Nederlandse Stichting Geluidshinder

De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

Thema: Omgevingswet en geluid, tijd voor lokale afwegingsruimte!

Download sheets voordrachten

LEES VERDER

CONTACT: NSG-servicelijn voor vragen en antwoorden

LEES VERDER

NSG-donateursblad december 2015

met: Nieuwe voorzitter, NSG: deskundig en doelgericht, kies de Beste band, NSG Richtlijn Horeca, Gouden decibel Award

LEES VERDER

Muziekspectra horeca

Richtlijn voor het gebruik van muziekspectra in horecabedrijven kunt u hier downloaden

LEES VERDER

Luister naar geluid van snelwegen en te treffen maatregelen.

LEES VERDER

Wanneer hindert geluid ons en veroorzaakt het stress? 

LEES VERDER

dBview

LEES VERDER

Geluidopnamen in wereldsteden, zie: Youtube

LEES VERDER

Atlas leefomgeving

De Atlas Leefomgeving wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. Op de website is te zien hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder op postcodeniveau.

LEES VERDER

Omgevingsgeluid in dB's door intikken van postcode

LEES VERDER

Volg ons via:

Volg ons via Facebook Volg ons via Linkedin Volg ons via Twitter Volg ons via RSS

Geluid in het Nieuws

Dagelijks wordt in diverse media gemeld over geluidshinder. Berichten die ons opvielen of waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn.