Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

Geluidshinder, hoe te duiden

Op 9 januari 2018 organiseert de NSG een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluidshinder, hoe te duiden?

Plaats van handeling: Regardz De Eenhoorn te Amersfoort

In ons vakgebied houden wij ons onder meer bezig met het bestrijden en voorkomen van geluidhinder. Vanuit de praktijk krijgen wij regelmatig de opmerking dat het net lijkt alsof het bij de beheersing van de hinder alleen om decibellen draait. Beoordelingsprocedures gaan inderdaad vrijwel uitsluitend over de wijze waarop de geluidbelasting moet worden bepaald. Over de door de bevolking ervaren geluidhinder wordt niet of nauwelijks gesproken.

Het doel van deze bijeenkomst is dan ook om u voor diverse bronnen meer inzicht te geven in de relatie tussen de geluidbelasting en de door omwonenden ervaren geluidhinder. Deze zogenaamde dosis-effectrelaties geven politici inzicht in de implicaties van de door hen opgelegde grenswaarden. Maar daar blijft het niet bij. Diverse sprekers laten zien dat dosis-effectrelaties allesbehalve statisch zijn en dat bij gelijkblijvende geluidbelasting de ervaren geluidhinder ook op heel andere manieren kan worden verlaagd.

Tijdens de bijeenkomst wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

Doelgroep
Geluidsdeskundigen, ruimtelijke ordenaars, gezondheidsmedewerkers, bestuurders en politici.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur Registratie en ontvangst met een broodjeslunch

12.45 uur Wim Soede, De werking van het oor, gehoordrempels en isofonen

13.10 uur Joos Vos, Dosis-effectrelaties, beoordelingsprocedures en grenswaarden

13.40 uur Sabine Janssen, Uit geïnformeerde bron: nieuwe ontwikkelingen in hinderrelaties

14:10 uur Pauze

14.40 uur Irene van Kamp, Effecten van interventies op hinderbeleving

15.10 uur Wim Soede, LFG hinder: hoe ga je daarmee om?

15.20 uur Miriam Weber, Soundscape: een positieve geluid(s)ervaring

15.50 uur Frits van den Berg, Meer reductie van geluidshinder door minder focus op geluid!

16.20 uur Afsluiting en nieuwjaarsborrel

17.30 uur Einde bijeenkomst

 

Hier kunt u zich aanmelden.

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >