Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Doof

20 januari 2017

Veel jongeren beseffen niet wat de gevolgen van veel (muziek)geluid op je oren: je wordt een beetje doof en als het lang duurt steeds dover. Het TV-programma Radar besteedde deze maand aandacht aan dit onderwerp. Een piep of ruis in je oren; 80% van de jongeren heeft er weleens last van. Soms is dit tijdelijk, maar vaak ook niet. Het zijn klachten waarmee jonge festival-, concert- en discotheekgangers nogal eens bij de huisarts komen en die kunnen duiden op een gehoorbeschadiging. In 2015 waarschuwde de World Health Organization (WHO) dat wereldwijd 1 miljard jongeren risico lopen op gehoorschade door te harde muziek.
Zie bron: doof.nl

Beleving van lawaai van vliegtuigen

18 januari 2017

Mensen kunnen dezelfde geluidsterkte verschillend beleven. Zo blijkt dat omwonenden hetzelfde aantal decibellen per regionaal vliegveld verschillend ervaren. Dit komt doordat omstandigheden op en rond de luchthavens van invloed zijn op de manier waarop geluid wordt ervaren. Het aantal en het type vliegtuigen zijn onder andere van invloed op de beleefde hinder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verwachtingen over de toekomstige hoeveelheid vliegverkeer en de bijbehorende hoeveelheid geluid. Dit blijkt uit een inventarisatie van gezondheids- en belevingsonderzoeken van het RIVM. 
Zie bron: RIVM en Binnenlandsbestuur

Inzet Schiphol onvoldoende

17 januari 2017

GroenLinks-Amstelveen wil, dat Schiphol zich beter aan gemaakte afspraken houdt. Schiphol heeft eerder zelf compenserende maatregelen voorgesteld om de overlast van onder andere nachtvluchten te beperken. Veel van deze maatregelen, zoals glijvluchten, bleken gaandeweg onhaalbaar. Overlast is dus blijven bestaan en op sommige plekken toegenomen. Voor verdere groei is in principe afgesproken, dat Schiphol ook verdergaande milieumaatregelen zal treffen om de omgeving te ontlasten. GroenLinks wil, dat Schiphol eerst laat zien daaraan te gaan voldoen, voordat er verder over groei wordt gesproken.
Zie bron: Amstelveenweb

Lawaai wordt grootste milieuprobleem

16 januari 2017

Zonder maatregelen is herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid in Nederland. Dat stellen milieu- en geluidsdeskundigen in het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. De verstedelijking, toenemende verkeersdrukte en technologische vooruitgang produceren steeds meer lawaai. De helft van alle Nederlanders heeft nu al last van herrie, blijkt uit cijfers van het CBS.
Zie bron: NOS zie ook Uitzendinggemist Kennis van NU

Muziek carnavalsoptocht moet minder

12 januari 2017

De problemen met geluidsoverlast tijdens de carnavalsoptochten in de regio Emmen zijn dit jaar verleden tijd. Dat verwacht oud-voorzitter en woordvoerder Aad Sijtsma van carnavalsvereniging ’t Stiekelzwien uit Barger-Compascuum. Iedere praalwagen moet tijdens het passeren van een meetpunt zijn geluidsinstallatie testen. Komt de muziek boven de 90 dB(A) uit dan volgt er een rood licht en wordt de wagen uit de optocht genomen.
Zie bron: RTVdrenthe

Containerwal

12 januari 2017

Een containerbedrijf in Alphen aan de Rijn heef als proef een geluidswal voor omwonenden gecreeerd van gestapelde containers. Omwonenden van de containerhaven ervaren al jaren geluidsoverlast. Het  bedrijf heeft een enquête verspreid over de bewoners om te kijken of de geluidsoverlast tijdens de proef als minder wordt ervaren. De gemeente moet nu beslissen over een vergunning. Daar maken omwonenden zich ongerust over.
Zie bron: nu.nl

'Schiphol kan weer groeien'

12 januari 2017

Jochem Croon, advocaat en specialist voor de luchtvaartsector betoogt dat Schiphol kan groeien zonder dat afgesproken geluidgrenswaarden worden overschreden. In 2008 heeft de sector zich verbonden aan een afname met vijf procent van de geluidsoverlast in 2020. Om dat te bereiken is toen het plafond aan bewegingen overeengekomen. Echter, dat is bijna tien jaar geleden. In werkelijkheid zijn vliegtuigen aanmerkelijk stiller geworden. Analyses geven aan dat de ‘onderschrijding’ van geluidsoverlast in 2020 niet vijf procent maar zelfs twintig procent zal zijn. Vijftien procent winst ten opzichte van de indertijd overeengekomen doelstelling. Zijn advies: breek het Alders-akkoord nog dit jaar open. Krampachtig blijven vasthouden aan een door de werkelijkheid achterhaalde norm is niet in het belang van Schiphol en Nederland.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Veel huurders willen isolatie

04 januari 2017

Huurders die ontevreden zijn over hun woning willen vooral betere isolatie. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en de regionale omroepen waar ruim 8500 mensen aan meededen. Bijna een derde van de huurders met klachten wil dat de woning beter geïsoleerd wordt. Het is de meest gewenste verbetering. Een deel van de mensen met deze klacht heeft niet overal dubbel glas in de woning. Het leidt tot veel klachten over geluidsoverlast en kou in de winter.
Zie bron: NOS

Experiment Kaagbaan Schiphol

04 januari 2017

Een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan op Schiphol Airport moet per saldo leiden tot minder hinder in de regio Leimuiden. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt - meldt BAS Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.
Zie bron: amstelveenweb

Gemeenten kunnen voortaan burenlawaai aanpakken

03 januari 2017

Woonoverlast kan in de toekomst sneller worden aangepakt door burgemeesters. Gemeenten krijgen extra mogelijkheden om hier iets aan te doen. Zo kan een burgemeester straks sneller bijvoorbeeld geluidsoverlast stoppen. Bijna de hele Tweede Kamer steunde een initiatiefwetsvoorstel van de VVD hiertoe. 
Zie bron: RD

Vaarverbod Wallengebied

22 december 2016

Het verbieden van de pleziervaart in bepaalde grachten in het Red Light District is een maatregel om bewoners tevreden te stemmen. Passerende bootjes zorgen vooral ’s avonds voor veel geluidsoverlast.
Zie bron: Telegraaf

Man schiet met buks op woning

17 december 2016

Een man uit het centrum van Tilburg heeft afgelopen vier maanden zeven keer met een luchtbuks op de woning van zijn bovenburen geschoten. De man schoot op de woning van zijn bovenburen, omdat die al maanden geluidsoverlast veroorzaken.
Zie bron: omroepbrabant

Hogere schermen A27 Utrecht

15 december 2016

Schultz trekt geld uit voor hogere geluidsschermen om Utrechtse bewoners langs de A27, Ze zegt: “We pakken vijf hardnekkige knelpunten uit de filetop 50 aan en we zorgen ervoor dat het verkeer veiliger kan doorstromen. Ook maken we werk van de leefomgeving met nieuwe en hogere geluidschermen, stiller asfalt en extra bos en komt er een groene verbinding tussen de stad en het landgoed Amelisweerd. Gedeputeerde Verbeek-Nijhof zegt: “Met het pakket aan extra maatregelen zorgen we er voor dat voor 3000 woningen de geluidsbelasting omlaag gaat, bovenop wat wettelijk nodig is.”
Zie bron: hq-nieuws

Zaventem steeds stiller

15 december 2016

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) roept het Brussels Gewest op om af te stappen van de strenge geluidsnormen voor vliegtuigen. Dat doet hij nadat gisteravond bekend raakte dat twee vrachtluchtvaartmaatschappijen vertrekken uit Zaventem omdat ze met hun meest lawaaierige vliegtuigen niet meer over Brussel mogen vliegen. Daardoor worden zo’n 3.500 jobs bedreigd.
Zie bron: de redactie

Bouwbedrijven: belang beperking bouwlawaai

13 december 2016

Bouwbedrijven hebben zelf belang bij het op de bouwplaats beperken van geluidshinder voor de omgeving. Het leidt tot meer begrip bij omwonenden en versoepelt zo het bouwproces. Dat stelt directeur Ilja Werkhoven van Stichting Bewuste Bouwers. 
Zie bron: bouwend nederland

Café 'snachts gesloten

13 december 2016

Een cafe in de Leidse binnenstad moet drie weken lang 's nachts dicht, omdat het teveel muziekgeluid produceerde. Eerder dit jaar kreeg het een zelfde straf.
Zie bron: sleutelstad

Conflict over lawaai Zaventem

06 december 2016

Vanaf 1 januari wil de Brusselse regering een nultolerantie invoeren voor vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overschrijden. Het gevolg? Meer vliegtuigen zullen worden beboet, waardoor luchtvaartmaatschappijen vluchten zullen schrappen en bepaalde routes zullen worden vermeden. De Vlaamse regering vreest voor de economische gevolgen van de beslissing en heeft daarom een belangenconflict ingeroepen, waardoor de beslissing voor minstens 60 dagen wordt opgeschort. "De Vlaamse Rand wordt nu al overmatig bevlogen", verklaart minister Weyts het belangenconflict in "De zevende dag". "Er zijn bovendien internationale geluidsnormen, maar toch zijn die van Brussel nog strenger. Is de Brusselaar dan gevoeliger voor geluid dan de rest van de wereld?"
Zie bron: De redactie

Sensoren sporen knalvuurwerk op

30 november 2016

In Rotterdam-Ommoord gaan knalsensoren vuurwerkoverlast opsporen. De gemeente begon de proef vorig jaar na klachten over schade en geluidsoverlast bij de flats in Ommoord. Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten krijgen een mail en kunnen binnen een minuut gaan kijken of ze de dader kunnen vinden. Vorig jaar werd eén persoon betrapt en moest op Nieuwjaarsdag vuurwerkafval opruimen. Vele anderen kregen een waarschuwing.
Zie bron: RTV Rijnmond

4 miljoen euro voor aanpak booggeluid

30 november 2016

In een brief kondigt Staatssecretaris Dijksma vier miljoen euro uit te trekken voor ProRail voor de aanpak van booggeluid. Dat snerpende geluid is te horen als een trein door de bocht gaat. Door een biologisch afbreekbare vloeistof op de rails te spuiten, is er minder wrijving tussen wiel en rail, waardoor het snerpende geluid afneemt. Binnenkort worden deze 'spoorstaaf-conditionerings-systemen' geplaatst.
Zie bron: NOS

Amsterdamse evenementen aan banden

29 november 2016

In een nieuwe richtlijn tegen geluidoverlast van evenementen moeten binnenkort lage bastonen worden weggefilterd. Verder doet Amsterdam samen met de evenementenbranche onderzoek naar geluidoverlast om tot een nieuw geluidsbeleid te komen. De komende maanden worden nieuwe richtlijnen opgesteld die volgend jaar al voor evenementen op Koningsdag moeten gelden.
Zie bron: NOS

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >