel ervan was de bewoners te laten ervaren hoe het geluid klinkt. De omwonenden konden meedoen aan een enquête en op vijf plaatsen werd het geluid gemeten. De JSF produceerde gemiddeld drie decibel meer geluid dan de F-16, maar dat wordt niet zo ervaren, zo bleek uit de resultaten.
Zie bon: omroepbrabant

Verzet verbreding snelwegen Utrecht

03 juni 2016

Tegenstanders van de verbreding van de A27 en de A12 verzetten zich tegen de plannen voor verbreding. Ze vinden de uitbreiding onnodig, geldverspilling en vrezen voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Bovendien moet voor de A27 een stuk van het bos Amelisweerd afgekalfd worden. Minister wil de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd verbreden van zes naar zeven banen om aparte rijstroken aan te leggen voor doorgaand verkeer. Dat moet veel files voorkomen. Ook wordt de verbindingsweg van de A28 naar de A27 aangepast en gaat knooppunt Rijnsweerd op de schop. In de gemeentelijke politiek is niet alleen GroenLinks tegen de plannen. In de gemeenteraad van Utrecht is een grote meerderheid te vinden die niets ziet in de verbreding.
Zie bron: snelwegen Utrecht

Verkeerslawaai provinciale wegen

02 juni 2016

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidshinder veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen te beperken. Met een onderzoek geeft de randstedelijke rekenkamer een beeld  in het provinciale beleid inzake geluidshinder en de uitvoering daarvan.
Zie bron: randstedelijke rekenkamer

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >