Lawaai is geen leven
Lawaai is geen leven
Er bestaan vele soorten lawaai,
maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Laten we zacht zijn voor elkaar

test

Stilte is niet de afwezigheid van geluid - Tao Meng

Lden en Lnight in de praktijk


NSG-GELUIDSHINDERMIDDAG

'Lden en Lnight in de praktijk'

Op 13 december 2005 hield de NSG een Geluidshindermiddag met als titel 'Lden en Lnight in de praktijk'.
De middag werd gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht en trok grote belangstelling (175 deelnemers).

Met de komst van de EU-richtlijn Omgevingslawaai werden twee nieuwe Europese grootheden voor de geluidsbelasting geïntroduceerd: Lden en Lnight. Inmiddels vinden we die ook in de Wet geluidhinder terug en moet er dus mee gewerkt worden. Maar wanneer en in welke situaties? En wat houden de nieuwe grootheden eigenlijk in? Wat zijn de verschillen met de tot nu gehanteerde Nederlandse grootheden en kun je die omrekenen of moeten ook nieuwe rekenmethoden worden gebruikt? En hoe zit het met de dosis-effectrelaties, tonale en piekgeluiden? Wat zijn de consequenties in AMvB's, voor vergunningen en zones? De antwoorden op deze en vele andere vragen over het gebruik van Lden en Lnight in de praktijk werden gegeven tijdens de NSG-Geluidshindermiddag.

Opzet
De middag had een informatief karakter dat tot uiting kwam in de voordrachten. Gekozen was voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat waren hun specialistische kennis goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Er was ruim gelegenheid voor het stellen van vragen, discussies en informeel overleg. De deelnemers ontvingen voor aanvang van het programma een set kopieën van de gepresenteerde powerpointpresentaties van alle voordrachten.

Programma
Het programma omvatte vier voordrachten van 20 à 25 minuten, met telkens aansluitend 10 à 15 minuten voor vragen en discussie, en zag er als volgt uit:

 • 13.00 uur Ontvangst, registratie, koffie en broodjes
 • 13.30 uur Opening door dagvoorzitter dr.ir. D. de Vries (TU Delft)
 • 13.35 uur Achtergronden Lden en Lnight, door ir. P. de Vos (DHV),
  met uitleg van de begrippen, over het waarom van deze grootheden, relatie en verschillen met etmaalwaarde en hoe om te rekenen, wanneer en welke meet- en rekenmethoden toe te passen. (download powerpointpresentatie)
 • 14.10 uur Dosis-effectrelaties, door ir. M. van den Berg (VROM),
  over waarom jaargemiddelde grootheden, de totstandkoming van de Europese dosis-effectrelaties, hun betekenis, nut en toepasbaarheid, bescherming van de nachtrust en hoe om te gaan met piekgeluiden en tonaal karakter. (download powerpointpresentatie) 
 • 14.45 uur pauze
 • 15.15 uur Consequenties voor industrielawaai, door ing. F. Houtkamp (Sight),
  over wanneer en hoe Lden en Lnight van toepassing zijn voor industrielawaai, de (mogelijke) consequenties t.a.v. AMvB's, vergunningen en zones, beleidsmatige consequenties en hoe verder, m.n. i.v.m. toekomstige wijzigingen van wetgeving.
 • 15.50 uur Grenswaarden Lden en Lnight, door ir. M. van den Berg (VROM),
  over het huidige en toekomstige (herziene) normenhuis en de betekenis van Lnight. (download powerpointpresentatie)
 • 16.25 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
 • 16.30 uur Informeel samenzijn met een hapje en een drankje

Doelgroepen
Alle beroepshalve bij geluidshinderbestrijding betrokkenen, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's en provincies, (koepelorganisaties) bedrijfsleven, KvK's, GGD's, milieuorganisaties, onderzoekers en adviseurs.

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >